Serviciul de Asistență Comunitară a Protopopiatului Ortodox RomânTurda

Serviciul social ,,Serviciul de asistenţă Comunitară Protopopiatul Ortodox Român Turda” din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Turda, cod serviciu social 8899 CZ-PNV, înfiinţat şi administrat de furnizorul: Protopopiatul Ortodox Român Turda, acreditat conform Certificatului de acreditare seria: AF, nr. 003637, din data de 15.06.2017, cu sediul în municipiul Turda, judeţul Cluj , str. Gheorghe Lazăr nr. 25, deţine Licenţă de funcţionare provizorie Nr.4429 din 19.04.2019.

                 Scopul Serviciului de asistenţă comunitară Protopopiatul Ortodox Român Turda este: prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente a unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizare şi/sau excludere socială prin acordarea de servicii sociale la nivel individual, de grup şi/sau comunitar.

                 Beneficiarii serviciului sunt :

  1. Persoanele, familii, grupuri și comunități aflate în situații de dificultate (situație în care o persoană, familie, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială);
  2. Toți cetățenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reședința în România, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene și ale acordurilor și tratatelor la care România este parte. Acestea au dreptul de a fi informate asupra conținutului și modalităților de acordare a măsurilor și acțiunilor de asistență socială.

 

                 Servicii sociale acordate: Serviciul de asistenţă comunitară Protopopiatul Ortodox Român Turda, oferă în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele servicii sociale:

  1. servicii de informare și consiliere care privesc drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială (violența în familie, traficul de persoane, delincvență, etc.) precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
  2. educaţie extracurriculară (educaţie pentru sănătate, educaţie pentru prevenirea consumului de alcool, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, promovarea unui stil de viaţă sănătos);
  3. facilitarea accesului pe piaţa muncii;
  4. procurarea actelor de identitate;
  5. activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate;
  6. colectarea şi distribuirea de ajutoare materiale şi alimentare;
  7. alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a comunităţii privind respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere sociale, seminarii, conferinţe, mese rotunde, workshop- uri, campanii etc.