Triteni-Colonie


Parohia Ortodoxa Romana TRITENI- COLONIE

FISA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI SI AL BISERICII

Elemente de reper
Numele parohiei Parohia Ortodoxa Romana TRITENI- COLONIE
Protopopiatul:TURDA
Biserica (imaginea): hramul SFINTII TREI IERARHI

Data punerii pietrei de temelie: 26 APRILIE 1998
Proiectul ei si elemente particulare de arhitecturà:
Biserica in forma de nava
Pictura: tehnica in care a fost pictatá si numele pictorului: TEHNICA FRESCO, PICTOR DUNARE EMIL
Date despre interior (Insotite si de imagini): Iconostas, icoanele, numele
sculptorului si al pictorului: Iconostasul si mobilierul din stejar au fost executate de catre
SCULPTORUL FOSALAU CRISTINEL

Data sfintirii bisericii si ierarhul care a sfintit-o30.01.2009
P.S.Vasile Somesanul
Numele preotilor slujitori dinaintea preotului actual: Preot Briciu Pascu
Date particulare din viata parohiei: evenimente istorice si personalitáti
Obiecte de patrimoniu: NU
Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:
Numàr de credinciosi: 60 de suflete
Activitàti culturale si misionare Activitáti sociale si filantropice NU

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei Parohia Ortodoxa Romana Triteni- Colonie
Adresa: Localitatea Tritenii de Jos, sat Triteni- Colonie, nr. 29
Telefoanele: 0757069311 –Preot
Bisericä de: lemn
Hramul: Sfintii Trei Ierarhi
Anul construirii bisericii: 1998-2009
Casà parohialà: NU
Activitàti sociale:
Preot paroh: Crisan Mihail
Preot slujitor: Nu

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Crisan Mihail

Data nasterii:23 MARTIE 1976
Scoli Absolvite:-Seminarul Teologic Ortodox Roman Cluj-Napoca 1996
-Facultatea de Teologie Alba-Iulia -2002
– Master Teologie Biblico-Sistematica Alba –Iulia 2009
Data Hirotoniei : 26 octombrie 2009
Parohii Ocupate:- NU
Grade profesionale: definitivat
Distinctii primite: –
Adresa personala: Turda str. Razoare, nr. 3
Telefon:- 0757069311