Parohia Crișeni

 

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI SI AL BISERICII

Nume parohiei și al filiei: Parohia Ortodoxă Crișeni cu filia Boteni

Protopopiatul: Turda

Biserica: ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”  (cea veche)

Monument istoric-1791- din lemn, în formă de navă, situată în cimitirul satului. Până în anul 1975 când a fost schimbat acoperișul din șindrilă în tabla, nu avea nici un cui de fier, înbinările s-au făcut în stilul coadă de rândunică.În prezent este înscrisă în Patrimoniul UNESCO.

Pictura:  pe pânză aplicată pe lemn,

Anul construcției: 1791-iconostas din lemn cu icoane pe lemn; până în data de 01.11.2011 a fost folosită ca și locas de cult, azi se folosește ocazional

Biserica nouă: ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”

Data punerii pietrei de temelie:  iunie anul 2002 de Preasfințitul Vasile Someșanul, preot paroh fiind Pr. Moișan Florin, iar  la data de 01.11.2011 s-au binecuvântat lucrările săvârșite până la acea dată și s-a săvârșit prima Sfântă Liturghie în noua biserică,  de atunci în ea se săvârșesc sfintele slujbe, preot paroh fiind Pr. Sorin Moldovan.

Data sfințirii și ierarhul care a sfințit-o: 25.09.2016, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Parohia Ortodoxă Crișeni cu filia Boteni, formată în anul 1996 din Biserica Ortodoxă Crișeni, care era filie a Parohiei Ortodoxe Bercheișu, Protopopiatul Turda, și Biserica Ortodoxă din Boteni care era filie a Parohiei Mociu II din Protopopiatul Cluj II

Pictura: frescă- pictor Pr. Tuluc Lucian.

Date despre interioul bisericii:

-iconostasul, din stejar, sculptura realizată de sculptorul Moldovan Emil, fiu al satului

-pictura iconostasului, realizată de pictorul Baciu Mihaela

În curtea bisericii se mai găsește un centru catehetic, ce adăpostește o bibliotecă și o sala de proiecții. De asemenea s-a construit un monument al eroilor  ridicat în cinstea eroilor căzuți la datorie din localitate.

Filia: Boteni

Biserica veche: ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

-din lemn, stil navă,  strămutată din cimitirul satului în anul 1924 într-un stadiu avansat de degradare

-pictura pe pânză, aplicată pe tencuială, realizată de pictorul Pr. Tuluc Damian

-iconostas din zidărie, cu icoane (litografie).

-în prezent nu se mai săvârșesc slujbe în ea deoarece este într-un stadiu avansat de degradare, și datorită faptului că nu are fundație.

Biserica nouă: ,,Pogorârea Sfântului Duh”

-situată în centrul satului, aflată în construcție, din cărămidă, în forma de cruce, cu turlă deschisă, aflată în stadiu avansat de pictură

-piatra de temelie a fost pusă la data de 01.05.2012 de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, preot paroh fiind Pr. Sorin Moldovan.

-la data de 21 noiembrie 2017 s-au binecuvântat lucrările realizate până atunci, săvârșindu-se pentru prima dată Sfânta Liturghie în noul lacaș.

-Biserica este împodobită cu o pictură în stil bizantin, în tehnica frescă, realizată de pictorul Butta Petru împreună cu colaboratorii lui, urmând să fie așezat și un iconostat sculptat în lemn și împodobit cu icoane pictate.

Numele preoților dinaintea preotului actual:

Pr. Moișan Florin 1996- ianuarie 2011

Obiecte de patrimoniu

Ansamblul Bisericii ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” format din Biserică și clopotniț bisericii, impreuna cu icoanele din interior.

Elemente legate de profilul actual al parohiei:

-350 de suflete

-activități cu copiii, programîn colaborare cu organizația World Vision, ,,ei sunt viitorul nostru”

-colecte în alimente pentru diferite istituții cum ar fi: Mănăstirea ,,Sfânta Treime” de la Sopor, Căminul de bătrâni din Mociu,

-întrajutorarea credincioșilor cu diferite probleme din parohie, și nu numai.

-efectuarea anuală a câtorva pelerinaje alături de credincioșii parohiei la mănăstirile din țara noastră.

-activități culturale alături de credincioșiii noștrii, sărbătoarea ,,Fiilor Satului” anual.

 

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei și al filiei: Parohia Ortodoxă Crișeni cu filia Boteni

Adresa: localitatea Crișeni , str. Principală, nr. 63, com Mociu, jud. Cluj

Telefon: 0752/513388

Biserica: din zid și din lemn

Hramul: Crișeni: -,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”  -Biserica veche, din lemn, monument istoric, 1791

– ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”  – Biserica nouă, din caramidă sfințită în anul 2016

Boteni:  – Sfinții  Arhangheli Mihail și Gavriil” – Biserica veche, din lemn, 1924

– ,,Pogorârea Sfântului Duh” – Biserica noua, din zid, în fază de pictură

Casă parohială: Da

Activitati sociale:

-activități cu copii, ,,ei sunt viitorul nostru”

-colecte în alimente sau bani, pentru diferite institutii sociale, și diferiti oameni cu probleme sociale

Preot paroh: Pr. Moldovan Sorin-Gheorghe

 

DATELE  BIOGRAFICE  ALE  PREOTULUI

Numele și prenumele: Moldovan Sorin-Gheorghe

Data nașterii: 17.02.1981

Școli absolvite  și anul absolvirii:

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca – 2000

Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Pastorală la Universitatea Oradea- 2004

Data hirotoniei: 13.03.2011

Posturi ocupate și perioada: Parohia Ortodoxa Crișeni- 01.03.2011- prezent

Grade profesionale: definitivat, gradul II

Distincții: iconom -2016

Adresa personală:  localitatea Crișeni, str.  Principală, nr. 63, com. Mociu, jud. Cluj

Telefon: 0752/513388

E-mail: moldovan_sorinnn@yahoo.com