Parohia Câmpia Turzii II

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Parohia Ortodoxa Română Câmpia Turzii II a luat ființă la scurt timp după unificarea comunelor Ghiriș Arieș și Ghiriș Sâncrai în ceea ce avea să se numească, începând cu 1925, localitatea Câmpia Turzii. În 1920 se înființase marea unitate industrială „Industria Sârmei Câmpia Turzii”, astfel că populația a crescut rapid.

În acea perioadă nu se afla în Câmpia Turzii niciun român ortodox, cu excepția familiei Deac, deși în 1733 fusese atestată o biserică ortodoxă română în Sâncrai. Populația era împărțită în greco-catolici, reformați, unitarieni și romano-catolici, primii dintre ei având chiar un protopopiat în localitate.

În 1920 s-a înființat orfelinatul „Mihai Viteazu”, destinat în special copiilor din familiile ortodoxe care soseau la Câmpia Turzii din alte părți și doreau să muncească în uzina. Într-una din camerele orfelinatului s-a înființat tot atunci o capelă ortodoxă, iar nucleul de credincioși ortodocși care începea să se constituie a fost afiliat Parohiei Ortodoxe Viișoara. Prin stăruinta bunului credincios ing. Ioan Floașiu, directorul Industriei Sârmei, filia va deveni în 1935 parohie, având 84 de familii și primind ca preot pe Laurențiu David. În majoritate, credincioșii proveneau din familiile sosite din părțile Sibiului, Făgărașului și ale Munților Apuseni.

Între 1935-1942 s-a încercat strângerea de fonduri din contribuția voluntară a credincioșilor, în vederea construirii unei biserici, însă sumele adunate au fost modeste. După repetatele intervenții ale ing. Ioan Floașiu la organele centrale de la București, s-a aprobat ridicarea unei biserici ortodoxe cu sprijinul unității industriale din localitate, astfel ca la 30 iunie 1943 Episcopul Nicolae Colan al Clujului a pus piatra de temelie.

În septembrie 1944, când frontul din cel de-al II-lea Război Mondial se afla la Câmpia Turzii, biserica era construită din cărămidă și acoperită. Între 1947-1949 s-a executat tencuiala interioară și exterioară, iar în anii următori au fost adăugate dușumeaua, geamurile și ușile. Biserica a fost dată în folosință la 22 septembrie 1951, prin slujirea unei Sfeștanii de către un sobor de preoți în frunte cu vicarul Episcopiei Clujului, Sabin Truță. Tot atunci a primit ca hram sărbătoarea Învierii Domnului.

Planul bisericii a fost elaborat de către arh. George Cristinel din București, care va alcătui și schițele de sculptură ale catapetesmei, amvonului, stranelor, jilțului arhieresc și jilțurilor laterale. Biserica a fost construită în formă de cruce, cu două abside laterale și o absida la altar, firide la parter, în pronaos și la etaj. Stilul bizantin a fost împodobit cu nuanțe cubiste, în special în pronaos. Iconostasul a fost sculptat artistic în lemn de stejar. De asemenea, balcoanele au fost împodobite cu sculpturi în piatră.

Desi începută în 1943, casa parohială a fost dată în folosință și ea abia în 1948. Între 1966-1972 s-au executat alte lucrări de amenajare.

După devizul întocmit de pictorul Anastase Demian, în 1971 s-a început pictura murală a bisericii, de către pictorul prof. Coriolan Munteanu din Cluj. Pictura a fost executată în stil neobizantin, în tehnica „ceară de albină”. În 1973 lucrările de pictură au fost finalizate, iar un an mai târziu biserica a fost sfințită de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Teofil Herineanu al Clujului, însoțit de Episcopul-Vicar Justinian Maramureșeanul și de un sobor de preoți, paroh fiind părintele Oprea Viorel.

în 172 a luat ființă corala bisericească, activă și în prezent.

În 1982, sub îndrumarea noului preot paroh, Baciu Petru, s-au executat o serie de reparații la exteriorul bisericii. În 1987 locașul de cult a fost racordat la curent trifazat, iar între 1988-1990 toaca și cele trei clopote au fost trecute pe putere electrică.

Parohia: are un număr de  903 familii, totalizând 3500 de suflete.

