Parohia Turda I

FIŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

 1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Turda I
 2. Protopopiatul: Turda
 3. Biserica (imaginea) hramul: ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
 4. Data punerii pietrei de temelie: 5 septembrie 1926. La acest eveniment au participat: P.S. Nicolae Ivan al Clujului, Dr. V. Goldiş – ministrul Cultelor, Octavian Goga – ministrul Internelor, Dr. Ion Lupaş – ministrul Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale, prefectul şi autorităţile locale în frunte cu primarul Dr. Iuliu Genţiu.
 5. Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectură: arhitectura este o îmbinare a stilurilor caracteristice celor trei provincii istorice româneşti. Planul este in formă tradiţională de cruce. Caracteristică pentru această clădire este clopotniţa. Ea are formă de culăoltenească şi se aseamănă celei de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia.
 6. Pictura: în tehnica ulei
 7. Date despre interior: iconostasul a fost sculptat de prof. Aurel Pop din Târgu. Mureş, iar icoanele au fost pictate de Paul Molda. Biserica a fost pictată de Gheorghe Belizarie, fratele lui Dimitrie Belizarie, care a pictat Catedrala Patriarhală.
 8. Data sfinţirii bisericii şi ierarhul care a sfinţit-o: 3 noiembrie 1935 – episcopul Romanului Preasfințitul  Lucian Triteanu.
 9. Numele preoţilor slujitori dinaintea preotului actual: Prot. Jovian Mureşanu, Prot. Aurel Gliga, Pr. Augustin Faur, Pr. Vasile Lupu, Pr. Gotea Gheorghe.
 10. Date particulare din viaţa parohiei: evenimente istorice şi personalităţi
 11. Obiecte de patromoniu:
 12. Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:
  • număr de credincioşi: 1520 suflete
  • activităţi culturale şi misionare: Corul Mixt al Catedralei cu o activitate de 107 ani. Mai activează Corul de fete Simbol, având o activitate de 21 de ani.
  • activităţi sociale şi filantropice: Ocazional, prin colecte, se ajută diverşi credincioşi bolnavi sau aflaţi în situaţii delicate. Anual: cca. 3500 lei

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

 1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Turda I
 2. Adresa: Turda, str. Andrei Şaguna, nr. 4, cod poştal 401168
 3. Telefoanele:
 4. Adresa de internet: –
 5. Biserica: de zid
 6. Hramul: ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
 7. Casă parohială: da
 8. Activităţi sociale: –
 9. Preot paroh: Pr.Prot. Alexandru Rus

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

 1. Numele şi prenumele: Alexandru Rus
 2. Data naşterii: 16.08.1971
 3. Şcoli absolvite: 0741/047572
  • Seminarul Ortodox Român Cluj-Napoca, 1994
  • Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca,1998
 4. Data hirotoniei:
  • 23.09.1998
 5. Parohii ocupate şi perioada:
  • Parohia Ortodoxă Călărași 2998-2003; Parohia Ortodoxă Turda Capelă II 2003- octombrie 2020, Parohia Ortotodxă Turda I- noiembrie 2020-prezent.
 6. Grade profesionale: gradul I
 7. Distincţii primite: sachelar- 2008; Iconom – 2010; iconom stavrofor:- 2016
 8. Adresa parohială: Turda, str. Andrei Şaguna, nr. 4, jud. Cluj, cod poştal 401168
 9. Telefon: 0741/047572
 10. E-mail: rusalexandru2yahoo.com

 

SCURTUL ISTORIC AL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

A fost ridicată în amintirea marelui voievod Mihai Viteazul, de Intreprinderile Generale Tiberiu Eremia, după planurile arhitectului Ioan Traianescu. Lucrarea a fost posibilă si datorită donaţiilor făcute de Banca Arieşeană, Societatea Femeilor Ortodoxe, de diverse întreprinderi şi persoane particulare.

Arhitectura este o îmbinare a stilurilor caracteristice celor trei provincii istorice româneşti. Planul este in formă tradiţională de cruce. Sfinţirea catedralei a fost făcută la data de 3 noiembrie 1935 de către episcopul Lucian Triteanu al Romanului. În anul 1955 a fost propusă monument de arhitectură, fiind una din podoabele arhitectonice ale oraşului.

Lăcaşul a fost construit cu o capacitate de 1.200 de persoane si se află in centrul oraşului. Terenul pe care a fost construită Catedrala, a fost cumpărat de parohie de la Primăria Turda, cu suma de 5205 lei.

În istoricul Catedralei intră numele ctitorului protopop Jovian Mureşanu, care a păstorit-o în decurs de 38 de ani, sub conducerea căruia s-a zidit, s-a pictat şi s-a sfinţit acest lăcaş de cult. Osemintele lui sunt aşezate la loc de cinste sub altar. Piatra de temelie a fost pusă în 5 septembrie 1926, iar lucrările au fost terminate în 1935. Caracteristică pentru această clădire este clopotniţa. Ea are formă de culă oltenească și se aseamănă celei de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia.

Icoanele iconostasului au fost pictate de pictorul Paul Molda (1884–1955), iar interiorul lăcaşului de către Gheorghe Belizarie, între 1935-1938. Mobilierul, iconostasul, amvonul, tronurile arhiereşti, stranele, tetrapoadele, scaunele, au fost executate de prof. Aurel Pop din Târgu-Mureş, ornamentate sculptural cu viţă-de-vie, îngeri şi frunze de acant stilizate.

Un lucru inedit este şi prezenţa în Catedrală a unei icoane a Fecioarei Maria cu Pruncul la care se roagă credincioşii. Icoana a fost adusă din Bucureşti şi purtată în procesiune prin oraş, de care cu boi. Unele mǎrturii afirmǎ cǎ aceastǎ icoanǎ este grabnic folositoare femeilor care nu pot rǎmâne însǎrcinate.

De menţionat este şi prezenţa unei icoane cu chipul Mântuitorului, care are pe verso inscripţia: „Donată de o familie îndurerată de basarebeni, smulsă din sînul patriei. Rugaţi-vă pentru ei!”.

Datorită timpului, războiului, fumului de la lumânări, întreg ansamblul a necesitat restaurat. În anul 1986 s-a realizat restaurarea interiorului de către o echipa condusă de pictorul Dimitrie Bănică din Bucureşti. Ulterior a fost restaurant şi exteriorul. În partea stângă a intrării în catedrală, se află o pictură a regelui Carol al II-lea, în uniformă de general de vânători de munte, cu pelerina „Ordinului Mihai Viteazul”. Pictura a fost scoasă la iveală odată cu lucrările de restaurare.