Parohia Ocolișel

FIȘĂ PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Elemente de reper

 1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă  Ocolișel
 2. Protopopiatul: Turda
 3. Biserica:  ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
 4. Data punerii pietrei de temelie: 1852
 5. Proiectul ei și elemente particulare de arhitectectură: biserică de lemn, tip navă având pridvor în partea de sud, iar în partea de vest turn cu foișor și coif înalt. Inițial acoperișul a fost acoperit cu șindrilă, iar în 1964 biserica  a fost renovată și acoperită cu țiglă.
 6. Pictura: A fost finalizată în 1878 de către meșterul Maer Darie, zugrav din Valea Ierii, informație care apare și pe tâmpla bisericii. Pictura a fost realizată în manieră transilvăneană, apropiată stilistic de picture icoanelor pe sticlă, școala Nicula. Tehnica este pictură pe pânză,folosindu-se pigmenți naturali, amestecați cu ou și lapte( conform documentelor din biserică), pânza fiind lipită direct pe bârnele bisericii. Tot interiorul este acoperit cu pânză pictată, pronaos, naos și altar.
 7. Date despre interior:  biserica este segmentată în trei spații: pronaos, naos și altar. Toate trei fiind delimitate unul față de celălalt. În mod tradițional pronaosul este rezervat femeilor, aici se remarcă scena Judecății de Apoi, în care elementele de teologie se îngemănează cu cele care țin de aspectele cultural-sociale proprii epocii în care a fost realizată pictura( a doua parte a secolului XIX). În ceea ce privește naosul,tavanul este boltit și este pictat în întregime, la fel ca și pronaosul. Datorită infiltrării apei, probabil din perioada când acoperișul era de șindrilă, peretele sudic este în parte deteriorat. Se remarcă scenele din viața Mântuitorului în care se observă costumația persecutorilor specifică epcii în care a fost realizată pictura. În ceea ce privește iconostasul, din documente reiese că acesta a fost lucrat odată cu construcția bisericii de către același meșter, Maer Darie. El este pictat integral în partea de sus pe fond albastru cu respectarea programului pictural bizantin. Altarul, dispus în partea estică, în formă poligonală, deasemenea pictat integral.
 8. Data sfințirii bisericii și ierarhul care a sfințit-o:
 9. Numele preoților slujitori:
  • Vasile Fodor(Fodorean): 1826-1847 (în 1848 pleacă, tribun în tabăra lui Avram Iancu)
  • Iosif Fodor(Fodorean): 1848-1891;
  • Nistor Manciu: 1891-1900;
  • Ioan Gherman: 1900-1905;
  • Simion Samoilă: 1905-1930;
  • Teoctist Vrânceanu: 1930-1931;
  • Valer Fodoreanu: 1932-1964;
  • Roșu Ștefan( Cacova Ierii): 1964-1968;
  • Bica Gavril(Cacova Ierii): 1968-1975;
  • Vasile Iura(Cacova Ierii): 1975-1988;
  • Vasile Arion(Iara)
  • Vasile Arion(Cacova Ierii)
  • Ioan Crișan (Buru)
  • Ioan Popa(Buru)
  • Duca Daniel: 2001-2002
  • Gheorghe Mihali:2002-2007
  • Teodor Alin Luca: 2007- prezent

Având în vedere că la Revoluția din 1848 biserica și casa parohială au ars în întregime documentele referitoare la istoricul parohiei au dispărut. Din aceste motive datele despre preoții slujitori aferente perioadei de dinainte au fost consemnate doar din surse orale. Datările sunt ambigue.

 1. Date particulare din viața parohiei, evenimente istorice și personalități: Menționăm de la bun început că informațiile au fost transmise pe cale orală. Se știe că înainte de 1700 a existat o mănăstire în punctul numit Valea Mărului. După dispariția mănăstirii, credincioșii și-au construit o biserică din îngrădele izbite cu pământ. Biserica a fost așezată pe o dâlmă din mijlocul satului. În timpul revoluției pașoptiste (1848) satul împreună cu biserica au ars, după cum relatează istoricul Silviu Dragomir în cartea sa Avram Iancu. La revoluție au participat efectiv și locuitorii satului Ocolișel în frunte cu preotul Vasile Fodor, tribun în armata lui Avram Iancu și fost coleg de studii cu acesta. În anul 1852 s-a construit biserica actuală în locul celei vechi. Ea este înălțată din lemn de brad.
 2. Obiecte de patrimoniu:
  • Biserica însăși se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: CJ-II-m-B-07728;
  • În interior, pe lângă pictura murală aparținând patrimoniului se găsesc câteva icoane pe sticlă pictate în maniera școlii de la Nicula, între care se remarcă o icoană cu Sfinții Arhangheli și alta reprezentându-L pe Mântuitorul pe tron. De la biserica veche s-a păstrat o icoană pe lemn, tehnica ulei, cu ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, de o importanță deosebită, atât artistică cât și istorică.
 1. Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:
  • număr credincioși: 95 suflete;
  • Activități culturale și misionare:
  • Activități sociale și filantropice:  Vizite pastorale și ajutorarea oamenilor nevoiași.

 

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Ocolișel;

Adresa: localitatea Ocolișel, Nr. 84-85, Com. Iara, Jud. Cluj;

Telefon: 0745/420190;

Biserică de: lemn;

Hram: ,,Sfinții Arhangheli Mihail și GavrIil”;

Anul construirii bisericii: 1852;

Casă parohială: Da;

Activități sociale: Ajutorarea oamenilor săraci și vărstnici

Preot paroh:  Luca Teodor-Alin

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele și prenumele: Luca Teodor-Alin;

Data nașterii: 23.09.1980;

Școli absolvite și anul absolvirii:

 • Liceul Agricol, Turda, secția contabilitate,1999
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga, Sibiu, Jud. Sibiu – Teologie Pastorală: 2006;
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga, Sibiu, Jud. Sibiu – Teologie- Patrimoniu: 2006.
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității de Vest, Timișoara, master Istorie și Interconfesionalism

Data Hirotoniei: Diacon: 22.04.2007, Preot: 29.04.2007;

Parohii ocupate, perioada: 2007 – prezent: Preot paroh în Parohia Ocolișel;

Grade profesionale: Definitivat;

Distincții primite:

Adresa personală: Localitatea Mihai Viteazu, Nr. 34, Cod 407406, Com. Mihai-Viteazu, Jud. Cluj;

Telefon mobil: 0745/420190;

E-mail: lucateodoralin@yahoo.com;