Parohia Turda Fabrici-Misionară

 

Numele  parohiei: Parohia Ortodoxă Turda-Fabrici Misionară

Protopopiatul: Turda

Biserica cu hramul: ,,Nașterea  Sfântului Ioan Botezătorul”

Datarea locasului de cult: Biserica datează din anul 1934, dintru inceput fiind o casă particulară, o camera fiind CAPELĂ,  iar celelalte camera -locuinta preotului. În anul 1975, datorită inundaţiei care a cuprins şi cladirea bisericii, preotul Gheorghe Ramba a reparat exteriorul sfântuș locaş.

Între anii 1983-1985, dupa ce în anul 1979 I se dă bisericii noul hram  ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul’’, preotul paroh IOAN ANDREICUŢ ii dă forma actuală, extinzându-o, reparând exteriorul şi îmbrăcându-o cu o frumoasă pictură. Între anii 2004-2005, pictura a fost restaurată în timpul păstoririi părintelui Dura Coriolan, iar între anii 2008-2010 s-a restaurant în exterior sub păstorirea preotului Andrei Gavriil-Mihai.

Pictarea sfântului locaş: se va realiza în anul 1984, în tehnica ,,tempera grasă’’ de către  pictorul VARGA IACOB din Cluj, apoi a fost dotată cu un frumos iconostat sculptat în lemn de tei, împodobit cu frumoase icoane pictate, în timpul păstoririi părintelui IOAN ANDREICUŢ (actualul MITROPOLIT al Clujului). În anul 1986 în timpul arhipastoririi vrednicului de pomenire arhiepiscop TEOFIL HERINEANU, biserica s-a resfintiţ de mâna Preasfinţitului Episcop-Vicar IUSTINIAN CHIRA.

Preoţi slujitori a-I sfantului locas: Pr.dr.CORIOLAN SABĂU (1934-1935); Pr.VASILE MUREŞAN (1935-1945); Pr. PETRU ANCA (1945-1950); Pr.GHE. ONIŢIU(1950-1969); Pr.ALEXANDRU SPINCIU (1970-1972); Pr.GHE. RAMBA(1972-1978); Pr.IOAN ANDREICUŢ (1978-1985)-viitor Arhiepiscop ANDREI ANDREICUŢ al Alba-Iuliei şi actual Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului; Pr.MOLNAR VASILE (1985-iunie 1986); Pr.ALEXANDRU SIMA (1986-1997) ;Pr.dr.DURA CORIOLAN (1997-2007); Pr.ANDREI GAVRIL-MIHAI (2008-2016), Pr. Roz-Marin Trandafir (2016-prezent).

Toţi preoţii au avut vrednicia lor, păstorind cu dragoste parohia încredinţată însă perioada păstoririi  părintelui IOAN ANDREICUŢ,s-a dovedit cea mai fructuoasă, atât pe plan duhovnicesc-misionar, cât şi pe plan administrativ-gospodăresc, astfel în timpul celor şapte ani de păstorire, parohia TURDA FABRICI, a ieşit din anonimat fiind recunoscută de întreg oraşul şi împrejurimi ca ,,biserica de pe armata roşie’’ şi  pentru că era arhiplină totdeauna datorită predicilor inălţătoare şi mai ales a CATEHEZELOR rostite, slujitorul ei şi creștinii intraseră în atenţia organelor statale de atunci, respectiv a SECURITĂȚII. Au început represalii, jigniri, timorări, momente care nu s-au sfârşit pentru blândul păstor, decât odată cu plecarea sa în parohia Maieri din episcopia Alba-Iuliei, iar şicanele şi acuzele nefondate au continuat aşa după cum bine ştim şi după momentul ’89.

,,Biserica de pe armata roșie’’, a devenit o adevarată ,,pepinieră duhovnicească’’, pentru mulţi  tineri cu chemare, Înaltpreasfințitul ANDREI ANDREICUŢ, pe atunci Părintele IOAN ANDREICUŢ, descoperindu-i, susţinându-i chiar şi financiar, pregătindu-i pentru înalta slujire preoţească devenind ulterior slujitori vrednici a-i sfintelor altare şi totodată formatori pentru viitorii preoţi în şcolile noastre de teologie şi aş aminti persoana Părintelui Dr. VASILE STANCIU împreună cu distinsa doamnă preoteasă şi fiică duhovnicească a parohiei EMILIA STANCIU, Părintele Dr. EMIL JURCAN, Părintele Dr.DUMITRU VANCA, Ieromonahul ILIE HANUSCHI şi mulţi alţii, dar şi mulţi vrednici creştini pe care i-a format dar care rămân cunoscuţi doar de bunul DUMNEZEU.

Forma bisericii actuale  se datorează concepţiei Părintelui IOAN ANDREICUŢ, la care s-a lucrat chiar şi noaptea atunci când autorităţile cât de cât ,,dormeau’’. În cei sapte ani de păstorire, mulţi nevoiaşi au simţit mila ,,Părintelui ANDREICUŢ’’, aşa cum era cunoscut între creştini, multor adormiţi rămaşi singuri sau cu situaţii financiare precare, Părintele IOAN le-a deschis cutia milei din biserică rânduindu-le cele necesare unei înmormântări demne.

Toate acestea şi multe asemenea nestemate din viaţa arhipăstorului nostru , nu le-aş fi stiut şi poate ar fi rămas în istoria necunoscută a parohiei, dacă nu m-i le-ar fi descoperit credincioşii parohiei, acele vlăstare care au crescut la umbra duhovnicească a păstorului lor.

Odată cu venirea Înaltpreasfinției sale la cârma Mitropoliei Clujului, prin grija directă,  parohia noastră a primit de la autorităţile locale, un teren în centrul parohiei unde s-a început ridicarea unei noi biserici, cu acelaşi hram, împlinindu-se un vechi deziderat al Înaltpreasfinției sale. Noua biserică îl are arhitect pe d-nul MIREA IULIAN din Alba-Iulia, architectural încadrându-se tipului spaţial trilobat, apropiindu-se uşor de cel brâncovenesc. Piatra de temelie s-a pus la data de 1 noiembrie 2011, de către Înaltpreasfințitul Andrei, fiind înconjurat de un sobor de preoţi.

Parohia are un număr de 230 familii şi ~50 vaduve/-vi, cu care desfaşurăm activităţi catehetice şi cât se poate activităţi de ordin social – filantropic, vizitarea bolnavilor, împărtăşirea lor, cât şi vizitarea familiilor nevoiaşe.

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele Parohiei: Parohia Ortodoxă Turda-Fabrici Misionară

Adresa: localitatea Turda, str. 22 DEC. 1989,

Telefon: 0745/907299

Casă parohială:

Preot paroh: Roz Marin-Trandafir

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele şi Prenumele: Roz Marin-Trandafir

Data naşterii: 1991

Şcoli absolvite şi anul absolvirii:

Seminarul Teologic ,,Sfântul Ierarh Nicolae” Zalău  2007-2011
Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca 2011-2015
Masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca- în prezent

Data hirotoniei: 7 Ianuarie 2019

Parohii  ocupate şi perioada: Parohia Ortodoxă Misionară Turda-Fabrici din 8 ianuarie 2019- prezent

Grade  profesionale :

Distincţii  primite:

Adresa  personală: Turda, Gh. Lazăr Nr.4

Telefon: 0745/907299

E-mailrozmarintrandafir@icloud.com