Parohia Rediu

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII 

1.Numele parohiei şi al filiei: Parohia Ortodoxă Rediu şi Filia Sărădiş.

2.Protopopiatul: Turda

3.Hramul: Rediu- ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”;  Sărădiş- ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

4-9.Istoricul Parohiei Ortodoxe Rediu-data punerii pietrei de temelie, elemente de arhitectură, pictura, date despre interior, data sfinţirii şi a resfinţirii, numele preoţilor slujitori.

Parohia ortodoxă Rediu este una foarte veche, aflându-se în apropierea vechiului drum roman antic care lega Potaissa de Napoca. Prima atestare documentară a unei biserici ortodoxe în Rediu este din anul 1398, când aici exista o biserică şi o comunitate ortodoxă. Alte date istorice nu ni s-au păstrat decât de prin jurul anului 1700 când a avut loc Uniaţia, situaţie în care parohia Rediu a devenit greco-catolică. Tradiţia orală afirmă că pe la 1700, biserica existentă atunci ar fi fost incendiată şi în anii următori s-a ridicat un nou lăcaş de rugăciune, probabil din lemn.  Din arhiva parohiei aflăm că la 1733, parohia număra 400 de suflete şi avea şi casă parohială. Actuala biserică construită din piatră în formă de navă cu turnul pe pronaos, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril s-a construit în secolul al XIX-lea. Tradiţia locală afirmă că s-a lucrat peste 20 de ani la zidirea ei, fixându-se ca dată a finalizării construcţiei anul 1882. Această dată este însă o una aproximativă pentru că pe piciorului Sfintei mese a altarului se află înscris anul 1844 (probabil anul începerii construcţiei) sub parohul Bazil Oros. Biserica finalizată în anul 1882 a mai suferit modificări importante în anul 1910 când a fost mărită, aşa cum se află şi în prezent. Menţionăm că tot tradiţia locală afirmă că pe locul actualei biserici, în vremi imemoriale, făcută din pământ şi nuiele exista o altă biserică.

În timpul celui de-al doilea război mondial, biserica a fost lovită în plin şi avariată grav încât nu s-a mai putut sluji în ea vreme de trei ani, între 1944 – 1947. În anul 1948 parohia redevine ortodoxă, alăturându-se astfel credinţei strămoşeşti a neamului. În anii 1982 – 1983, biserica a fost renovată atât în exterior cât şi în interior, s-a făcut un nou iconostas sculptat din stejar de sculptorul Frătean Gligor din Turda şi pentru prima dată a fost pictată integral în tehnica tempera grasă de pictorul profesor  Iacob Varga. Sfinţirea s-a făcut la data de 08 iulie 1984 de Preasfinţitul Justinian Chira Maramureşeanul.

În decursul istoriei, parohia a fost păstorită de un mare număr de preoţi, dintre care  “Cartea de aur” a parohiei îi menţionează pe preoţii slujitori începând cu anul 1733: Popa Ioan, Popa Grama, Vasile Crişan, Vasile Oros, Vasile Poruţiu, Aurel Poruţiu, Beniamin Rusu, Ioan Miclea, Iacob Mărginean, Ioan Ioanette, Constantin Pătrăuceanu, Ioan Bizău, Alexandru Sima, Nicolae Pop şi din 1997 până în prezent pr. Ioan-Sorin Dindelegan.

În ultimii ani, din cauza igrasiei şi a vechimii sale, se impuneau a fi făcute alte lucrări de reparaţii la sfânta biserică. Acestea au început în anul 2004 şi s-au finalizat în vara anului 2009, după cum urmează:

 • s-a înlocuit parţial acoperişul din tablă şi s-a vopsit întregul acoperiş cu două straturi de bronz-aluminiu, după care s-au montat parazăpezi.
 • s-au schimbat jgheaburile şi burlanele
 • au fost schimbate geamurile de la turlă şi cele de la biserică, fiind înlocuite cu altele noi, din termopan.
 • uşile de acces în biserică au fost înlocuite cu altele noi, din stejar, sculptate.
 • aleea de intrare, lungă de 30m, a fost lărgită de la 1,2m la 2,4m, pentru a înlesni accesul spre sfânta biserică.
 • exteriorul bisericii a fost retencuit şi stropit în terasit şi ciment alb.
 • s-a introdus gazul metan şi pentru prima dată în istoria bisericii noastre s-a facut un sistem de încălzire cu cinci convectoare.
 • datorită igrasiei existente în pereţii foarte groşi din piatră, în interior, tencuiala şi pictura erau deteriorate până la înălţimea de 1,20m, de aceea, tencuiala din această zonă a fost dată jos până la piatră, apoi s-au aplicat pe pereţi profile din aluminiu pe care s-au montat plăci din betonyp, rezistente la umezeală, în care s-au facut aerisiri pentru respiraţia peretelui şi, în final, s-a refăcut pictura pe aproximativ 100 m².
 • s-a realizat mobilier nou, din lemn masiv, sculptat, pentru întreaga biserică, format din următoarele piese: 42 strane pentru credincioşi, scaun arhieresc, strană rotativă, 2 tetrapoade, analog pliant, 2 sfeşnice cu 3 braţe, suport pentru icoana Maicii Domnului, dulapuri pentru veşminte.
 • s-au cumpărat veşminte, cărţi de cult, vase liturgice, cădelniţe, cruci, prapori, icoane, covoare şi o instalaţie de sonorizare nouă.

