Parohia Luncani

 

DATE PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Luncani

Protopopiatul:  Turda

Biserica:  ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” (Biserica veche)

Biserica este construită din piatră de către nobilul maghiar Banfi, a cărui castel se află pe raza satului. Biserica s-a ridicat la marginea satului pentru iobagii români de pe moșia nobililor.

Ca elemnte unice de arhitectură se pot aminti cadrele ușii și al geamurilor sculptate fiecare dintr-o singură bucată de piatră.

Biserica are formă de navă cu turnul în partea de apus, iar în partea de sud are un antreu închis prin care se face accesul în biserică, antreu numit de localnici ,,comarnic“.

Date despre interior: Iconostasul bisericii este din piatră zidită, având cele 3 uși.

Pictura: nu este pictată ci doar zugrăvită în culorile steagului național.

Data punerii pietrei de temelie: Nu se știe data punerii pietrei de temelie sau numele ierarhului care a sfințit-o, fiind inițial biserică greco-catolică. Se știe că a fost ridicată în anul 1795.

Biserica este declarată monument istoric, fiind trecută în lista monumentelor istorice.

În prezent se ctitorește noua biserică parohială în centrul satului, astfel încât biserica românilor ajunge ,,intra muros“.

Piatra de temelie a noii biserici a fost pusă de vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Bartolomeu la data de 24.06.1995, paroh fiind P.c. preot Ioan Bocoș.

Lucrările la noua biserică s-au desfăşurat anevoios din cauza costurilor ridicate, pe de o parte şi, pe de altă parte, din cauza scăzutei puteri economice a parohiei.

Pe timpul păstoriei de peste 4 ani a P.c. preot Ioan Fărcaș, s-a turnat fundaţia şi s-au zidit aproximativ 3 metri de zidărie.

Actualmente biserica se află în stadiul finalizării lucrărilor de construcţie, urmând să primească frumosul veşmânt al picturii murale.

1. Nume: Parohia Ortodoxă Luncani

2. Protopopiatul: Turda

3. Hramul: Biserica veche cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“;

Biserica nouă cu hramul ,,Sfântul Ioan Botezătorul“, căreia i s-a pus piatra de temelie de către vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Bartolomeu la data de 24.06.1995.

Despre istoricul Parohiei se cunosc prea puţine lucruri, deoarece actele care ar fi putut vorbi despre acest lucru au fost distruse.

Se ştie că biserica parohială a fost construită în anul 1795 de către familia baronului Banfy pentru iobagii români de pe moşia sa, lucru dovedit şi de amplasarea bisericii la marginea satului.

Biserica a fost construită din piatră şi var, iar mai pe urmă  s-a adăugat pridvorul prin care se face accesul în biserică

O remarcă specială sub aspect arhitectonic o prezintă geamurile şi uşile care sunt săpate în lespezi de piatră. La început a fost acoperită cu şindrilă, înlocuită apoi cu ţiglă.

Faptul că la începutul secolului XVIII parohia număra peste 250 de suflete demonstrează o bună organizare bisericească, constituită în jurul unei biserici parohiale, despre demolarea sau distrugerea căreia nu avem informaţii

Se ştie că în prima jumătate a secolului XVIII erau doi preoţi, Toma şi Gavrilă. Între1833 – 1848 a păstorit parohia preotul Lazăr Todor, ucis de cătanele ungureşti pentru că a luat parte la Revoluţie. Lui îi urmează preotul Nicolae Tămaş între anii 1848 – 1894 apoi preotul Iuliu Ilian între anii 1894 – 1938. Între 1938 – 1950 păstoreşte preotul Căpuşan Augustin, urmat de Vasile Părângu între anii 1950 – 1952 şi de Vasile Sârbu între 1952 – 1958. Au urmat preoţii Gherman Dumitru între anii 1958 – 1959, Teotelecan Cornel între 1959 – 1964, Câmpoiescu Traian între anii 1964 – 1968, Radu Dumitru între 1970 – 1974, Pop Dumitru din 1974 până în 1984, Bocoş Ioan între anii 1984 – 1995.

În anul 1995 se desprinde de parohia Luncani filia Gligoreşti, care devine parohie. Între anii 1995 – 2000 păstoreşte preotul Fărcaş Ioan, iar din 2000 până în prezent preotul Adi Lucian.

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Nume: Parohia Ortodoxă Luncani

Adresa: localitatea Luncani nr. 348, com. Luna, jud. Cluj,

Telefon: 0745/363065

Biserică: de piatră

Hram: ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“

Anul construirii: 1795

Biserică nouă in construcţie din cărămidă

Hram: ,,Sfântul Ioan Botezătorul“

Piatra de temelie: pusă la 24.06.1995

Casă parohială: da construită în anul 1974.

Preot paroh: Adi Lucian

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PROTULUI

Nume și prenume: Adi Vasile-Lucian

Data nașterii: 27.04.1972

Școli absolvite și anul absolvirii:

Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca- 1994

Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca din cadrul UBB, absolvită cu titlul de licenţiat în Teologie, secţia Teologie Pastorală-1997

Studii aprofundate – Master secţia Ştiinţe Istorice, absolvite-1998

Data hirotoniei:  02.07.2000 ca diacon, iar la data de 16.07.2000 ca preot.

Posturi ocupate și perioada: Parohia Ortodoxă Luncani din 2000-prezent

Grade profesionale:

Distincții primite:

Adresa personală: loc. Turda, str. Frăgăriște nr. 23, jud. Cluj

Telefon: 0745/363065

E-mail: lucian.adi@hotmail.com