Tritenii de jos


Parohia Ortodoxă Română Tritenii de Jos

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Tritenii de Jos

2. Protopopiatul : Turda

3. Biserica (imaginea): hramul ”Sfântul Apostol și Evanghelist Matei”

4. Data punerii pietrei de temelie: 9 Mai 1986

5. Proiectul ei și elemente particulare de arhitectură: Biserică în formă de cruce cu 7 turnuri

6. Pictura: – tehnica tempera grasă
– pictor Tegla Petru – fiu al satului

7. Date despre interior:
– iconostas sculptat în lemn de stejar
– icoane pictate de pictorul Tegla Petru

8. Data sfințirii bisericii și ierarhul care a sfințit-o:
– 25 August 1996
– IPS Bartolomeu Anania
9. Numele preotului slujitor dinaintea preotului actual: Pr. Coman Emil
10. Date particulare din viața parohiei: personalități
– scriitorul Pavel Dan
– interpretul de muzică populară Ion Cristoreanu
– baschetbalistul Ghiță Mureșan
11. Obiecte de patrimoniu:
– casa memorială Pavel Dan
– bustul scriitorului Pavel Dan amplasat în curtea bisericii
12. Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:
– Număr de credincioși: 1150
– Activități culturale și misionare : datini și obiceiuri locale
– Activități sociale și filantropice: se organizează colecte în bani sau produse alimentare pentru nevoiași

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Tritenii de Jos
Adresa: Tritenii de Jos, nr.319, jud. Cluj, cod poștal 407550
Telefoane: – oficiul parohial – 0264 285989 / mobil – 0745 359397
Adresă internet —–
Biserică de: zid din cărămidă
Hramul: ”Sfântul Apostol și Evanghelist Matei”
Anul construirii bisericii: 1986 – 1996
Casă parohială: Da – construcție nouă din cărămidă
Preot paroh: VILUC MATEI

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Nume și prenume: MATEI VILUC

Data nașterii: 18.09.1950
Școli absolvite și anul absolvirii:
– Seminarul Teologic Ortodox – Curtea de Argeș, 1971 (media absolvirii 9,14)
– Seminarul Teologic Ortodox – Cluj-Napoca, 1981
Data hirotoniei: -diacon – 25.05.1971
-preot – 13.07.1971
Parohii ocupate și perioada:
1) Parohia Ort.Rom. Năoiu, jud. Cluj, 1971 – 1982
– în această parohie am construit o biserică împodobită cu pictură în tehnica tempera și a fost sfințită de IPS Arhiepiscop Teofil Herineanu
– deasemenea am construit și o casă parohială

2) Parohia Ort.Rom. Tritenii de Jos, jud. Cluj, din 1982 până în prezent
– în această parohie am construit o biserică împodobită cu pictură în tehnica tempera și a fost sfințită de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu Anania
– deasemenea am construit și o casă parohială
Grade profesionale:
– definitivat – 1991 – cu media 9,00
– promovare – 1995 – cu media 9,12
Distincții primite:
– iconom (dreptul de a purta brâu roșu) – 1978
– iconom stavrofor – 1996
Adresă personală: Tritenii de Jos, str.Bisericii nr. 319, jud. Cluj
Telefon: – oficiul parohial – 0264 285989 / mobil – 0745 359397
E-mail: mateiviluc@yahoo.com