Frata


Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frata

Fișa privind istoricul parohiei și al bisericii

Elemente de reper
1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frata, jud. Cluj
2. Protopopiatul Turda
3. Hramul: Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 8 noiembrie
4. Data punerii pietrei de temelie: 1982, pe amplasamentul vechiului lăcaș de cult
5. Proiectul ei și elemente particulare de arhitectură: Plan dreptunghiular cu două abside laterale, cu un turn zvelt cu plan hexagonal situat deasupra intrării/pronaosul. În interior, balconul corului este susținut de doi stâlpi, în exterior este un pridvor cu trepte susținut de doi stâlpi asemănători, legați prin arcade întrerupte.
6. Pictura: tehnica în care a fost pictată și numele pictorului: Biserica este pictată complet în stil frescă, în anii 1996-1997, de către pictorul Pompei Ungureanu.
7. Date despre interior: Iconostas, icoane: Iconostasul este realizat din lemn de tei sculptat, icoanele acestuia fiind realizate de același pictor care a pictat și fresca, Pompei Ungureanu. Și icoana din partea stângă, a Maicii Domnului, din baldachin, a fost pictată de același pictor.
8. Data sfințirii bisericii și ierarhul care a sfințit-o: 22 august 1999, P.S. Vasile Someșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
9. Numele preoților slujitor dinaintea preotului actual: Pr. Mircea Tomuș (1927-1973) – la vechea Biserică, Pr. Constantin Cojocaru (1964-1969), Pr. Constantin Coman (1980-1994), Pr. Doru Moldovan (1994-2012).
10. Date particulare din viața parohiei –
11. Obiecte de patrimoniu: Liturghier (1854), Ceaslov (1890), Triodul, Penticostar, Psaltirea (aprox 1900) legate în piele.
12. Elemente legate de profilul actual al parohiei:
Număr de credincioși: 850
Activități culturale și misionare: Activități cu tinerii (Clubul copiilor, Corul tinerilor, prezența activă a tinerilor la Sfânta Liturghie);
Vizite pastorale realizate în funcție de un calendar intern sau în caz de nevoie; Pregătirea și Distribuirea unei foi duminicale, „Cuvânt pentru suflet”;
Pelerinaje (Maramureș, Alba, Bistrița-Năsăud),
Hramul Bisericii,
Fii Satului (prima duminică din luna august),
Vizitele unor ierarhi sau preoți la diverse ocazii (ex.: IPS: Andrei Andreicuț, Arhim. Dumitru Cobzaru),
Cântece religioase (seara, de la ora 17.00),
Ziua eroilor – slujbă de pomenire la monumentul eroilor și programul copiilor, Procesiuni (ex.: la Rusalii, în ajun de Adormirea Maicii Domnului)
Activități sociale: Activități de întrajutorare a persoanelor sărace sau a familiilor cu mulți copii, Activități cu tinerii pentru strângerea de alimente (ex: scenete, cântece, colinde)

Datele succinte ale parohiei

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil” Frata
Adresa: comuna Frata, județul Cluj, nr 400, cod postal 407285
Telefoane: Oficiu parohial 0264 282 532, Telefonul mobil 0751 772 953
Biserică de zid
Hramul: „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1982-1997
Casa Parohială: Da
Activități sociale: implicarea tinerilor în identificarea și strângerea de alimente neperisabile pentru cazurile sociale din comunitate, ajutorarea persoanelor cu probleme financiare, colecte și evenimente de strângere de fonduri pentru cei săraci (ex.: scenete, cântece, colinde ș.a.)
Preot paroh: Pr. Cătălin Bucevschi

Datele Biografice ale preotului

Numele și prenumele: Pr. Cătălin Bucevschi
Data nașterii: 20 mai 1986
Școli absolvite și anul absolvirii: Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (2008)
Master de Publicitate (2010), Facultatea de Teologie (2013)
Data hirotoniei: 18 aprilie 2012
Parohii ocupate: Parohia Ortodoxă Frata (2012-prezent)
Adresa personală: Casa Parohială a Bisericii Ortodoxe „Sfinții Arhangheli”, Frata, județul Cluj, nr. 400
Telefon: 0751 772 953 (mobil), 0264 282 532 (acasă)
e-mail: cata.bucevschi@gmail.com