Parohia Turda Oprișani IV

FIŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

 Elemente de reper

 1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Turda Oprișani IV
 2. Protopopiatul:Turda
 3. Biserica: ,,Adormirea Maicii Domnului”.
 4. Data punerii pietrei de temelie:

Oprișanii s-au dezvoltat nespus de mult în perioada intrbelică, dar mai  ales după cel de-al doilea război mondial când trebuințele spirituale ale unei atare comunități au cerut ca necesitate un nou locaș de cult care să facă față numărului sporit de enoriași și trebuințelor spirituale ale acestora.

în anul 1977 s-a pus piatra de temelie a noii biserici sub îndrumarea preotului Mihai Teiușanu. Datorită vitrgiilor vremii lucrările de constucție au continuat sporadic. Până în anul 1983 s-a ajuns numai cu zidurile exterioare până deasupra ferestrelor. În același an s-au sistat lucrările, s-a revocat autorizația de construcție și, mai mult, s-a dispus demolarea celor executate pe motiv că nu s-a respectat documentația tehnică și că zidurile sunt fragile.

 1. Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectură:

În toamna anului 1984, octombrie 1, este numit ca preot paroh Dumitru Pop care face toate demersurile pentru a salva ce s-a construit. Cu mare greutate s-a angajat o echipă de la Institutul de Cercetare și Proiectare Cluj, formată din ing.Ivantie Crăciun, arhitectii Sorin Scripcaru și Virgil Pop. S-au făcut expertize tehnice ale fundației și zidurilor și s-a întocmit o nouă documentație tehnică adaptată construcției și care cuprinde: consolidarea zidurilor cu 11 contraforți exteriori și 2 interiori, cu grinzi de legatură și susținere, realizate prin străpungerea zidurilor în 3 puncte la fiecare contraforț; 2 turnuri la intrare cu înalțimea de 24 metri fiecare;18 coloane în interior pentru susținerea  și dezvoltarea balcoanelor pe toata lungimea zidurilor, pe o lățime de 3 metri, a bolților și a cupolei. Asa s-a preîntâmpinat demolarea zidurilor și s-a cerut aprobare pentru continuarea lucrărilor.Autorizația s-a obținut pe 31 iulie 1987, an în care s-a reluat construcția, iar în 1989, la sărbătoarea Nașterii Domnului am ofciiat Sfânta Liturghie.

 1. Pictura:

Odată biserica terminată a fost dotată cu o catapeteasmă din stejar sculptat executată de frații Airinei Ioan și Constantin, cu mobilier, clopot, candelabre și altele. Între anii 1991-1996 biserica s-a împodobit cu o frumoasă pictură executată în tehnica frescă, de către pictorul Mihai Gabur. Acesta a pictat icoanele de pe iconostas și icoana hramului de pe fațada bisericii.

 1. Date despre interior:
 2. Data sfinţirii bisericii şi ierarhul care a  sfinţit-o: S-a sfintit în anul 1997, august, 31 de către Înaltpreasfințitul Bartolomeu Anania și Preasfințitul Andrei Andreicuț.
 3. Numele preoţilor slujitori dinaintea preotului actual:
 4. Date particulare din viaţa parohiei:

Parohia Turda Oprișani IV s-a înființat la 1 aprilie 1998, desprinzându-se din Parohia Turda Fabrici și Turda Oprișani I, fiind localizată în cartierul Oprișani-Micro I cuprinzând străzile: Rapsodiei, Baladei, Constructorilor nr. 1-20, Calea Victoriei nr. 1-7 și 94-98.

 1. Obiecte de patrimoniu:
 2. Câteva elemente legate de profiulul actual al parohiei:

Număr  de credincioşi: aproximativ 800 familii.

Activităţi culturale şi misionare:

Această parohie s-a înființat pentru a se intensifica lucrarea pastoral-misionară a Bisericii. Astfel m-am îngijit pentru a insufla credincioșilor dragostea de biserică și de întrajutorarea aproapelui. Le-am insuflat credicioșilor, prin serviciile din biserică și vizitele pastorale, sentimentul că aparțin unei parohii de sine stătătoare și că trebuie să conviețuiască în spiritul credinței și a frățietății.

Pe plan cultural m-am interesat  de bunul mers al rânduielilor bisericești, acordând o atnție sporită sărbătorilor din cursul anului bisericesc, dar a celor cu caracter patriotic. De Înălțarea Domnului, de Crăciun, de hramul bisericii (Adormirea Maicii Domnului) în colaborare cu Școala Avram Iancu Corul bisericii noastre prezintă frumoase cântări specifice Sărbătorilor. De Ispas bunăoară, afară la bustul lui Ioan Opriș elevii școlii prezintă un frumos program patiotic (cântece și poezii adecvate momentului) spre bucuria tuturor celor prezenți. Aceasta se întâmplă în fiecare an la inițiativa preotului paroh, mobilizând pentru aceasta Consilul și Comitetul Parohial.

Avem un parteneriat cu Școala Avram Iancu din parohia noastră unde ca preot și duhovnic mă prezint adesea în mijlocul copiilor, iar ei vin la biserică în zilele de sărbătoare în mod organizat împreună cu profesorii.

Pe plan administrativ-gospodăresc m-am ocupat de buna administrare a locașului de cult, a cimitirului și am cumpărat un apartament ca sediu al parohiei și locuință a preotului paroh.

Activităţi sociale şi filantropice:

Pe plan social și filantropic m-am interesat de soarta unor credincioși (bătrâni, văduvi, copii orfani) pe care i-am ajutat în diverse situații cu bani, produse alimentare, îmbrăcăminte.

  

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

 1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Turda Oprișani IV
 2. Adresa: Localitatea Turda, str. Calea Victoriei, nr. 5A, bl. B16, ap. 2, Judeţul Cluj.
 3. Număr Telefon: 0264/323837
 4. Adresă de internet:
 5. Biserica: de zid
 6. Hramul: ,,Adormirea Maicii Domnului”
 7. Anul construirii: 1977-1997
 8. Casa parohială: da
 9. Activităţi sociale:
 10. Preot Paroh: Sima Alexandru.

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele și prenumele: Sima Alexandru
Data nașterii:
Școli absolvite și anul absolvirii:
Data hirotoniei:
Posturi ocupate și perioada:
Grade profesionale:
Distincții primite:

Adresa personală:

Telefon: 0746/651353

E-mail: simaialexandru@gmail.com