Parohia Turda Nouă II

 

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Elemente de reper

1)Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Turda Nouă II

2)Protopopiatul: Turda

3)Biserica: ,,Înălțarea Domnului” și ,,Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”

4)Data punerii pietrei de temelie: 27 mai 2010

5)Proiectul ei și elemente particulare de arhitectură:

Biserica este în formă de cruce alcătuită din nava centrală și altar plus cele două abside; are turlă centrală și două turle în față. Biserica are demisol unde se oficiază sfintele slujbe din data de 12 decembrie 2010 când s-a făcut slujba de binecuvântare săvârșită de Preasfințitul Episcop Irineu.

6)Pictura: –

7)Date despre interior:-

8)Data sfințirii Bisericii:-

9) Numele preoților slujitori dinaintea preotului actual:-

10) Date particulare din viața parohiei:

Parohia a luat ființă în anul 1997 prin împărțirea parohiei Turda Nouă în două unități separate –preotul numit în această parohie, Ioan Ciortea ocupă şi în prezent acest post. În anul 2009 un credincios din parohie a donat o proprietate de cca 10 ari cu scopul de a se construi aici o Biserică. Donația a fost primită cu mult entuziasm de toți credincioșii parohiei, de Consiliul parohial, de comitetul parohial cât și de Adunarea Parohială.S-au făcut demersurile pentru întăbularea terenului,  iar în primăvara anului 2010 la 27 mai s-a pus piatra de temelie a noii Biserici de către Preasfințitul Irineu Bistrițeanul, în prezența unui sobor de preoți și a credincioșilor din parohie, prezenți în număr mare. Datorită râvnei credincioșilor la data de 12 decembrie 2010  demisolul Bisericii a fost dat în folosință, urmând a se oficia aici Sfintele Slujbe.

11)Obiecte de patrimoniu:-

12)Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:

Parohia Turda Nouă II este alcătuită din aproximativ 450 de familii- care frecventează Sfânta Biserică într-un număr mare în fiecare duminică și sărbătoare. Parohia are un cor bine format alcătuit din aproximativ 30 de persoane condus de către dirijorul și cântărețul Fișcă Cristian și secondat și de teologul Filip Călin. În ceea ce privește activitatea misionară cu tinerii din parohie desfășurăm în fiecare sâmbătă ore de cateheze la care participă aproximativ 30 de copii. Pe lângă orele propriu-zise organizăm cu aceștia serbări de sărbători precum și pelerinaje la mănăstiri și obiective istorice.

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

1)Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Turda Nouă II

2)Adresa: localitatea Turda, strada Rândunicii nr. 29

3)Telefon: 0264/315370

4)Adresă de internet:-

5)Biserică: în construcție din zid

6)Hramul: ,,Înălțarea Domnului” și ,,Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”

7)Anul construirii Bisericii: 2012

8)Casă parohială:-

9)Activități sociale:-

10)Preot paroh: Ciortea Ioan

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele și prenumele: Ciortea Ioan

Data nașterii: 9.02.1968

Școli absolvite și anul absolvirii:

1)Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca 1991

2) Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca 1995

Data hirotoniei: 10 martie 1991

Posturi ocupate și perioada:

1)Parohia Ortodoxă Comșești- Mărtinești 1991-1996

2)Parohia Ortodoxă Turda Nouă 2 1997 -până în prezent

Grade profesionale: definitivat, gradul II, gradul I

Distincții primite: iconom în 2010

Adresa personală: Turda, strada Gheorghe Barițiu nr. 19, jud. Cluj

Telefon: 0754/844334

E-mail: sciortea@yahoo.com