Frata

Fișa privind istoricul parohiei și al bisericii

Elemente de reper

 1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frata, jud.  Cluj
 2. ProtopopiatulTurda
 3. Hramul: Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 8 noiembrie
 4. Data punerii pietrei de temelie: 1982, pe amplasamentul vechiului lăcaș de cult
 5. Proiectul  ei și elemente particulare de arhitectură: Plan dreptunghiular cu două abside laterale, cu un turn zvelt cu plan hexagonal situat deasupra intrării/pronaosul. În interior, balconul corului este susținut de doi stâlpi, în exterior este un pridvor cu trepte susținut de doi stâlpi asemănători, legați prin arcade întrerupte.
 6. Pictura: tehnica în care a fost pictată și numele pictorului: Biserica este pictată complet în stil frescă, în anii 1996-1997, de către pictorul Pompei Ungureanu.
 7. Date despre interior: Iconostas, icoane: Iconostasul este realizat din lemn de tei sculptat, icoanele acestuia fiind realizate de același pictor care a pictat și fresca, Pompei Ungureanu. Și icoana din partea stângă, a Maicii Domnului, din baldachin, a fost pictată de același pictor.
 8. Data sfințirii bisericii și ierarhul care a sfințit-o: 22 august 1999, P.S. Vasile Someșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
 9. Numele preoților slujitor dinaintea preotului actual: Pr. Mircea Tomuș (1927-1973) – la vechea Biserică, Pr. Constantin Cojocaru (1964-1969), Pr. Constantin Coman (1980-1994), Pr. Doru Moldovan (1994-2012).
 10. Date particulare din viața parohiei
 11. Obiecte de patrimoniu: Liturghier (1854), Ceaslov (1890), Triodul, Penticostar, Psaltirea (aprox 1900) legate în piele.
 12. Elemente legate de profilul actual al parohiei:

Număr de credincioși: 850

Activități culturale și misionare:  Activități cu tinerii (Clubul copiilor, Corul tinerilor, prezența activă a tinerilor la Sfânta Liturghie);

Vizite pastorale realizate în funcție de un calendar intern sau în caz de nevoie; Pregătirea și Distribuirea unei foi duminicale, „Cuvânt pentru suflet”;

Pelerinaje (Maramureș, Alba, Bistrița-Năsăud),

Hramul Bisericii,

Fii Satului (prima duminică din luna august),

Vizitele unor ierarhi sau preoți la diverse ocazii (ex.: IPS: Andrei Andreicuț,  Arhim. Dumitru Cobzaru),

Cântece religioase (seara, de la ora 17.00),

Ziua eroilor – slujbă de pomenire la monumentul eroilor și programul copiilor, Procesiuni (ex.: la Rusalii, în ajun de Adormirea Maicii Domnului)

Activități sociale: Activități de întrajutorare a persoanelor sărace sau a familiilor cu mulți copii, Activități cu tinerii pentru strângerea de alimente (ex: scenete, cântece, colinde)

 

 

Datele succinte ale parohiei

 

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil” Frata

Adresa: comuna Frata, județul Cluj, nr 400, cod postal 407285

Telefoane: Oficiu parohial 0264 282 532, Telefonul mobil 0751 772 953

Biserică de zid

Hramul: „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”

Anul construirii bisericii: 1982-1997

Casa Parohială: Da

Activități sociale: implicarea tinerilor în identificarea și strângerea de alimente neperisabile pentru cazurile sociale din comunitate, ajutorarea persoanelor cu probleme financiare, colecte și evenimente de strângere de fonduri pentru cei săraci (ex.: scenete, cântece, colinde ș.a.)

Preot paroh: Pr. Cătălin Bucevschi