Parohia Turda II

       

FIŞA PRIVIND  ISTORICUL  PAROHIIEI ŞI AL BISERICII

Elemente de reper

1. Numele parohiei:  Parohia Ortodoxă Română Turda II

2. Protopopiatul: Turda

3.   Biserica (imaginea): hramul: ,,Adormirea Maicii Domnului”

4. Data punerii pietrei de temelie:    1861

5. Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectură: construită în formă de navă cu un turn ridicat la intrarea in biserică, ulterior adăugându-se alte două turnuri mai mici(1976 -1986)

6.  Pictura. tehnica în care a fost pictată şi numele pictorului: tempera grasă, Constantin Munteanu din Iaşi în 1986

7. Date despre interior (însoţite de imagini):Iconostas ,icoanele, numele sculptorului şi al pictorului:

Iconostasul vechi deteriorat in proporţie de 80% a fost  inlocuit cu cel actual în 2012. Sculptor domnul Câmpean Nicolae din Dej, icoanele în stil neobizantin de profesor Ungureanu Cezar Pompiliu din Cluj-Napoca.

8.  Data sfinţirii bisericii şi ierarhul care a sfinţit-o: –1948, Episcop Nicloae Colan

9.   Numele preotiior slujitori dinaintea preotului actual :

– 1848 preotul Ioan Solomon

– 1848-1932 generația de preoți Bologa Ioan, Iuliu, Vasile

– 1932-1973 preot Mureşan Emil

– 1973-1986  preot Jeler Ioan

– 1986-2007  preot Mişca Aurel

– 2007-septembrie 2021, preot Ilea Vasile

-octombrie 2021- prezent, preot Radu Miclăuș

10. Date particulare din viata parohiei:evenimente istoriceşi personalităţi:

                       – după revoluţia din 1848 preotul paroh Ioan Solomon împreună cu 80 de plugari români au fost spânzuraţi în urma represaliilor stăpânirii austro-ungare

                      – în această parohie în fosta biserică de lemn cu acelaşi hram, trăznită şi arsă într-un incendiu în 1861, au fost aleşi în şedinţele Soborului cel Mare al protopopilor din Transilvania primii episcopi  ortodocşi ai Ardealului

19.septembrie 1810  Vasile Moga

2 decembrie  1847  Andrei Şaguna

-tot în vechea biserică de lemn a ţinut un discurs Samuil Micu, reprezentant de seamă al Şcolii Ardelene

-1919 Regele Ferdinand şi Regina Maria au făcut o vizită la Turda, poposind şi în Biserica cartierului Între Români respectiv actuala biserică parohială

– în timpul celui de al doilea război mondial preotul paroh Emil Mureşan alături de alţi preoţi ortodocşi si uniţi din oraş au organizat comitetele de întrajutorare pentru cei rămaşi acasă.

11. Obiecte de patrimoniu: –potir şi linguriţă de argint donat de familia Oprea Ilie 

12. Cateva elemente legate de profilul actual al parohiei:

            Număr de credincioşi – 830 de sufle din care -100 familii  cu o singură persoană și 180 familii întregi

           Activităţi culturale şi misionare

                     -program duminical de cateheze şi  discuţii libere

-program cu tinerii  – a) corul parohial  ( alcătuit din tineri elevi )

– b) activităţi culturale în ajun de mari praznice

(piese de teatru, programe artistice cu tematică religioasă)

– pelerinaje cu tinerii dar şi cu ceilalti membrii ai parohiei

 

          Activităţi sociale şi filantropice

-în fiecare lună organizăm acţiuni prin care ajutăm familiile cu venit foarte

mic, colectând alimente

-de Crăciun și de Paşti tinerii noştri organizează activităţi prin care colectăm ajutoare materiale şi financiare cu care ajutăm presoanele  singure şi familiile sărace

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Turda II

Adresa:  localitatea Turda, str.Gheorghe Lazăr, nr.21, Cod poştal 401077

Telefoane: 0746/151314

Adresa de internet:

Biserica de zid şi lemn: de zid, cu bolta din lemn acoperită cu tablă

Hramul:  ,,Adormirea Maicii Domnului”

Anul construirii bisericii: 1861-1865

Casa parohiala: Da

Activitati sociale: (ex .program de îngrijire la domiciliu al persoanelor vârstnice)

Preot paroh: Radu Miclăuş

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

  1. Numele şi prenumele: Radu Miclăuş
  2. Data naşterii: 31.08.1979
  3. Şcoli absolvite:Seminarul Teologic Ortodox Român Cluj-Napoca – 1998Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca – 2003Studii aprofundate: Masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca – 2004
  4. Data hirotoniei: 30.01.2011
  5. Parohii ocupate şi perioada: Parohia Ortodoxă Buru 1.02.2011-septembrie 2021
  6. Grade profesionale: definitivatul
  7. Distincţii primite:
  8. Adresa personală: str. Gheorghe Lazăr, nr. 21, Turda, jud. Cluj
  9. Telefon: 0746/151314
  10. E-mail: lmikiboss@yahoo.com