Parohia Iacobeni

 

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Iacobeni

Protopopiat: Turda

Hramul: Biserica „veche”, „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”.

S-a pus piatra de temelie la 12 ianuarie 1953

Biserica este construită din lemn în formă de cruce

Pictura: în tehnica tempera de către pictorii Croitoru Gheorghe și Ovidiu Preutescu în anul 1975

Date despre interior

Data sfințirii bisericii:  Biserica „veche” a fost sfințită de către Episcopul Nicolae Colan la 8 noiembrie 1956. .
Numele preoților slujitori :din 1848 Georgiu Lazăr, Alexandru Lazăr, Ioanette Ioan, Ioan Onișor, Moldovan Ispas, Radu Ioan, Barca Alexandru, Matache Eraclie, Podareanu Constantin, Stoian Dumitru, Comănoiu Nicolae, Herdea Vasile, Nedelea Teodor, Toma Gherasimescu, Chercheș Iosif, Barcari Vladimir, Nica Alexandru, Moisa Ioan, Oros Gherasim, Brânzaș Liviu, Furtuna Dumitru, Moldovan Aron, Armanca Vasile, Seman Mihai, Ciceu Petru, Dan Paul-Ovidiu, Dan Lionte-Maluș 2016-noiembrie 2020, Broca Marian 1 ianuarie  2021-prezent.
Satul Iacobeni aparține de comuna Ceanu Mare jud. Cluj și este așezat la 3 km. de șoseaua ce face legătura între Câmpia Turzii și Mociu dar bătrânii satului povestesc că în vechime prin anii 1700- 1760 oamenii s-au retras întemeind o nouă așezare pe locul unde se află în prezent, săpăturile arheologice de dată recentă scoțând la iveala morminte și vase dacice pe locul vechii așezări. Odată cu așezarea oamenilor pe actuala vatră a satului, au adus cu ei și vechea bisericuță, despre care se crede că ar fi fost construită imediat după anul 1600, bisericuța nemaiexistând  astăzi.
Dintre personalități:  se evidențiaza părintele celib Toma Gherasimescu(1903- 1975) figura aleasă a Bisericii, ctitor al bisericii vechi, înflăcărat misionar, doctor în teologie și autor a mai multor cărți și articole teologice, „un preot foarte cult și un mare misionar” care „a trăit frumos și a suferit mult pentru Hristos” cum mărturisește colegul său de celulă, preotul Dimitrie Bejan.
Dintre personalitațile actuale se disting deputatul Vasile Soporan și Vasile Onaca sponsor al bisericii din sat.

11. Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:
Număr de credincioși: 265 suflete, marea majoritate persoane vârstnice.

 

BISERICA NOUĂ

1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Iacobeni
2. Protopopiatul: Turda
3. Hramul:  „Nașterea Maicii Domnului”

  1. Piatra de temelie: a noii biserici s-a pus la data de 18 martie 2007 de catre Preasfințitul  Vasile Someșanul, preot paroh fiind Ciceu Petru, și administrarea lucrărilor a fost făcută  de preot  Vasile Știopei de la Parohia Turda Oprișan II.
  2. Biserica: este din zid și are formă de cruce.
  3. Pictura: în frescă și a fost pictată de către pictorul Ovidiu Pușcașiu din București.

 

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei:  Parohia Ortodoxa Iacobeni

Adresa:  com. Ceanu Mare, sat Iacobeni, Str. Principala nr. 116

Telefon: 0769/336171

Adresă de internet: 

Biserica nouă: de zid.

Hram biserica noua: „Nasterea Maicii Domnului”.

Anul construirii bisericii noi: 2007- 2013.

Biserica veche: de lemn.

Hram biserica veche: ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

Anul construirii bisericii vechi:  1953-1957, renovată și pictată în 1975.

Casă parohială: Da.

Activitati sociale:

Preot paroh:  Broca Marian-Florin

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Nume și prenume: Broca Marian-Florin

Data nașterii: 31.03.1994

Școli absolvite:

Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca- 2013;

Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca- 2017;

Masterat specializarea ,,Pastorație și Duhovnicie” în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca- 2019.

Data hirotoniei: diacon: 26 decembrie 2020; preot: 1 ianuarie 2021

Parohii ocupate: Parohia Ortodoxă Iacobeni din 1 ianuarie 2021- prezent

Grade profesionale: 

Distincții primite:

Adresa personală: Sat. Iacobeni, str. Principală nr. 116 Com. Ceanu-Mare jud. Cluj

Telefon: 0769/336171

E-mail: marian_broca@yahoo.com