Parohia Agriș

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII 

1.Numele Parohiei: Parohia Ortodoxă Română Agriș
2.Protopopiatul: Turda
3.Biserica: ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință”

4.Piatra de temelie: s-a pus in anul 1926
5.Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectură: Biserica are formă de cruce, cu o turlă în față și a fost zidită pe locul fostei biserici de lemn ce data de la anul 1747
6. Pictura: Biserica era zugrăvită și împodobită cu puține icoane, astfel ca din anul 2009 a început repictarea bisericii în tehnica tempera de către pictorul Dundev Adrian din Basarabia, momentan lucrarea fiind terminată în proporție de 50%.
7. Date despre interior: Iconostasul bisericii este construit din lemn si este vopsit maro și gri cu vopsea pe bază de ulei, elementele sculptate fiind vopsite auriu și a fost executat de către meșterul constructor Vasile Nemeș din Iara. Icoanele de pe iconostas sunt pictate în ulei, pe pânză având un ușor aer renascentist și au fost realizate de către pictorul profesor Emil Cornea din Cluj-Napoca. Biserica din Agriș s-a sfințit la 30 septembrie 1930 de către episcopul Nicolae Stroie de la Alba-Iulia, episcopul Nicolae Ivan fiind bolnav. La sfințire au participat un mare număr de credincioși, din toate înprejurimile.
9.Preoții dinaintea preotului actual:
1768 – 1791 Protopopul Gheorghe Mitrofan
1791 – 1824 Preotul Popa Ionaș
1825 – 1856 Preotul Copil Teodor
1856 – 1865 Preotul Antonie Popa
1865 – 1868 Preotul Șofron Munteanul
1868 – 1918 Preotul Gheorghe Teuțan
1918 – 1942 Preotul Gheorghe Purdea
1942 – 1949 Preotul Gheorghe Purdea (fiul)
1952 – 1954 Ieromonahul Inocențiu Ciocodan
1955 – 1957 Preotul Nicolae Bacarie
1959 – 1961 Preotul Ilie Mândrilă
1962 – 1964 Preotul Vasile Hurghiș
1964 – 1965 Preotul Toma Gherasimescu
1965 – 1967 Preotul David Pașca
1967 – 1968 Preotul Benedict Vălean
1969 – 1974 Preotul Iacob Pașca
1974 – 1977 Preotul Nicolae Pașca
1977 – 1984 Preotul Vasile Onișa
1985 – 1993 Preotul Maftei Bradea
1993 – 1994 Preotul Popa Viorel
1994 – 1999 Preotul Târgoveț Nicolae
1999 – 2007 Preotul Popa Sebastian
2007 – 2011 Preotul Sârb Daniel
2011 – până în prezent Preotul Victor-Radu Varga

10. Evenimente istorice și personalitați:
Agrișenii, bine îndrumați de preoții și dascălii lor, au știut să-și facă datoria de buni români și creștini în orice împrejurare. Tradiția spune că ar fi fost prezenți și la rascoala lui Horea, au răspuns și la chemarea lui Iancu, și mai ales și-au făcut datoria la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918, când fiul satului, mândrul flăcău Ion Arion, purtătorul steagului, a fost împușcat de către unguri în gara din localitatea Teiuș. Memoria sa va fi cinstită nu doar de săteni, ci și de întreg neamul nostru, în mod deosebit de către ardeleni. Actul său de eroism trebuie căutat în mediul în care a trăit, la cei care l-au educat. Preoții din Agriș, întemeietori și instruitori în școala românească, i-au învățat și îndrumat pe săteni în spiritul adevărului și al corectitudinii, al respectului față de oameni și al iubirii față de Dumnezeu.

11. Obiecte de patrimoniu:
De la vechea biserică au rămas câteva icoane vechi și Noul Testament al lui Simion Ștefan și Kiriacodromionul lui Șaguna.

12. Câteva elemente legate de profiulul actual al parohiei:  Număr de 228 suflete.
Relația dintre școala din sat (clasele I-IV) și Biserică este una strânsă, astfel că avem numeroase activități culturale și misionare împreună cu elevii, mai ales având în vedere că preotul predă și orele de religie. Printre aceste activități enumerăm următoarele: concerte de colinzi și piese de teatru cu caracter religios în perioada Crăciunului, cântări la deniile din perioada Săptămânii Mari, pricesne duminicale, excursii și pelerinaje împreună cu credincioșii.
Pe plan social și filantropic am avut numeroase acțiuni care au vizat familiile cu o situație financiară precară, copii cu probleme de sănătate și bătrânii.

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Nume: Parohia Ortodoxă Agriș
Adresa: localitatea  Agriș, Comuna Iara, nr. 209, jud. Cluj
Telefon: 0753/811578
Biserica: din zid

Hramul: ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință” construită între anii 1926 – 1929
Casă parohiala : Da
Programe sociale: diverse programe de ajutorare a persoanelor cu o situație precară, cât și a persoanelor vârstnice.
Preot Paroh: Pr. Victor- Radu Varga

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Nume și prenume: Victor-Radu Varga
Data nașterii: 02.05.1989
Școli absolvite și anul absolvirii:
-Seminarul Teologic Liceal Ortodox Român Cluj-Napoca 2004-2008
-Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, secția Teologie pastorală 2009-2013
Data hirotoniei: 01.Oct.2011- diacon;   02.Oct.2011-preot
Parohii ocupate și perioada: Parohia Ortodoxă Agriș 01.11.2011- în prezent

Grade profesionale: definitivat

Distincții primite: 
Adresa personală: localitatea Agris, com. Iara, nr. 43, jud. Cluj
Telefon: 0753/811578
E-mail: victor.radu1@yahoo.com