Parohia Turda Băi

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Elemente de reper

Numele parohiei:  Parohia Ortodoxă Română Turda-Băi

Protopopiatul: Turda

Biserica:  ,,Pogorârea Duhului Sfânt”

Data punerii pietrei de temelie: 21.10.1999

Proiectul ei și elemente particulare de arhitectură: Biserica în formă de navă; acoperiș moldovenesc larg; arcade brâncovenești

Pictura: tehnica frască de către  pictorul Tegla Petru

Date despre interior: Iconostas, icoanele, numele sculptorului și al pictorului: Iconostasul și mobilierul din stejar au fost executate de către Marian Mircea

Data sfințirii bisericii și ierarhul care a sfințit-o: 18.09.2011; Preasfericitul Părinte Daniel; Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei; Preasfințitul Vasile Someșanul

Numele preoților slujitori dinaintea preotului actual: Parohie nou înființată 2006

Date particulare din viata parohiei, evenimente istorice și personalități:

Obiecte de patrimoniu:

Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:

Număr de credincioși: 350 familii

Activități culturale și misionare

Activități sociale și filantropice:

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei:  Parohia Ortodoxă Română Turda-Băi

Adresa: localitatea Turda, str. Frăgăriște, nr. 32, jud. Cluj

Telefon: 0740/876736

Biserică: de zid

Hramul: ,,Pogorârea Duhului Sfânt”

Anul construirii bisericii: 2000-2011

Casă parohială: nu există

Activități sociale: Grădinița cu Program Redus

Preot paroh: Mișca Aurel

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Nume și prenume: Mișca Aurel

Data nașterii: 10.06.1948

Școli Absolvite și anul absolvirii: Liceul teoretic Gherla-1966; Facultatea de Teologie Sibiu-1974

Data Hirotoniei: 1 octombrie 1974

Posturi ocupate și perioada:-Parohia Ortodoxă Cornești 1974-1980

-Parohia Ortodoxă Turda Fabrici 1980-1985

-Parohia Ortodoxă Turda II 1985-2007

Grade profesionale: Gradul II

Distinctii primite: Iconom 1988; Iconom Stavrofor 2011; Cruce Patriarhală 2011

Adresa personală: localitatea Turda str. Șincai, nr 24, jud. Cluj

Telefon: 0264/311337; 0740/876736

E-mail: