Pr. Dr. Retegan Ioan Gheorghe: ,,Frumusețea nepieritoare”

Adevărata frumusețe a omului paradisiac nu era în trup, ci în adâncul sufletului său. Fericirirea și frumusețea lui se datora prezenței nemijlocite a lui Dumnezeu. Așadarcel mai fericit și mai frumos Om de pe pământ este Omul care-l are pe Dumnezeu.

În icoane, Adam și Eva umblau goi prin Paradis, fără să se rușineze. De ce? Pentru că înveșmântați în harul lui Dumnezeu, adevărata atracție între oameni nu era cea trupească, cea fizică, cea exterioară, adică ceea ce vede ochiul și fabulează mintea, ci cea lăuntrică, sufletească, numită puritateAceasta îi unea și îi îmbrăca. De aceea, omul paradisiac era în echilibru cu el însuși, cu natura înconjurătoare și cu Dumnezeu.

Pierzând Paradisul, a pierdut odată cu el și frumusețea, armonia și liniștea lăuntrică. De aici încolo, omul poartă cu sine pentru totdeauna nostalgia paradisului pierdut, adică suspinul sau dorul inimii după frumusețea cea pură, dintru început.

După păcatul strămoșesc, lucrurile se inversează. Sufletul coboară în plan secundar, acoperit fiind de ceața obscură a păcatului, iar omul vede în trup tot sensul existenței sale. De atunci, dezbrăcându-se din ce în ce mai mult de veșmântul harului lui Dumnezeu, asupra omului planează o grea, înfocată și ispititoare povară: atracția trupului sau provocarea cărnii. De aceea, omul păcătos caută de aici înainte adevărata frumusețe nu în inimă, nu în sufletul curat, nu în poruncile lui Dumnezeu, ci în trup, oricât de murdar, întinat, urâțit de patimi și de păcătos ar fi el.

Este ușor de constatat că frumusețea trupească este amăgitoare, incompletă, nedesăvârșită și trecătoare, dacă nu este unită cu frumusețea sufletească, fiind doar cărarea spre adevărata natură a frumuseții. Așa cum oamenii frecventează saloanele de înfrumusețare trupească, ar fi foarte bine să frecventeze și ,,saloanele de înfrumusețare sufletească”, care sunt Bisericile. Numai spiritul viu și frumos poate să țină în viață un trup viu și luminos.

Frumusețea – este o stare de spirit care vine dinlăuntrul nostru. Așadar, în suflete trebuie căutată adevărata frumusețe și adevărata urâțenie. Prin urmare, adevărata frumusețe este legată de felul cum gândești, vorbești și mai ales cum trăiești. De aceea, pe bună dreptate se spune că: frumos e omul Doamne când mintea e regină!

Cel mai frumos loc de pe pământ este locul unde te naști, iar omul își ia chipul și asemănarea de la frumusețea locului. Dacă locul nașterii rămâne pentru totdeauna cel mai frumos, oare sufletul omului de ce nu rămâne pentru totdeauna legat de frumusețea dintru începuturi?

Averea omului frumos este în sufletul său. Așa se explică faptul că în casele simple am regăsit liniștea, veșnicia și pe Dumnezeu, iar în casele sofisticate, am găsit omul trecător, ascuns și pierdut printre obiecte, temător, orgolios, neputincios și nepregătit pentru marea trecere, incapabil să lase în urmă sentimentul credinței și al veșniciei. Se împlinesc aici cuvintele care spun: ,,fericit cel ce ridică suflet mare-n casă mică, vai de-acela care are suflet mic în casă mare.”

,,Chiar dacă frumuseţea sufletului nostru este considerată naivitate…

dacă sensibilitatea noastră este considerată slăbiciune

dacă bunătatea este considerată prostie

dacă sinceritatea este adesea pedepsită

dacă încrederea ne este adesea trădată

dacă iertarea ne este răsplătită cu alte greşeli

dacă respectul oferit este tratat cu lipsă de consideraţie

dacă nu primim întotdeauna ceea ce oferim

dacă la iubire ni se răspunde uneori cu indiferenţă… noi trebuie să rămânem buni, frumoşi, sensibili, curați și sinceri! Să credem cu toată ființa noastră în Dumnezeu, în frumos, în prietenie şi în iubire!” (Irina Binder)

Frumusețea sufletească strălucește și se apropie de dumnezeire doar atunci când trece înțelept, răbdător și smerit prin toate aceste examene purificatoare.

În felul acesta putem înțelege de ce, unii oameni, indiferent cât de mult îmbătrânesc, nu-și pierd niciodată frumusețea, ci doar și-o mută de pe fețe în inimile lor.

Autor, Pr. Dr. Retegan Ioan Gheorghe

www.turdanews.net