Parohia Crăiești

 

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Crăiești

Protopopiatul: Turda

Hramul: ,,Adormirea Maicii Domnului”.

Piatra  de temelie: a fost pusă în anul 1927  de către părintele Gheorghe Purdea ctitorul acestei Biserici, şi a finalizat-o în 1931.

Biserica este construită în formă de navă după modelul clasic ortodox, pronaos, naos, şi altar. Nu prezintă elemente arhitecturale aparte.

Pictura: de pe inconostas a fost executată de pictorul Muntean Coriolan profesor la facultatea de arte din  Cluj; iar biserica a fost construită din lemn de gorun donat de credincioşii din Crăieşti şi acoperită cu tablă, având geamuri mari, cu o bună  luminozitate. Pictura din interor a fost realizată în timpul şi cu strădania părintelui Dorin Păcurar în anii 1993-1994. Pictura este ortodoxă, realizată într-un stil popular.

Preoţi slujitori dinaintea preotului actual: pr. Gheorghe Purdea a păstorit satul Crăieşti, din 1915 până în anul1943, fiind filia  satului Agriş. În anul 1943 rămâne slujitor deplin doar în acest sat până în anul 1953, lăsând parohia Agriş fiului său, părintelui Gheorghe Purdea junior. După moartea părintelui Gheoreghe Purdea senior în anul 1953, satul Crăieşti  este alipit ca filie  satului Deleni.

Următorii preoţi slujitori: pr. Vlasa, pr. Buta Emil 1975-1982, pr. Păcurar Dorin 1983-1996. Pr. Samoilă Adrian 1997-1998. pr. Gordovan Teodor 1998-1999. pr Cătălin Călinescu 2000-2007, pr. Sava Teodor 2007-2008,  pr. Baciu Cristian-Ioan din 2008 până în prezent.

Data sfințirii: 1994 la data de 5 iunie Preasfințitul Irineu Bistriţeanul sfinţeşte Biserica din Crăieşti în timpul păstoririi părintelui Păcurar Dorin.

Într-un consemn din 15 august 1954 se specifică faptul că în parohia Crăieşti în anul 1946 existau 50 de familii ortodoxe, iar numărul sufletelor era de 245 ortodoxe; iar greco-catolici erau în sat tot la acea dată 47 de familii cu 230 de suflete.

În prezent parohia  Crăieşti are în componenţa ei 35 de familii ortodoxe şi un număr de 76 de persoane ortodoxe; 12 persoane greco-catolice  şi 10 persoane aparţinând cultelor neo-protestante. Din anul 2008 până în anul 2012 am înmormântat 25 de persoane şi am botezat 6 copilaşi si am cununat o singură familie. Satul este îmbătrânit şi nu are decât 5 familii tinere.

Datorită numărului redus de credincioşi, şi mai ales al tinerilor, desigur, şi activităţile culturale şi misionare sunt limitate la anumite serbări şi activităţi în cadrul cultului; exemplu, prezenţa copiilor din sat şi din împrejurimi la sărbătoarea Sfântului Nicolae şi la Adormirea Maicii Domnului în Biserică, când au loc şi anumite serbări. Trebuie amintit faptul că în anul 2005 s-a ridicat monumentul eroilor din satul nostru de către familia Popa Ioan în timpul părintelui Călinescu Cătălin. Din punct de vedere social şi filantropic, credincioşii noştri sunt activi şi participă de fiecare dată la orice colectă şi la orice îndemn de  întrajutorare, fiecare după posibilităţi.

Filia Măgura-Ierii.

  Biserica din Măgura Ierii cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost construită în anul 1753 potrivit inscripţiei de pe arcada Bisericii şi în momentul acesta ea face parte din patrimoniul naţional.

Menţionez că Biserica din acest sat, a fost Biserica  unei mănăstiri, pe care imperiul austro-ungar, sub Frantz Josef al II-lea, a atacat-o, şi i-a ucis pe călugării existenţi în această mănăstire în anul 1785. Există locul unde a fost această mănăstire la o oră şi jumătate de mers pe jos cu pasul, prin pădure,  iar acelui loc i se spune în toponimie „la Mănăstire”, iar locul unde au murit călugării, se numeşte „ la morminte”. După această dată sătenii au adus Biserica în sat cu carul cu boii şi a fost aşezată pe actuala locaţie. Este o biserică micuţă din lemn cu compartimentarea specific ortodoxă, pronaos, naos şi altar, iar pe pereţii ei se pot vedea încă urma picturii pe pânză aplicată pe pereţii ei. În vara anului 2012, cu binecuvântarea şi la recomandarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, pe locul fostei mănăstiri, am ridicat o frumoasă Cruce din piatră de Viştea în amintirea şi spre pomenirea călugărilor martiri din aceste locuri. Crucea a fost sfinţită pe 25 august anul 2012 de un sobor de preoţi. Crucea este ctitoria unei familii din Cluj care în 2011 s-a căsătorit în Biserica Mănăstirii de la Măgura.  Aceeaşi familie de la Cluj- familia Grosu- a mai înălţat o Sfântă  Cruce în sat pe care am sfintit-o chiar în ziua nunţii lor pe 2 iulie 2011; Crucea a fost aşezată lângă Izvor, la şcoală, în locul unei Cruci vechi care era deteriorată şi care cuprindea numele a 9 martiri din al doilea război mondial. Crucea e din stejar masiv iar chipul Mântuitorului e ornat pe Cruce cu foiţă de aur. Acest sat, mic şi izolat a fost ani de-a rândul filia satului Livada, iar în ultimii ani a fost alipit satului Crăieşti. Dintre preoţii care s-au nevoit cu slujirea în acest cătun, amintim pe părintele Pop Vasile, Roş Ioan, Călinescu Catălin între anii 2000-2007, iar din 2008 până în prezent preotul Baciu Cristian Ioan.

Filia Măgura Ierii numără 23 de persoane ortodoxe, fiind un sat izolat de munte, la 60 de km de Cluj; ultimii 4 km fiind drum de pantă, anevoios cu maşina vara, iar iarna e impracticabil. Această porţiune de drum, în fiecare iarnă o străbatem pe jos prin frig şi zăpadă.

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele  şi prenumele:  BACIU CRISTIAN-IOAN

Data naşterii: 15 august 1975.

Şcoli absolvite şi anul absolvirii: Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca în anul 1995; Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca în anul 1999. Masteratul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca în anul 2001; doctor în teologie la Istoria Bisericii Universale sub îndrumarea părintelui Profesor Ioan Vasile Leb în anul 2008.

Data Hirotoniei: 23.01.2000

Posturi ocupate și perioada: Vălişoara 2000-2008; Crăieşti 2008-până în prezent.

Grade profesionale: gradul I.

Distincţii primite: sachelar 2004, iconom 2007.

Adresa personală: str. Calea Floreşti, Nr. 3, Cluj-Napoca.

Telefon: 0744/601863.

Email: ioancristianbaciu@yahoo.com