POIANA FRĂŢII


FIŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

Elemente de reper

1. Numele parohiei : PAROHIA ORTODOXĂ POIANA FRĂŢII
2. Protopopiatul: TURDA
3. Biserica (imagine): hramul: SF. ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL
4. Data punerii pietrei de temelie: 1988
5. Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectură: Formă de navă
6. Pictura: –
7. Date despre interior (însoţite de imagini): Iconostas, icoanele, numele sculptorului şi al pictorului
8. Data sfinţirii bisereicii şi ierarhul care a sfinţit-o: 18. 09. 2005, Prea Sfinţitul Episcop VASILE SOMEŞAN
9. Numele preoţilor slujitori dinaintea preotului actual: Pr. MOLDOVAN DORU şi MAN MIRCEA LUCIAN
10. Date particulare din viaţa parohiei: –
11. Obiecte de patrimoniu: –
12. Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:
Număr de credincioşi: 60
Activităţi culturale şi misionare –
Activităţi sociale şi filantropice –

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei şi al filiei: POIANA FRĂŢII
Adresa: POIANA FRĂŢII, nr.122, com.FRATA, jud. CLUJ
Telefoanele: –
Adresa de internet: –
Biserică de: zid
Hramul: SF. ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL
Anul construirii bisericii: 1988
Casă parohială: nu este
Activităţi sociale: –
Preot paroh: Pr. Rogozan Eugen
Preot slujitor: –

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele şi prenumele: Pr. ROGOZAN EUGEN
Data naşterii: 18. 06. 1951
Şcolii absolvite şi anul absolvirii:
– Seminarul Teologic, 1977
– Facultatea de Teologie 2007
Data hirotoniei: 02.10. 1977
Parohii ocupate şi perioada:
– Parohia Vişagu cu filia Săcuieu: octombrie 1977- 31 ianuarie 1984
– Parohia Nadăşu cu filia Nearsova: 1 februarie 1984 – 30 noiembrie 1989
– Parohia Coruşu: 1 decembrie 1908 – 31 iulie 1997
– Parohia Gheorgheni Sat cu filia Borhanciu:1 august 1997 –31decembrie 1999
– Parohia Borhanciu: 1 ianuarie 2000 – 28 februarie 2009
– Parohia Poiana Frăţii: 1 martie 2009
Grade profesionale: Gradul I
Distincţii primite: –
Adresa personală: strada Vasile Lupu nr.82, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon:0751-274880
e-mail:-