Parohia Crișeni

 

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI SI AL BISERICII

Nume parohiei și al filiei: Parohia Ortodoxă Crișeni cu filia Boteni

Protopopiatul: Turda

Biserica: ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”  (cea veche)

Monument istoric, din lemn, până în anul 1975 când a fost schimbat acoperișul din șindrilă în tabla, nu avea nici un cui de fier, înbinările s-au făcut în stilul coadă de rândunică-stil navă

Pictura:  pe pânză aplicată pe lemn,

Anul construcției: 1791-iconostas din lemn cu icoane pe lemn; până în data de 01.11.2011 a fost folosită ca și locas de cult, azi se folosește ocazional

Biserica nouă: ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”

Data punerii pietrei de temelie:  iunie anul 2002 de Preasfințitul Vasile Someșanul, iar  la data de 01.11.2011 s-a săvârșit prima Sfântă Liturghie în noua biserică,  de atunci în ea se săvârșesc sfintele slujbe.

Data sfințirii și ierarhul care a sfințit-o: 25.09.2016, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei

Parohia Ortodoxă Crișeni cu filia Boteni, formată în anul 1996 din Biserica Ortodoxă Crișeni, care era filie a Parohiei Ortodoxe Bercheișu, Protopopiatul Turda, și Biserica Ortodoxă din Boteni care era filie a Parohiei Mociu II din Protopopiatul Cluj II

Pictura: frescă- pictor Pr. Tuluc Damian

Date despre interioul bisericii:

-iconostasul, din stejar, sculptura realizată de sculptorul Moldovan Emil, fiu al satului

-pictura iconostasului, realizată de pictorul Baciu Mihaela

 

Filia: Boteni

Biserica veche: ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

-din lemn, stil navă,  construită în anul…….. într-un stadiu avansat de degradare

-pictura pe pânză, aplicată pe tencuială, realizată de pictorul Pr. Tuluc Damian

-iconostas din zidărie, cu icoane pe lemn

Biserica nouă: ,,Pogorârea Sfântului Duh”

-în construcție, din cărămidă, in forma de cruce, aflată în stadiu avansat de pictură

-piatra de temelie a fost pusă la data de 01.05.2012 de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei

Numele preoților dinaintea preotului actual:

Pr. Moișan Florin 1996- ianuarie 2011

Obiecte de patrimoniu

Ansamblul Bisericii ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” format din Biserică și clopotniț bisericii, impreuna cu icoanele din interior.

Elemente legate de profilul actual al parohiei:

-350 de suflete

-activități cu copiii, programîn colaborare cu organizația World Vision, ,,ei sunt viitorul nostru”

-colecte în alimente pentru diferite istituții cum ar fi: Mănăstirea ,,Sfânta Treime” de la Sopor, Căminul de bătrâni din Mociu,

-întrajutorarea credincioșilor cu diferite probleme din parohie, și nu numai.

 

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei și al filiei: Parohia Ortodoxă Crișeni cu filia Boteni

Adresa: localitatea Crișeni , str. Principală, nr. 63, com Mociu, jud. Cluj

Telefon: 0752/513388

Biserica: din zid și din lemn

Hramul: Crișeni: -,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”  -Biserica veche, din lemn, monument istoric, 1791

– ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”  – Biserica nouă, din caramidă sfințită în anul 2016

Boteni:  – Sfinții  Arhangheli Mihail și Gavriil” – Biserica veche, din lemn, 1924

– ,,Pogorârea Sfântului Duh” – Biserica noua, din zid, în fază de pictură

Casă parohială: Da

Activitati sociale:

-activități cu copii, ,,ei sunt viitorul nostru”

-colecte în alimente sau bani, pentru diferite institutii sociale, și diferiti oameni cu probleme sociale

Preot paroh: Pr. Moldovan Sorin-Gheorghe

 

DATELE  BIOGRAFICE  ALE  PREOTULUI

Numele și prenumele: Moldovan Sorin-Gheorghe

Data nașterii: 17.02.1981

Școli absolvite  și anul absolvirii:

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca – 2000

Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Pastorală la Universitatea Oradea- 2004

Data hirotoniei: 13.03.2011

Posturi ocupate și perioada: Parohia Ortodoxa Crișeni- 01.03.2011- prezent

Grade profesionale: definitivat, gradul II

Adresa personală:  localitatea Crișeni, str.  Principală, nr. 63, com. Mociu, jud. Cluj

Telefon: 0752/513388

E-mail: moldovan_sorinnn@yahoo.com