Iara

 

  FIŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

1.Numele paroriei: PAROHIA  ORTODOXĂ  IARA

2.Protopopiatul Turda

3.Biserica: ADORMIREA  MAICII  DOMNULUI

4.Data punerii pietrei de temelie: 21 mai 1992 de catre pr.ArionVasile insoţit de protopopul de Turda, Gotea Gheorghe.

5.Proiectul bisericii a fost intocmit de fostul arhitect al Mitropolie, Lădaru                                      Alexandru iar modificarile (3 turnuri din7) au fost efectuate de Pr.Arion Vasile.

6.Pictura a fost executată în tehnică frescă de catre pictorul cat.1,  Cioran Marius din Piteşti  în 4 ani (2001-2005).

7.Icoanele de pe iconostas au fost pictate de către acelaşi pictor iar  iconostasul si mobilierul au fost sculptate in stejar masiv de către regretatul sculptor Moldovan Vasile din Gherla.

8.Biserica a fost sfintita in data  de 16 sept.2006 de catre Mitropolitul Bartolomeu, înconjurat de un sobor de 35 de preoţi.

9.Numele preoţilor slujitori dinaintea preotului actual: pr.Nicoară Emil (la biserica veche pe care in anul 2007am dat-o greco-catolicilor,după sfinţirea celei noi ).

10.La anul 1700 biserica  ‚ împreuna cu satul au fost incendiate de unguri iar românii s-au mutat in mijlocul unei păduri (centrul actual al localităţii Iara )şi in anul 1862 si-au ridicat la marginea satului actuala biserică veche . De-a lungul istoriei ,parohia Iara a dat personalităţi ca scriitorul Copilu Chiatră , protopopi, preoţi, medici, ingineri etc.

11.Nu sunt elemente de parimoniu deoarece in anul 1980 , toate au fost luate la Muzeul Mitropoliei.

12.Parohia noastră are un număr de 900 credincioşi ortodocşi care sunt vizitaţi de preot in mai multe rânduri peste an (nu numai cu crucea…) ,pentru familiile sărace se fac donaţii speciale in bani şi alimente de două ori pe an iar pentru cazurile recomandate ,din alte localităţi, facem colecte speciale de ajutorare.

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

 

Parohia Ortodoxă Iara

Adresa: Localitatea Iara ,cod poştal 407315

Telefon: 0766 290 312

Adresă internet: www.biserici.org/iara /14/biserica adormirii maicii domnului.

Bisercă din cărămidă şi beton armat

Hramul Adormirea Maicii Domnului

Anul construirii bisericii 1992-2006

Casă parohială:Da

Preot paroh Arion Vasile

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

 

Numele şi prenumele: ARION VASILE

Data naşterii:01.03.1958

Şcoli absolvite şi anul absolvirii:

-Seminarul Teologic Cluj 1980

-Facultatea de Stiinţe Economice 2011

Data hirotoniei :15 martie 1981

Parohii ocupate:

-Iancu-Jianu jud.Olt 1981-1989

-Cacova Ierii  jud.Cluj 1989-1992

-Iara jud.Cluj 1992 până în prezent

Grade profesionale:gr 2

Distincţii primite:- iconom 1997

-iconom stavrofor 2006

-cetăţean de onoare al comunei Iara 2006

Adresa personală: Loc.IARA nr.430, jud Cluj  cp 407315

Telefon: 0766.290 312 /0740.99.88.84

Email: arionvasile2@gmail.com

Varion43@gmail.com