Parohia Surduc

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Parohia Surduc și Filia Făgetul Ierii a fost înființată în anul 1996 avându-l ca prim paroh pe
preotul Seman Mihai, și aparține de Protopopiatul Turda.
Înainte de a se înființa parohia, satul Surduc aparținea ca filie de Parohia Iara, iar satul Făgetul
Ieri aparținea ca filie de Parohia Agriș.

Biserica din satul Surduc are Hramul ,,Sfintii Arhangheli Mihail și Gavriil”, datează din anul 1758. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: CJ-II-m-B-07774.
Amplasată în aval de Iara, pe terasa văii, așezarea se înșira de-a lungul drumului ce însoțeste râul. Satul Surduc este atestat ca având biserica veche încă în conscripția de la 1733 a Episcopului Inochentie Micu-Klein.
Biserica de lemn ,,Sfintii Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost construită în anul 1758 pe o temelie
de piatră, din bârne de stejar clădite în tehnica Blockbau, prin imbinarea la capete a grinzilor în cheotori
drepte și în coadă de rândunică. Biserica este amplasată în mijlocul satului pe o înălțime ce domina
valea.
Între bisericile de lemn din stânga bazinului Arieșului, edificiul face nota aparte prin volumetria
sa dominată de turnul cu foișor, fleșa înaltă și patru turnulețe. Inițial clopotnița a fost separată, dar prin
adăugarea la vechea navă a unei tinzi, care devenea astfel pronaos, s-a ridicat și turnul-clopotniță, cu
galerie deschisă și cele patru turnulețe specifice la baza coifului.
Peste vechea tindă, ce avusese tavan, a fost atunci extinsă bolta semicirculară a naosului, acum
văruită, spre deosebire de partea pictată din bolta vechiului naos. Pe latura sudică s-a adăugat și un pridvor parțial după spusele bătrânilor prin 1840 după inscripția de pe o grinda transversală.
Absida altarului este pentagonală, decroșată. Altarul are, de asemenea, o bolta semicilindrică în partea dinspre iconostas, sprijinită pe tâmplă și pe pereții paraleli.
În exterior biserica a fost tencuită, probabil în secolul al XIX-lea, ca și pereții interiori care sunt
tencuiti și zugrăviți, rămășite din pictura păstrându-se doar pe bolta vechii nave principale și pe tâmplă.

Două tipuri de ferestre, cu două tipuri de grilaje, originare, se decupează în pereții de lemn
tencuiți la exterior.
Pictura murală datează din prima jumatate a secolului al XIX-lea. La 1824 pictează la aceasta
biserica Irimie Ștefan Zugrav din Filea de Jos, căruia îi datorăm pictura de pe bolta noasului, iar
la 1832 este prezent aici Ilie Pop, ”pictor Surduc”, autorul unei cruci și al ușilor împărătești .

Pictura veche:

Interiorul navei. Catapeteasma detaliu.
Catapeteasma detaliu. Catapeteasma detaliu
Iisus inaintea arhiereului. Încoronarea cu spini.
Drumul Crucii. Sfinții Prooroci în medalioane
Evanghelistul Matei. Trădarea lui Iuda.
Bolta naosului: Tatal Savaot și Maria Oranta.
Bolta naosului: Tatal Savaot și Iisus Hristos.
Sfinții Mucenici. Pictura naosului.
Evanghelistul Ioan. Cina cea de Taina.
Evanghelistul Luca. Sus: Sfinții Mucenici, Jos: Patimile lui Iisus.
Icoane vechi pe sticlă:

Masa Altarului cu înscrisuri în chirilică:

Poarta de intrare în partea de nord cu înscrisuri în chirilică:

De asemenea în satul Surduc s-a început construcția unei biserici noi cu Hramul Cuvioasa
Paraschiva, biserica începută în anul 1999 de către preotul Seman Mihai, piatra de temelie fiind pusă de
către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Irineu Pop Bistrițeanul, pe atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului și Clujului.
Din anul 2002 lucrarea de construcție a fost preluată de actualul preot paroh Roșu Radu-Liviu, și sfințită la data de 19 octombrie  2014, de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei
Cateva detalii:

 

Filia Făgetul Ierii

Biserica de lemn din Făgetu Ierii, cu hramul ..Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, se află în satul
cu același nume din comuna Iara, județul Cluj. Biserica de lemn este cunoscută dintr-o fotografie de
epocă. Ea reține o trăsătură foarte rară la turn, unde se aflau două foișoare legate unul peste altul. Un
turn asemănător poate fi văzut la biserica de lemn din Ocoliș. Biserica nu se afla pe noua listă a
monumentelor istorice.

