Boian

FIŞĂ PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

1.Numele parohiei: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BOIAN
2.Protopopiatul TURDA
3.Biserica ortodoxă cu hramul: SFÂNTUL DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR

4.Data punerii pietrei de temelie: 1966
5.Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectură:
6. Pictura: tempera. Pictura a fost executată de un grup de maici de la mănăstirea Nicula, judeţul Cluj.
7.Date despre interior:
ICONOSTAS: este executat din zid.

ICOANE:

8. Biserica a fost resfinţită în data de 25 august 1985.
9. Preoţi slujitori: Lazar Cârje, Oros Ioan-Andrei, Bungărdean Teodor şi Feşnic Viorel-Vasile.
10. În parohie este ridicat un monument închinat eroilor căzuţi în primul şi al doilea război mondial. În fiecare an se face slujbă la acest monument şi se comemorează împreună cu toţi creştinii din parohie aceşti eroi cât şi veteranii de război.
11. Obiecte de patrimoniu: Piatra stelară cu o vechime de peste 2000 ani, găsită în cărţile Muzeului de istorie Cluj Napoca.

12. Parohia are un număr de aproximativ 470 de credincioşi.
Biserica are în vedere întrajutorarea familiilor nevoiaşe, a văduvelor şi bolnavilor din parohie. Există o bună colaborare între Biserică şi Şcoala Gimnazială din localitate, în fiecare an se încheie un protocol de colaborare, iar elevii vin în fiecare post împreună cu cadrele didactice la Sfânta Liturghie une sunt mărturisiţi şi împărtăşiţi.

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI
Numele parohiei: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BOIAN
Adresa: loc. Boian, nr. 150
Telefon: NU ARE
Biserică de lemn tencuită cu ciment şi acoperită cu tablă.
Hramul: SFÂNTUL DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR
Anul construirii bisericii: 1966
Casă parohială: DA
Activităţi sociale:vizite la domiciliu a bolnavilor şi a persoanelor vârstnice.
Preot paroh: Feşnic Viorel-Vasile

În toamna anului 2010 s-a făcut sondarea terenului de către o echipă de geologi pentru aprobarea proiectului de construcţie a unei noi biserici în parohie. Locul ales pentru construcţia bisericii noi este în perimetrul curţii bisericii vechi.
În data de 27.03.2011 s-a pus piatra de temelie în prezenţa P.S.Episcop-vicar Vasile Someşanul al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului înconjurat de un sobor de preoţi.
Hramul ales pentru noua biserică este SFÂNTUL PROOROC ILIE TESVITEANUL.
Biserica este construită în formă de cruce, este prevăzută cu subsol. Fundaţia bisericii este formată din beton armat cu fier iar biserica este construită din cărămidă, geamuri şi uşi termopan şi acoperită cu tablă în formă de romb. Crucile de pe turla mare şi cele două turnuri mici sunt confecţionate din fier şi îmbrăcate în tablă de inox.
În prezent exteriorul bisericii este terminat şi dat cu culoare, iar în interior instalaţia electrică este aproape finalizată.

DATE BIBLIOGRAFICE ALE PREOTULUI

NUMELE ŞI PRENUMELE: FEŞNIC VIOREL – VASILE
DATA NAŞTERII: 24.07.1968
ŞCOLI ABSOLVITE ŞI ANUL ABSOLVIRII:
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ CLUJ NAPOCA, 1996, LICENŢIAT ÎN TEOLOGIE ÎN ANUL 2000.
DATA HIROTONIEI: 22.10.1995
PAROHII OCUPATE ŞI PERIOADA:
PAROHIA ORT. ROM. TICU, FILIA ARGHIŞU, PROTOPOPIATUL HUEDIN:1.11.1995 – 5.09.2000
PAROHIA ORT. ROM. BOIAN: 5.09.2000 – prezent
GRADE PROFESIONALE:
DEFINITIVAT: 3-15 iulie 2000
GRADUL II: 5-17 iulie 2004
DISTINCŢII PRIMITE:
SACHELAR: 24.10.2005
ADRESA PERSONALĂ: Loc. Boian, nr. 150, com. Ceanu Mare,jud. Cluj
Telefon mobil: 0733311594
E-mail: fesnic_family@yahoo.com