Turda II


PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TURDA II

FIŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIIEI ŞI AL BISERICII

Elemente de reper

1 Numele parohiei : PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TURDA II
2 Protopopiatul: ORTODOX ROMÂN TURDA
3. Biserica (imaginea): hramul: Adormirea Maicii Domnului (15.august)
4. Data punerii pietrei de temelie: 1861
5, Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectura:construită în formă de navă cu un turn ridicat la intrarea in biserică,ulterior adăugându-se alte două turnuri mai mici(1976 -1986)
6. Pictura. tehnica în care a fost pictată şi numele pictorului: tempera grasă ,Constantin Munteanu din Iaşi în 1986
7. Date despre interior (însoţite de imagini):Iconostas ,icoanele ,
numele sculptorului şi al pictorului:
Iconostasul vechi deteriorat in proporţie de 80% a fost inlocuit cu cel actual în 2012.Sculptor domnulCâmpean Nicolae din Dej , icoanele in stil neobizantin de profesor Ungureanu Cezar Pompiliu din Cluj-Napoca
8. Data sfinţirii bisericii şi ierarhul care a sfinţit-o:
-1948 , Episcop NICOLAE COLAN
9, Numele preotiior slujitori dinaintea preotului actual :
– 1848 preotul Ioan Solomon
– 1848-1932 generația de preoți Bologa Ioan, Iuliu, Vasile
– 1932-1973 preot Mureşan Emil
– 1973-1986 preot Jeler Ioan
– 1986-2007 preot Mişca Aurel
10. Date particulare din viata parohiei:evenimente istoriceşi personalităţi:
– după revoluţia din 1848 preotul paroh Ioan Solomon împreună cu 80 de plugari români au fost spânzuraţi în urma represaliilor stăpânirii austro-ungare
– în această parohie în fosta biserică de lemn cu acelaşi hram , trăznită şi arsă într-un incendiu în 1861, au fost aleşi în şedinţele Soborului cel Mare al protopopilor din Transilvania primii episcopi ortodocşi ai Ardealului
19.septembrie 1810 Vasile Moga
2 decembrie 1847 Andrei Şaguna
-tot în vechea biserică de lemn a ţinut un discurs Samuil Micu ,reprezentant de seamă al Şcolii Ardelene
-1919 Regele Ferdinand şi Regina Maria au făcut o vizită la Turda , poposind şi în Biserica cartierului Între Români respectiv actuala biserică parohială
– în timpul celui de al doilea război mondial preotul paroh Emil Mureşan alături de alţi preoţi ortodocşi si uniţi di oraş au organizat comitetele de întrajutorare pentru cei rămaşi acasă

11. Obiecte de patrimoniu: -potir şi linguriţă de argint donat de familia Oprea Ilie

12 Cateva elemente legate de profilul actual al parohiei:
Număr de credincioşi – 830 de credincioşi
din care -100 familii cu o singură persoană
-180 familii întregi
Activităţi culturale şi misionare
-program duminical de cateheze şi discuţii libere
-program cu tinerii – a) corul parohial ( alcatuit din tineri elevi )
– b) activităţi culturale în ajun de mari praznice
(piese de teatru, programe artistice cu tematică religioasă)
– pelerinaje cu tinerii dar şi cu ceilalti membrii ai parohiei

Activităţi sociale şi filantropice
-în fiecare lună organizăm acţiuni prin care ajutăm familiiele cu venit foarte
mic ,colectând alimente
– de Crăciun si de Paşti tinerii noştri organizează activităţi prin care colectăm
ajutoare materiale şi financiare cu care ajutăm presoanele singure şi familiile sărace

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei :PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TURDA II
Adresa: Localitate ,nr.,cod poştal : TURDA,str:GHEORGHE LAZĂR ,nr.21, Cod poştal 401077
Telefoane oficiul parohial ,telefon mobil: Of.P- 0264311493 , 0741068077
Adresa de internet.Daca exista pagina sau blog -ilea.vasile@email.ro
Biserica de zid şi lemn :de zid ,cu bolta din lemn acoperită cu tablă
Hramul: ADORMIREA MAICII DOMNULUI – 15.august
Anul construirii bisericii: 1861-1865
Casa parohiala: Da
Activitati sociale:(ex .program de îngrijire la domiciliu al persoanelor vârstnice)
Preot paroh: ILEA VASILE

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele si prenumele: ILEA VASILE
Data nasterii: 12.06.1965
Şcoli absolvite şi anul absolvirii:
– Seminarul Teologic/ Liceul(Anul) . -Liceul Industrial Nr.3
Cluj- Napoca,1984
– Facultatea de Teologie ( Anul): Facultatea de Teologie Ortodoxa
Cluj Napoca 1994
– Sudii Aprofundate, Facultatea de Teologie (Anul)
Data hirotoniei: 19.03.1993 diacon
21.03.1993 preot
Parohii ocupate si perioada: -Parohia Miceşti , Protopopiatul Turda
01.04.1993 -30.04.1994
– Parohia Sălciua de Jos ,Protopopiat Câmpeni
01.05.1994-30.08.1999
-Spital Municipal Turda ,Protopopiat Turda
01.09.1999-30.10.2007
– Parohia Turda ll , Protopopiat Turda
01.11.2007- până în prezent
Grade profesionale: gradul 1 -2007
gradul 2 -1998
gradul 3 -1997
Distinctii primite: (Anul) Iconom 26.05.1996
Iconom Stavrofor 23.08.2007
Adresa personală: Turda ,strada Gheorghe Lazăr nr 21
Telefon: 0741068077
e-mail: ilea.vasile@email.ro