Bogata


Parohia Ortodoxă Română Bogata

FIŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

Elemente de reper

1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Bogata
2. Protopopiatul: Turda
3. Biserica: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.
4. Data punerii pietrei de temelie:1986
5. Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectură: Biserica este sub formă de navă, în stil romanic, la intrarea avand un pridvor care adăpostește clopotnița.
6. Pictura: Biserica este pictată în tehnica tempera, de pictorul Radu Mureșan din Cluj între anii 2003-2005
7. Date despre interior: Iconostasul este din lemn de cireș efectuat de sculptorul Ioan Bogdan din Mihai Viteazu în anul 2000. Icoanele au fost pictate de către pictorul Radu Mureșan din Cluj, în anul – 2002.
Data sfințirii bisericii și ierarhul care a sfințit-o: În 31 iulie 2005 a fost sfințită de Preasfințitul Episcop Irineu Pop Bistrițeanul
8. Numele preoţilor slujitori dinaintea preotului actual:,
Mircea Corpodean: 1995- 2001
Mircea Căbulea: 2001 – prezent
9. Date particulare din viaţa parohiei:
Localitatea Bogata după cel de la doilea război mondial a fost doar un cătun care s-a dezvoltat pe lângă I.A.S.-ul ce a luat ființă acolo.Treptat s-au construit blocuri, au venit oameni din toate zonele țării și astfel a luat ființă satul Bogata. Comunitatea de credincioși proaspăt formată aparținea ca filie Parohiei Călărași, apoi în anul 1972 s-a deschis oficial o capelă în casa credinciosului Ioan Ban, înființarea acesteia s-a făcut cu aprobarea Sf. Arhiepiscopii a Clujului și a Depertamentului Cultelor. În anul 1981 Parohia a cumpărat o casă care prin demolarea a doi pereți a amenajat o capelă care ulterior, prin alte modificări a fost transformată în Biserică. În anul 1986 a fost pusă piatra de temelie.
În anul 1995 filia Bogata este transformată în parohie, primul ei slujitor fiind Pr. Mircea Corpodean
10. Obiecte de patrimoniu:
Nu are
11. Câteva elemente legate de profiulul actual al parohiei:
Număr de credincioși: aproximativ 550 credincioși .
Activităţi culturale şi misionare:
Această parohie s-a înființat pentru a se intensifica lucrarea pastoral-misionară a Bisericii. Astfel preoții s-au îngrijit pentru a insufla credincioșilor dragostea de biserică și de întrajutorarea aproapelui. Le-au insuflat credincioșilor, prin serviciile din biserică și vizitele pastorale, sentimentul că aparțin unei parohii de sine stătătoare și că trebuie să conviețuiască în spiritul credinței și a frățietății .Copiii satului sunt implicați în multe activități culturale: seri duhovnicești, serbări cu ocazia sfintelor sărbători, expoziții de pictură pe sticlă, tabere de creație, etc. S-a constituit un grup vocal format din țărani simpli care cu multă dăruire înfrumusețează sfintele slujbe cu vocile lor.

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Bogata
2. Adresa: Localitatea Bogata, nr. 82, Comuna Călărași, Judeţul Cluj, cod poştal: 407131.
3. Număr Telefon: 0749540008.
4. Adresă de internet: –
5. Biserica: de zid
6. Hramul: „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
7. Anul construirii: 1986-1988
8. Casa parohială:În anul 1996 se cumpără un apartament într-un bloc, care devine casă parohială
9. Activități sociale: Din donațiile de la credincioși ne străduim să ajutăm persoanele nevoiașe și vârstnice din parohie.
10. Preot Paroh: Mircea Căbulea.

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele și prenumele: Mircea Căbulea 
Data nasterii: 18.11.1968
Școli absolvite si anul absolvirii:
– Liceul Industrial Mihai Viteazul Turda, 1987,
– Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din Cluj-Napoca, 1993
– Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 1999,
Data hirotoniei:
– Diacon la Catedrala Arhiepiscopală din Cluj-Napoca: 16 februarie 1997,
– Preot la Catedrala Arhiepiscopală din Cluj-Napoca: 23 februarie 1997
Parohii ocupate și perioada:
Preot paroh la Parohia Ortodoxă Iuriu de Câmpie, protopopiatul Cluj I în perioada 01.03.1997-28.02.2001
Preot paroh la Parohia Ortodoxă Bogata, protopopiatul Turda din 01.03.2001- prezent
Grade profesionale: Gradul I în preoție, 2009
Distincții primite: – sachelar, august 2006
Adresa personală: loc. Bogata, nr.75, jud. Cluj,
Telefon: 0749540008.
E-mail: cabuleamircea@yahoo.com