Preotii Parohiei Ortodoxe Romane Câmpia Turzii II:

 1. Laurențiu David (1935-1961). În timpul său s-a construit biserica parohiei și casa parohială. În 1935 parohia a cumpărat de la Parohia Reformată din Câmpia Turzii un teren de 5755 mp, căruia i-a dat destinația de cimitir parohial.
 2. Oprea Viorel (19621981). În timpul său biserica a fost pictată și sfințită. Asasinat în locuința sa în Miercurea Sfintelor Paști, aprilie 1981.
 3. Baciu Petru (1981-2013). În timpul său s-au executat lucrări de reparații la exteriorul bisericii și a fost electrificat sistemul de acționare a clopotelor.
 4. Vălean Daniel-Nicolae (2009-2017). Numit preot slujitor

 

 1. Numele: Parohia Ortodoxă Română Câmpia Turzii II
 2. Protopopiatul: Turda
 3. Biserica hramul: ,,Învierea Domnului”
 4. Piatra de temelie: 30 iulie 1943
 5. Proiect și elemente de arhitectură: formă de cruce, cu doua abside laterale și o absidă la altar, antreu, firide la parter (pronaos) și la etaj. Stil bizantin, cu nuanțe cubiste. Sculpturi din piatră la balcoane.
 6. Pictura: tehnica „ceară de albină”, pictor prof. Coriolan Munteanu din Cluj.
 7. Date despre interior: iconostas sculptat artistic, lemn de stejar. Pictor: prof. Coriolan Munteanu, Cluj.
 8. Data sfințirii și ierarhul care a sfințit-o: 1974, Înaltpreasfințitul Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Preasfințitul Justinian Chira Maramureșeanul, Episcop-Vicar.
 9. Preoti slujitori:– Laurențiu David (1935-1961),- Oprea Viorel (1962-1981),- Baciu Petru (1981-2013),- Vălean Daniel-Nicolae (2009-2017),- Aurelian Cherecheș (2013-prezent) – Sebastian Zăhan (2018- prezent).
 10. Date particulare din viața parohiei (evenimente istorice și personalități): 
 11. Obiecte de patrimoniu: 
 12. Profil actual al parohiei:
  • Numar de credincioși: 903 familii (3500 suflete);
  • Activitati cultural-misionare: Concert de colinde „Când S-a născut Domnul Sfant”; serbări de început și sfârșit de an școlar; schimburi de experiență cu corala bisericească; serbare de Crăciun; serbare de Paști.
  • Activități sociale și filantropice: program lunar de ajutorare a familiilor și persoanelor nevoiașe din parohie; ajutorarea parohiilor surori.

   

  DATELE  SUCCINTE ALE PAROHIEI

  Numele: Parohia Ortodoxă Română Câmpia Turzii II

  Adresa: Câmpia Turzii, str. 1 decembrie 1918, nr. 15

  Telefon: 0744/938888; 0748/081036

  Adresa internet: nu

  Biserica: de zid și tabla

  Hramul: „Învierea Domnului”

  Anul construirii bisericii: 1943-1951

  Casă parohială: da

  Activitati sociale: program lunar de ajutorare a familiilor și persoanelor nevoiașe din parohie; ajutorarea parohiilor surori.

  Preot paroh: Zăhan Sebastian

  Preot slujitor: Cherecheș Aurelian

   

  DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI 

  Preot paroh:  Zăhan Sebastian

  Data nașterii: 19.08.1976

  Școli absolvite și anul absolvirii:

  Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca-2003

  Academia de Muzică Cluj-Napoca-2012

  Data hirotoniei: 18.03.2000

  Posturi ocupate și perioada:

  2000 – 2004, Parohia Ortodoxă Aiton

  2004 – 2018, Preot misionar pentru tineret, protopopiatul Turda.

  2018, Preot paroh la Parohia ,,Învierea Domnului” din Câmpia Turzii

  Grade profesionale: Gradul II

  Distincții primite: iconom stavrofor

  Adresa personală: localitatea Turda, Str. Petre Ispirescu nr. 6, jud. Cluj

  Telefon: 0744/938888

  E-mail: sebastian_zahan@yahoo.com

   

  Preot slujitor: Cherecheș Aurelian

  Data nașterii: 6.09.1972

  Școli absolvite și anul absolvirii:

  -Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca: 1994

  -Facultatea de Teologie Ortoodxă Cluj-Napoca: 1998

  -Facultatea de Drept: 2012

  Data hirotoniei: 6.12.1998

  Posturi ocupate și perioada: Parohia Urca  decembrie 1998-2013; Parohia Câmpia Turzii II 2013-prezent

  Grade profesionale: Gradul I

  Distincții primite: Iconom -2 noiembrie 2008, iconom stavrofor-

  Adresa personală: 

  Telefon: 0748/081036

  E-mail: chereches_amc@yahoo.com