Parohia Frata

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Elemente de reper

 1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
 2. Protopopiatul: Turda
 3. Hramul: Soborul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”
 4. Data punerii pietrei de temelie: 1982, pe amplasamentul vechiului lăcaș de cult
 5. Proiectul  ei și elemente particulare de arhitectură: Plan dreptunghiular cu două abside laterale, cu un turn zvelt cu plan hexagonal situat deasupra intrării/pronaosul. În interior, balconul corului este susținut de doi stâlpi, în exterior este un pridvor cu trepte susținut de doi stâlpi asemănători, legați prin arcade întrerupte.
 6. Pictura:  Biserica este pictată complet în frescă, în anii 1996-1997, de către pictorul Pompei Ungureanu.
 7. Date despre interior: Iconostas, icoane: Iconostasul este realizat din lemn de tei sculptat, icoanele acestuia fiind realizate de același pictor care a pictat și biserica, Pompei Ungureanu. Și icoana din partea stângă, a Maicii Domnului, din baldachin, a fost pictată de același pictor.
 8. Data sfințirii bisericii și ierarhul care a sfințit-o: 22 august 1999, Preasfințitul Vasile Someșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
 9. Numele preoților slujitor dinaintea preotului actual: Pr. Mircea Tomuș (1927-1973) – la vechea Biserică, Pr. Constantin Cojocaru (1964-1969), Pr. Constantin Coman (1980-1994), Pr. Doru Moldovan (1994-2012), Pr. Cătălin Bucevschi (2012-prezent)
 10. Date particulare din viața parohiei
 11. Obiecte de patrimoniu: Liturghier (1854), Ceaslov (1890), Triodul, Penticostar, Psaltirea (aprox 1900) legate în piele.
 12. Elemente legate de profilul actual al parohiei:
  Număr de credincioși: 850 suflete
 13. Activități culturale și misionare:  Activități cu tinerii (Clubul copiilor, Corul tinerilor, prezența activă a tinerilor la Sfânta Liturghie);

Vizite pastorale realizate în funcție de un calendar intern sau în caz de nevoie; Pregătirea și Distribuirea unei foi duminicale, „Cuvânt pentru suflet”; Pelerinaje (Maramureș, Alba, Bistrița-Năsăud), Hramul Bisericii, Fii Satului (prima duminică din luna august),

Vizitele unor ierarhi sau preoți la diverse ocazii (ex.: Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei,  Arhim. Dumitru Cobzaru),

Cântece religioase (seara, de la ora 17.00),

Ziua eroilor – slujbă de pomenire la monumentul eroilor și programul copiilor, Procesiuni (ex.: la Rusalii, în ajun de Adormirea Maicii Domnului)

Activități sociale: Activități de întrajutorare a persoanelor sărace sau a familiilor cu mulți copii, Activități cu tinerii pentru strângerea de alimente (ex: scenete, cântece, colinde)

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Frata

Adresa: comuna Frata, județul Cluj, nr. 400, cod poștal 407285

Telefoane: 0264/282 532,  0751/772 953

Biserică: de zid

Hramul: „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”

Anul construirii bisericii: 1982-1997

Casă Parohială: Da

Activități sociale: implicarea tinerilor în identificarea și strângerea de alimente neperisabile pentru cazurile sociale din comunitate, ajutorarea persoanelor cu probleme financiare, colecte și evenimente de strângere de fonduri pentru cei săraci (ex.: scenete, cântece, colinde ș.a.)

Preot paroh: Pr. Cătălin Bucevschi

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele și prenumele: Cătălin Bucevschi

Data nașterii: 20.05.1986

Școli absolvite și anul absolvirii:

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (2008)

Master în Publicitate (2010)

Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca (2013)

Master secția Pastorație și Duhovnicie (2016)

Data hirotoniei: 18.04.2012

Posturi ocupate și perioada: Parohia Ortodoxă Frata 2012-prezent

Grade profesionale: definitivatul

Distincții primite:

Adresa personală: Localitatea Frata nr. 400, jud. Cluj

Telefon: 0751/772953

E-mail: parohia.frata@gmail.com; cata.bucevschi@gmail.com