Construită după tradiția locului în anul 1769, biserica, prin planimetrie, arhitectura și inventarul
mobil păstrat pare mai degrabă edificată doar pe la mijlocul secolului al XIX-lea.
Biserica a fost renovată pentru prima dată în anul 1871 de către preotul Ioan Morariu. Biserica
este construită din lemn și tencuită atât în interior cât și în exterior.
Prin purtarea de grijă a preotului Grozav Simion, prin contribuția parohiilor din Protopopiatul
Turda, a ajutoarelor date de către Episcopie și de Patriarhia Română și a catorva credincioase din satul
Făgetul Ierii, biserica a fost renovată din nou în anul 1964, când a fost pictată în întregime în stil
bizantin de către pictorita Ioana Jurgea din Sibiu pe cheltuiala sa.

Simțindu-se nevoia de a întreprinde ceva la conservarea sfintei biserici prin purtarea de grijă și
sub îndrumarea preotului paroh Bradea Maftei, având ca și consilier pe Crișan Ioan s-au executat lucrări
de strictă necesitate după cum urmează:
În anul 1985-1986 s-a introdus curentul electric.
În anii următori s-a acoperit biserica în întregime cu tablă zincată, s-au executat lucrări de tencuială în terasit pe partea exterioară, s-au înlocuit pardoselele și s-a ridicat o clopotniță.
Biserica a fost resfințită în data de 25 iunie 1989 de către Preasfințitul Iustinian Maramureșanul, Episcop
al Vadului, Feleacului si Clujului, înconjurat de un sobor de preoți.

Până în anul 2009 la biserica din Filia Făgetul Ierii nu a mai avut loc nici o reparație, aceasta ajungând într-un stadiu avansat de degradare. Începând cu anul 2009 am început lucrările de renovare capitală, lucrări începute sub oblăduirea preotului paroh Roșu Radu-Liviu. Câteva detalii:

Așa cum menționam mai sus, Parohia Surduc și Filia Făgetul Ierii sunt constituite ca și parohie începând cu anul 1996 având doar doi preoți slujitori, respectiv Preotul Seman Mihai care a activat ca preot paroh până în anul 2002, iar din 1 octombrie 2002 și până în prezent slujește ca preot paroh Roșu Radu-Liviu. Parohia împreună cu filia numără aproximativ 420 de suflete.

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

  1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Surduc cu filia Făgetul Ierii
  2. Protopopiatul: Turda.
  3. Adresa:  localitatea  Surduc nr.  73 A, comuna Iara, Jud. Cluj
  4. Telefon: 0745/260773
  5. Adresă de internet:
  6. Biserica: de zid
  7. Hramul: ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
  8. Anul construirii bisericii : 1758
  9. Casă parohială: da
  10. Preot paroh: Roșu Radu-Liviu.

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Nume și prenume: Roșu Radu-Liviu

Data nașterii: 22.05.1978

Școli absolvite și anul absolvirii:
-Liceul Industrial “16 Februarie” Cluj Napoca – 1992-1996
-Facultatea de Teologie Alba Iulia – 1998- 2002
-În prezent urmez cursurile de masterat ale Facultății de Teologie Cluj-Napoca

Data hirotoniei: 22.09.2002

Posturi ocupate și perioada: Parohia Ortodoxă Surduc din 01.10.2002 – prezent

Grade profesionale: Definitivatul

Distincțiii primite: iconom, iconom stavrofor: 19.10.2014

Adresa personală: Str. Izlazului, Nr. 2, Ap. 25, Cluj-Napoca

Telefon: 0745/260773

E-mail: rosuraduliviu@yahoo.com