Parohia Turda Băi

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Elemente de reper

Numele parohiei:  Parohia Ortodoxă Română Turda-Băi

Protopopiatul: Turda

Biserica:  ,,Pogorârea Duhului Sfânt”

Data punerii pietrei de temelie: 21.10.1999

Proiectul ei și elemente particulare de arhitectură: Biserica în formă de navă; acoperiș moldovenesc larg; arcade brâncovenești

Pictura: tehnica frască de către  pictorul Tegla Petru

Date despre interior: Iconostas, icoanele, numele sculptorului și al pictorului: Iconostasul și mobilierul din stejar au fost executate de către Marian Mircea

Data sfințirii bisericii și ierarhul care a sfințit-o: 18.09.2011; Preasfericitul Părinte Daniel; Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei; Preasfințitul Vasile Someșanul

Numele preoților slujitori dinaintea preotului actual: Parohie nou înființată 2006, pr. Mișca Aurel (1999-iunie 2020)

Date particulare din viata parohiei, evenimente istorice și personalități:

Obiecte de patrimoniu:

Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:

Număr de credincioși: 520 familii

Activități culturale și misionare

Activități sociale și filantropice:

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei:  Parohia Ortodoxă Română Turda-Băi

Adresa: localitatea Turda, str. Frăgăriște, nr. 32, jud. Cluj

Telefon: 0764/994439

Biserică: de zid

Hramul: ,,Pogorârea Duhului Sfânt”

Anul construirii bisericii: 2000-2011

Casă parohială: nu există

Activități sociale: Grădinița cu Program Redus

Preot paroh: Șumandea Claudiu-Teodor

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Nume și prenume: Șumandea Claudiu-Teodor

Data nașterii: 13.09.1991

Școli Absolvite și anul absolvirii:

Seminarul Teologic Cluj-Napoca – 2010

Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca – 2014

Masterat-specializarea Doctrină și Hermeneutică – 2020

Data Hirotoniei: 13.03.2015-diacon, 15.03.2015-preot

Posturi ocupate și perioada: Preot paroh la Parohia Ortodoxă Română ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Budești județul Bistrița-Năsăud (01.04.2015-30.06.2020);  Preot paroh la Parohia Ortodoxă Turda-Băi din 1.07.2020-prezent

Grade profesionale:  gradul II (2021)

Distinctii primite: sachelar

Adresa personală:

Telefon: 0764.994.439

E-mail: tudor_sumandea@yahoo.com