Parohia Petreștii de Jos

 

FIŞĂ PRIVIND  ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Satul Petreștii de Jos , reședința de comună , este situat în partea de sud a municipiului Cluj-Napoca la o distanță de 42 de km și la 14 km de municipiul Turda.

Teritoriul comunei are un relief specific regiunii de contact al dealurilor cu zon montană și este traversat de apa pârâului Hașdate care trece prin Cheile Turzii (monument al naturii din România) și se varsă în râul Arieș.

Satul Petreștii de Jos, fiind la numai 14 km de municipiul Turda a luat o dezvoltare rapidă, construcțiile de case, ridicate de oameni harnici și gospodari fiind foarte frumoase, iar obiectivele de interes obștesc: biserica, primăria, poliția, dispensarul uman și veterinar, căminul cultural și școala generală sunt de asemenea, construcții moderne .

Despre Parohia Ortodoxă Romănă Petreștii de Jos se vorbește începând din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, având biserică din lemn cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

Dintre preoții care au slujit în Parohia Petreștii de Jos amintim pe: preotul Gavrilă, Ursu Balint, Grigore Balint(1818-1835), Ioan Mera(1858-1861), Iosif Balint(1862-1906), Remus Mezei(1924-1967). Din anul 1967 a urmat preotul Pașca David până în 1969 în timpul căruia este construită actuala casă parohială.

Din anul 1970 până în 1976 este preot paroh Teiușan Mihai în timpul căruia, cu contribuția credincioșilor, este construită, în locul bisericii din lemn, actuala biserică din zid și lemn, cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. Biserica, construită în forma de cruce, este alcatuită din : pridvor, pronaos, naos și altar, având în partea de sud trei turnuri înalte (cel din centru mai înalt) și în partea de nord două turnuri mai mici.

Exteriorul bisericii a fost tencuit și împodobit cu medalioane simple fără pictură. Curtea bisericii a fost împrejmuită cu gard din fier și zid din piatră, iar în curte s-au plantat brazi.

Interiorul bisericii a fost pictat de pictorul Sandu, iconostasul fiind  realizat de sculptorul Sâmărtinean Aurel, fiu al satului, iar pictura de pe iconostas aparținând aceluiași pictor Sandu. Menționez că, pictura  realizată în stil ,,tempera” din interiorul bisericii și de pe iconostas, precum și sculptura iconostasului , sunt foarte reușite.

Biserica, construită între 1970 și 1973 , a fost sfințită de către Înaltpreasfințitul  Arhiepiscop al Vadului Feleacului și Clujului Teofil Herineanu împreună cu un sobor de preoți și diaconi la data de 8 noiembrie 1973.

De la  data de 4 aprilie 1976 și până în 2015, ca preot paroh al acestei parohii a fost  preotul Jude Ioan. La venirea în parohie erau 560 de credincioși, iar cu timpul, tineretul plecând la oraș, numărul credincioșilor a tot scăzut până la 326 în 2015. Trebuie să mentionez că, deși numărul de credincioși este mic, nu am întâmpinat probleme în ceea ce priveste achitarea contribuției acestora față de biserică. Din anul 1976 și până în 2015  am realizat în cadrul parohiei, împreună cu consiliul parohial și credincioșii, următoarele lucrări:

 • Două reparații curente la biserică și două la casa parohială
 • în curtea bisericii, în față, a fost ridicata o troiță împrejmuită cu un gard din fier și un monument în cinstea eroilor din parohie căzuți la datorie în primul și al doilea război mondial
 • S-au pictat medalioanele din exteriorul bisericii și s-a refăcut pictura din pridvor și din altar (unde nu exista)
 • S-au facut împrejmuiri ale cimitirului, grădinii parohiale și o parte a curții bisericii.
 • S-a realizat pentru biserică o încălzire centrală pe combustibil lemnos
 • Pe pardoseală s-au cumpărat covoare deosebite și s-au confecționat bănci pentru credincioși

 

Ca obiect de patrimoniu se păstrează în biserică o icoană împărătească cu ,,Mântuitorul” din 1799 anul fiind menționat în litere chirilice. Această icoană a fost găsită în podul casei parohiale cu cațiva ani în urmă.

După anul 1989 am predat mulți ani la școala generală ore de religie.

Acțiuni filantropice am făcut de câte ori a fost nevoie, fixând în biserică cutia milei din care ajutam pe cei nevoiași. Vizitând pe cei bolnavi, i-am mărturisit și împărtășit de câte ori a fost nevoie. Am apărat prin predici și discuții personale pe credincioși de acțiunile sectare, discutând cu sectarii chiar și în casa parohială. Am slujit sfintele slujbe în biserica parohială regulat, singur și împreună cu alți preoți.

Începând cu anul 2015 și până în prezent, preot paroh la Petreștii de Jos este Pr. Teutișan Ovidiu

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Nume: Parohia Ortodoxă Română Petreștii de Jos

Adresă: Localitatea Petrestii de Jos, Str. Principala nr.84, jud . Cluj,

Telefon: 0264.310262

Biserica: de zid si lemn

Hramul : ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

Anul construirii bisericii: 1970-1973

Casă parohială: da

Activități sociale: ajutor financiar si material atat pentru cei nevoiasi cat si pentru construirea mai multor manastiri sau biserici parohiale

Preot paroh: Teutișan Ovidiu

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

 1. Numele si prenumele: Teutișan Ovidiu-Vasile
 2. Data nașterii: 1.09.1988
 3. Școli absolvite și anul absolvirii:Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca (2008); Facultatea de Teologie Ortodoxă-secția Pastorală (2012), Master (2014)
 4. Data hirotoniei:13.09.2015
 5. Parohii ocupate si perioada: Parohia Ortodoxă Petreștii de Jos 2015- prezent
 6. Grade profesionale: gradul II
 7. Distincții primite:
 8. Adresa personală: Localitatea Petreștii de Jos, nr. 84, jud. Cluj
 9. Telefon: 0753/977454
 10. E-mail: ttsn_ovidiu@yahoo.com