Parohia Podeni

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

1)Numele Parohiei: Parohia Ortodoxă Română Podeni

2)Protopopiatul: TURDA

3)Biserica (Hramul): ,,Înălțarea Domnului”

4)Data punerii pietrei de temelie: 1803

5)Proiectul ei și elemente de arhitectură: Biserica este construita din piatra,sub forma de navă, fiind foarte lungă. Intrarea în biserică se face prin două uşi laterale dinspre sud.

6)Pictura: în tehnica frescă

7)Date despre interior: iconostasul din lemn, ataşat pe perete de piatră.

8)Data sfintirii bisericii si ierarhul: Ultima sfinţire 27 octombrie 1998 , fiind sfinţită de P.S. Episcop Vicar Vasile Someşanul.

9)Numele preoților slujitori: începând cu anul 1824 : Sofronie Paul, Vasile Bazil Paul, Laurenţiu Munteanu, Ignaţiu Berinde, George Cimoca, Vasile Maximilian, Munteanu Eugen, Iacob Victor, Bodale Ioan, Meseşan Aurel, Crişan Ilie, Regos Teodor, Pop Constantin, Cosma Gabriel-Ştefan.

10)Date istorice din viața parohiei: dintre multele personalităţi ale satului Podeni amintim pe Grigore Popa (1910-1994)-doctor în filozofie, profesor, poet, eseist;    Profesor Dr. Ion Oţel (1912-1994)-referent în Ministerul Agriculturii;   Profesor Dr. Vasile Creţa n. 1924 lector la I.P.C.D. Bucureşti.

11)Obiecte de patrimoniu: Nu există.

12)Elemente legate de profilul actual al parohiei:  număr de 250 suflete, în marea majoritate vârstnici, cu o medie de vârstă de 70 ani.

a)Activitati culturale şi misionare  -Având în vedere ca pe raza parohiei există şi o parohie greco-catolică, am stopat migrarea credincioşilor ortodocşi prin diferite acţiuni: vizite pastorale, servicii religioase ocazionale în sfânta Biserică sau la domiciliul credincioşilor, am fost prezent în sânul şcolarilor de la gradiniţa din sat, în fiecare an de hramul bisericii am organizat slujbe cu sobor de preoţi, am organizat concerte de colinde şi cântări bisericeşti cu Corala Preoţilor Turdeni din care fac parte, am săvârşit Taina Sfântului Maslu cu colegii preoţi din Cercul Preoţesc. De asemenea am participat cu credincioşii parohiei în pelerinaje la diferite vetre de spiritualitate românească.

b)Activitati sociale si filantropice: Am colectat în fiecare toamna ajutoare de cereale şi legume pentru Centrul de Asistenţă Socială ,,Acoperământul Maicii Domnului”-Turda, am realizat colecte pentru ajutorarea oamenilor nevoiaşi din cuprinsul parohiei, vizite pastorale la familiile nevoiaşe şi ajutorarea lor, am participat la o serie de campanii de solidaritate ,,O mână întinsă semenilor sinistraţi’’prin colecte în bani şi alimente organizate în sânul parohiei, am participat de asemenea la toate colectele organizate de Sfânta Arhiepiscopie a Vadului, Feleacului şi Clujului, cu diferite ocazii.

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

1)Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Podeni

2)Adresa: Loc. Podeni, com.Moldovenești, jud.Cluj, cod 407434

3)Telefon: 0754/517682

4)Adresa de internet:

5)Biserica: din piatră

6)Hramul: ,,Înălțarea Domnului”

7)Anul construirii bisericii: 1803

8)Casă parohială: Da

9)Activitati sociale: Program de ajutorare a familiilor nevoiașe

10)Preot paroh: NICOARĂ IOAN

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele și prenumele: NICOARĂ IOAN

Data  nașterii: 06.10.1995

Școli absolvite și anul absolvirii:

Școala Generală Nr. 1 Ilva-Mică, anul 2002-2010

Colegiul Economic Năsăud, anul 2010-2014

Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca 2017-2021

Data Hirotoniei: 19.03.2023

Parohii ocupate: Preot paroh la Parohia Ortodoxă Podeni 1.04.2023 – prezent.

Grade profesionale: 

Distinctii primite: 

Adresa personală: Localitatea Podeni, strada Principală, nr.49, județul Cluj.

Telefon: 0754/517682

E-mail: ionut006nicoara@yahoo.com