Eforturile credincioşilor ortodocşi din Rediu au fost încununate de resfinţirea bisericii, care a avut loc în data de 6.09.2009 şi a fost oficiată de Preasfinţitul Vasile Someşeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La această mare sărbătoare au participat credincioşii din Rediu şi din împrejurimi, fiii satului, donatori, binefăcători, şi va rămâne în istoria parohiei ca o zi importantă şi binecuvântată.

 1. Date particulare din viaţa parohiei:

11. Obiecte de patrimoniu:  au existat un număr de 18 carţi liturgice vechi, începând cu Biblia de la Bucureşti (1688), Evanghelie-Bucureşti (1682), Chiriacodromion-Bălgrad (1699) şi alte carţi de cult tipărite la Blaj în sec. 18 şi 19. Aceste cărţi, susceptibile a face parte din patrimoniul naţional, au fost predate în anul 1981 arhivei Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

12. Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:

Număr de credincioşi: 400 suflete

Activităţi culturale şi misionare:

-programe de catehizare în posturile de peste an

-cercetarea celor bolnavi la domiciliu, mai ales a celor care nu pot participa la serviciile religioase.

-realizarea de pachete cu daruri pentru copiii din parohie de Crăciun şi susţinerea cu ei a unui program de colinde în biserica parohială.

-spovedania şi împăşirea şcolarilor în Posturile Crăciunului şi Paştilor.

Activităţi sociale şi filantropice:

-acordarea de ajutoare financiare pentru cei mai săraci din Cutia milei.

-realizarea de colecte pentru cei care, la un moment dat, suferă o pagubă.

-cumpărarea de alimente şi lemne de foc pentru cei mai nevoiaşi.

 

ISTORICUL FILIEI SĂRĂDIŞ

 Satul Sărădiş s-a născut în timp, ca o colonie a Rediului, aici având posesiuni o parte a sătenilor din Rediu. Cu timpul, aceştia şi-au zidit aici case pe propriile terenuri, departe  de centrul localitaţii, deci în afara vetrei satului, formându-se apoi treptat aici un mic sat, care astăzi  are vreo 35 de case cu aproximativ 50 de locuitori, în majoritate ortodocşi.

Situat în nord-vestul localitaţii Rediu, în apropierea satului Vâlcele, Sărădişul aparţine din punct de vedere administrativ de comuna Feleacu. În decursul timpului, credincioşii din acest mic sat au incercat să-şi faca o biserică proprie, dar nu au reuşit, mai ales din cauze financiare, ei fiind foarte puţini, iar costurile ridicării unui locaş de cult, mari. Serviciile religioase, odată pe lună, când venea preotul din Rediu, se desfăşurau intr-o sală din şcoală, iar după instaurarea comunismului în case particulare, nelocuite.

Dorinţa arzătoare a celor din Sărădiş de a avea o biserică proprie s-a împlinit cu mari eforturi şi cu multă trudă, între anii 1975- 1985. Sub păstorirea P.C.Pr.prof. dr. Ioan Bizău, care în acei ani era paroh la Rediu, s-au început lucrările de zidire a bisericii, în ciuda amenzilor şi a ameninţărilor autorităţilor comuniste ale vremii. Aceasta nu este de dimensiuni mari, e zidită din cărămidă în formă de navă, cu turla pe pronaos şi e suficientă pentru numărul credincioşilor  de acolo. Lucrările s-au finalizat în timpul păstoririi P.C.Pr Alexandru Sima iar sfinţirea bisericii a avut loc la data de 16 iunie 1985 şi a fost oficiată de Preasfinţitul Justinian Chira Maramureşeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului , înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La această mare sărbătoare au participat credincioşii din Sărădiş, Rediu şi din satele din jur, fiii satului, donatori, binefăcători, şi va rămâne în istoria parohiei ca o zi importantă şi binecuvântată, ziua în care visul credincioşilor din această mică comunitate s-a împlinit.

 

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI

 Numele parohiei şi al filiei: Parohia Ortodoxă Rediu şi Filia Sărădiş.

Adresa: Loc. Rediu, Nr. 63,Com.Aiton, Cod Poştal:407026.

Telefoan: 0264/285125.

Adresa de internet: nu există.

Biserică de : piatră şi cărămidă.

Hramul: Rediu- Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril; Sărădiş- Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Anul construirii bisericii: Rediu: 1844- 1882; Sărădiş: 1975-1985

Casă Parohială: Da

Preot paroh: Dindelegan Ioan-Sorin.

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

 Numele şi prenumele:  Dindelegan Ioan-Sorin.

Data naşterii: 05.02.1971

Şcolile absolvite şi anul absolvirii:

– Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca- 1992.

– Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca- 1996.

-Academia de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca- secţia de Muzică  religioasă- 1997.

-Cursuri de doctorat în teologie- disciplina Muzică bisericească şi ritual- 1998-2005, fără susţinerea tezei de doctorat.

Data hirotoniei: diacon: 30.01.1996; preot: 02.02.1997.

Parohii ocupate şi perioada:

-preot paroh la Parohia Ortodoxă Rediu şi filia Sărădiş- din 01.08.1997.

Grade profesionale: gradul II.

Distincţii primite: iconom- 2009.

Adresa personală: Loc. Rediu, Nr. 63, Com. Aiton, Cod Poştal:407026.

Telefon: 0724/285006.

E-mail:  sdidy63@yahoo.com