Parohia Gligorești

 

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

 1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Gligorești
 2. Protopopiatul : Turda
 3. Hramul : ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”- Izvorâtorul de Mir
 4. Anul construirii: 1901-1905
 5. Date despre arhitectura bisericii: Este o biserică în formă de ,,navă”, din cărămindă, cu iconostats zidit, lungă de 15m și lata de 7m.
 6. Pictura: a fost facută în anul 1974 în tehnica ,,tempera grasă” de către pictorul Petruse Titus
 7. Data sfințirii și ierarhul care a sfințit-o: a fost resfințită în anul 1974 de către Înaltpreasfințitul Teofil Herineanu în data de 17 noiembrie 1974.
 8. Numele preoților slujitori : Din datele existente amintim în ordine cronologică – 1733 “popa” George, începutul sec.XIX Ioan Cismaș, 1833-1848 Vasile Viciu, 1850-1874 Alexandru Ilean, 1875-1896 Vicențiu Nemeș, apoi Ilie Hirean, Aurel Hirean, Matei Ioan, Urcan Gheorghe, Vasile Parângu, 1952-1958 Vasile Sârbu, 1958-1959 Gherman Dumitru, 1958-1964 Teotelecan Cornel, 1964-1969 Câmpoiescu Traian, 1970-1976 Radu Dumitru, 1976-1984 Pop Dumitru, 1984-1996 Bocoș Ioan, 1996-2000 Moldovan Dorin, 2001-2013 Rusan Alexandru, 2013-prezent Fereșteanu Alin-Bujor
 9. Date particulare din viața parohiei. Pe Câmpia Libertății de la Blaj în anul 1848 au luat parte la Adunarea Națională 11 săteni din Gligorești in frunte cu Protopopul Popa Septimiu.

Cu ocazia Procesului Memorandiștilor din1894 de la Cluj, au participat și 14 săteni din Gligorești în frunte cu Pr. Nemeș Vicențiu și învățătorul Oniga Samson.

La Marea Adunarea Națională da la Alba Iulia din 1918 a participat și o delegație de săteni din Gligorești în frunte cu Pr. Hirian Ilie și învățătorul Oniga Samson.

Și în Primul Război Mondial și în al 2-lea Război Mondial au căzut eroi numeroși săteni din Gligorești după cum atestă și Monumentul Eroilor din mijlocul satului.

Personalități: o personalitate marcantă a satului Gligorești este și Petre Sălcudeanu (1930-2005)  http://www.flacaraluiadrianpaunescu.ro/articole.php?id=217

http://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_S%C4%83lcudeanu

Tot în satul Gligorești s-a turnat și filmul ,,Vifornița” după cartea lui Petre Sălcudeanu în care au jucat și localnici, filmându-se și în biserica satului.

 1. Profilul actual al parohiei și activitati misionar-culturale si social-filantropice. Din anul 1996 devine parohie de sine stătătoare după ce a fost filie la satul Luncani. Acum are in jur de 130 de familii ortodoxe cu un numar de aproximativ 350 de suflete.

Cel putin o dată pe an se face un pelerinaj  pe la mănăstirile din zonă. În perioada Crăciunului, împreună cu tinerii din sat, colindam intreprinderile și firmele din zonă, iar cu banii adunați cumpărăm pentru 10 familii de bătrâni alimente de uz curent (făină, ulei, zahar, ouă, etc).

 

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Gligorești

Adresa: localitatea Gligorești nr. 121, comuna Luna, jud. Cluj

Telefon: 0751/261578

Adresă de internet: http://www.facebook.com/parohia.ortodoxagligoresti

Biserica: de zid.

Hramul: ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” Izvorâtorul de Mir

Anul constructiei bisericii: 1901-1905

Casă parohială: Da, terminată în 2004

Preot paroh: Fereșteanu Alin-Bujor

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele și prenumele: Fereșteanu Alin-Bujor

Data nașterii: 16.11.1984

Școli absolvite și anul absolvirii:

 • Liceul teoretic ,,Petru Maior”-Gherla (2013)
 • Facultatea de Inginerie Economică (2010)
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba-Iulia (2012)

Data hirotoniei: 7.08.2013

Posturi ocupate și perioada: Parohia Ortodoxă Gligorești din 1.09.2013

Grade profesionale: Definitivat

Distincții primite: 

Adresa personală: Sat Gligoresti nr. 121, com. Luna, jud. Cluj

Telefon: 0751/261578

E-mail: alinferesteanu@yahoo.com