Parohia Muntele Băişorii

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

1.Numele parohiei și al filiei: Parohia Muntele Băişorii cu filia Muntele Filii

2.Protopopiatul: Turda

3.Biserica: ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

4.Data punerii pietrei de temelie şi al construcţiei: anul 1951, 1951-1960

5.Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectura: biserica este construită din lemn de brad cu temelie de piatră, acoperită cu tablă. Are formă de navă, cu două intrări.

6.Pictura: realizată în tehnica frescă între anii 1992-1994

7.Date despre interior: iconostas construit din zid placat cu lemn fără elemente sculptate: icoanele de pe iconostas au fost pictate de către prea cuviosul Alexandru Ghenţ, actualul stareţ al mănăstirii din Feleac.

8.Data sfinţirii bisericii şi ierarhul care a sfinţit-o: prima sfinţire în anul 1960 de către Înaltpreasfințitul  Teofil Herineanul; resfinţire în 24 iulie 1994 de către Preasfințitul Episcop Vicar Irineu Pop Bistriţeanul

9.Numele preoţilor slujitori: Parohia Muntele Băişorii este una dintre cele mai vechi parohii din aceste părţi muntoase. Date precise şi scrise avem începând cu sec. XVIII dar parohia şi satul sunt mult mai vechi. Știm că în anul 1700 parohia este trecută la uniaţie urmând ca în 1710 să revină în sânul bisericii ortodoxe pentru ca la 1810 din cauza presiunilor făcute să treacă din nou la uniaţie. Pe la anul 1800 preot paroh era Grozav Teodor originar din Muntele Băişorii, decedat în 1853. Revoluţia din 1848 îşi lasă amprentele peste parohie, biserica fiind incendiată din temeli. În anul 1853 sătenii încep construirea unei noi  biserici din lemn pe locul celei vechi, construcţie ce va dăinui până în anul 1967 când va fi demolată. În aceasă biserică s-au oficiat toate slujbele până în 1960 cand a fost terminată actuala biserică.

Actuala biserică a fost construită între anii 1951-1960 de către meşterul Patiţa Rubin ajutat de Miheţ Nicolae, din Câmpeni şi de Cirebea Iosif, localnic.

Şirul preoţilor care au slujit în această localitate este cunoscut doar din secolul XVIII:Popa Mihăilă, Cirebea Teodor, Samoil Aron(1842-1862),Ioan Marcu(1862-1914),între anii 1914-1916 parohia a fost administrată de preotul Lungu din Săcel, pr.Mircea Găvrilă din Cacova, pr.Sabo Ioan din Băişoara şi preotul din Poşaga de Sus. Urmeaza apoi pr. Stănculescu Eugen(1916-1918), apoi pr.Sabo Ioan din Băişoara ca administrator 1918-1920. Îi urmează preotul Felea  Teodor(1920-1928) originar din Muntele Băişorii. În anul 1929 parohia rămâne din nou vacantă fiind administrată de preotul Jalea Gligor din Poşaga de Sus. Între anii 1929-1938 parohia este condusă de preotul Cosma Iustin originar din Muntele Filii.

-1939-1946: pr.Chirvai Iosif, 1946-1949: pr.Cădariu Ioan,1949-195: pr.Borza Ioan,1951-1953: pr.Ioan Boştină,1954-1959: pr.Stănculescu Ioan,1959-1962: parohia este administrată de preoţii Mois Valer din Băişoara, Roşu Stefan din Cacova Ierii. În timpul acestor preoţi s-au finalizat lucrările la construcţia bisericii, iar în primele 9 luni ale anului 1962 il găsim pe pr.Stoica P. Tudor din Bucureşti. Din data de 1 octombrie 1962 este numit preotul Coman George până în data de 31 octombrie 1979. De la 1 noiembrie 1979 până în 1 februarie 1980- administrată de preotul Danci Vasile din Săcel. Din februarie-august 1980-pr. Retegan Macedon. Din august 1980-noiembrie 198: pr.pensionar Oltean Aurel din Turda. Din noiembrie 1981-noiembrie 1982: pr.Păcurar Ioan. Din 1982-1983: parohia este vacantă şi este administrată de către preotul Grozav Simion din Băişoara. Din 1983-1990: pr.Rodilă Dumitru. Din 1990-1992: parohia este vacantă administrată de diverşi preoţi din parohiile vecine. Din 1992-1996: pr.Bucur Daniel. Din 1996 parohia este administrată până în prezent de către preotul Mija Ioan.

10.Obiecte de patrimoniu: nu, cu excepţia unui antimis de la 1869 parţial deteriorat şi care are foto. Anexată.

12.Elemente legate de profilul actual al parohiei:

În anul 1996 parohia număra 684 suflete iar în prezent numărul enoriaşilor este de 324,  majoritatea vârstnici. Anul 2013 găseşte parohia îmbătrânită, la limita subzistenţei fiind susţinută financiar în mare parte de către preotul paroh.

     

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

1.Numele parohiei şi al filiei: Parohia Ortodoxă Română Muntele Băişorii cu filia Muntele Filii

2.Adresa: Com.Băişoara, sat Muntele Băişorii, nr.56

3.Adresă de internet:

4.Biserica: biserica este construită din lemn de brad în totalitae.

5.Hramul: ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

6.Anul construirii bisericii: 1951-1960

7.Casa parohială: construită în anul 1714 din  lemn de brad, renovată în anul 2006.

8.Preot paroh: Mija Ioan

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

1.Numele şi prenumele: Mija Ioan

2.Data naşterii: 6 iunie 1976

3.Şcoli absolvite şi anul absolvirii: Seminarul Teologic Cluj-Napoca-anul 1995

4.Data hirotonii: 27 decembrie 1996-diacon; 7 ianuarie 1997-preot

5.Posturi ocupate și perioada:

6. Grade profesionale: Definitivatul

7. Distincții primite:

8.Adresa personală: Muntele Băişorii, nr.56

9. Telefon: 0742/958253

10. E-mail: ioan_mija@yahoo.com