Parohia Turda Veche

FIȘĂ PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Turda Veche

Istoric parohie

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Turda Veche a fost înființată în anul 1839 de către preotul unit Baziliu (Vasile) Rațiu, care donează o mare parte din averea sa bisericii. Datorită donațiilor primite de la Baziliu Rațiu, Agapia Micușan, Ana Câmpean, Dionisiu Șterca Șuluțiu, și Dr. George Popescu, Parohia Turda Veche a devenit încă de atunci una dintre cele mai puternice parohii din Turda. Biserica a fost sfințită în anul 1839. Nu se cunoaște meșterul care a executat zidirea bisericii. Din anul 1840 este biserica Parohiei Grecești Unite cu Roma  Turda Veche. Până în anul 1948 s-a numit “Biserica Rățeștilor”, după numele familiei Rațiu, care a ctitorit biserica. În acel an autoritățile comuniste au desființat cultul greco-catolic. Credincioșii au revenit la ortodoxie în marea lor majoritate si parohia a continuat  să ființeze  ca Parohia Ortodoxă Turda Veche.

Biserica actuală datează din anul 1839 și a fost construită din piatră și cărămidă în formă de navă pe str. Gheorghe Lazăr Nr. 19. Alături de Catedrala Ortodoxă, Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” – Turda Veche, este un valoros edificiu de arhitectură bisericească românească din Turda. Zidită din piatră şi realizată în stil baroc, fiind compusă dintr-o navă dreptunghiulară în stil bazilical, prevăzută la Vest cu un impunător turn clopotniţă pe trei etaje, iar la Est se afla o absidă semicirculară, care constituie altarul.

În timpul păstoririi preotului Coriolan Sabău, cu ocazia aniversării centenarului din anul 1939, a avut loc o amplă renovare. Astfel, între anii 1936 – 1939, biserica a suferit importante modificări arhitecturale, păstrate până în prezent. A fost mărită prin construirea a două abside laterale, dispuse la Nord şi la Sud, fiind înfrumuseţată atât în exterior cât şi în interior. Acestea au fost legate de naos, corpul principal al edificiului, prin sistemul pandantivilor.

Absidele laterale de formă dreptunghiulară au adosate două turle cu mici încăperi la nivelul inferior, iar absida altarului, separată de naos prin iconostas, a fost completată cu două sacristii.

Prin realizarea acestor noi construcţii, biserica are acum formă de cruce înscrisă cu trăsături de arhitectură de tradiţie bizantină, în care absidele poligonale la exterior sunt frecvente.

Biserica are trei clopote de dimensiuni diferite, două dintre ele având vechimea bisericii și unul din donatia D-lui Trifu Iacob, fost director la Fabrica de Sticlă Turda.

În cimitirul din curtea bisericii se află o mică necropolă unde sunt înmormântaţi o parte din membrii familiei Raţiu de Noşlac (Nagylak) , ctitori şi principali contributori ai acesteia.

Biserica a mai fost renovată în timpul păstoririi vrednicului de pomenire Pr Protopop Alexandru Căian (1955-1974). În anul 1958, a fost realizată pictura în ulei de către pictorul Cenan Cornel din Cluj Napoca. Între anii 1958 – 1960 meșterii sculptori Sămărtinean Aurel și Frăteanu Grigore din Turda, sub îndrumarea maestrului Chișu Alexandru, au confecționat un iconostas, scaune arhierești, tetrapod și amvon, toate din lemn de stejar sculptat, care reprezintă o adevărată operă de artă. Pictura iconostasului a fost realizată prin atelierele Patriarhiei Române de către pictorul „Laureat de Stat” Anatolie Cutinof din București. Candelabrele din metal au fost executate de către maistrul tinichigiu Feurdean Ioan din Turda. În anul 1971 s-a făcut o reparație exterioară. Acum s-a refăcut cea mai mare parte a tencuielii.

În vremea păstoririi Pr Alexandru Spinciu(1974 – 1997) s-a construit casa parohială(1977 – 1985) de pe strada Ion Moldovan nr. 2 și s-a repictat biserica în tehnica fresco de către pictorul basarabean Gheorghe, lucrări desfășurate în perioada 1986 – 1987.

Biserica a fost sfințită de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Teofil Herineanu în anul 1988

Între anii 1997 – 2004 parohia a fost gestionată de către Pr Rău Ioan Aurel. Acum s-au pus bazele pentru  Tabăra pentru elevi la Valea Vadului(1999 – 2006). Parohia a desfășurat activități cu elevii până în anul 2010, an în care pentru o mai buna desfășurare a activităților tabăra a fost trecută în gestionarea Asociației Christiana din Cluj Napoca.

Din septembrie 2004 și până în prezent preot paroh este Marius-Gheorghe Cocan. În această perioadă s-a cumpărat și s-a amenajat casa parohiala de pe str. Gheorghe Lazăr nr. 22 (2009 – 2012). În vara anului 2011 s-a refăcut total gardul vestic al bisericii iar în toamna anului 2012 au fost  subzidite absidele laterale și este in curs un amplu program de reabilitare a tuturor imobilelor parohiale care s-au degradat în cei peste 100 de ani de existență.

Casa parohiala din str. Gheorghe Lazăr nr.22 a fost sfințită în data de 11 noiembrie 2012 de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Dintre preoții care au liturghisit în decursul celor 173 de ani de slujire amintim pe: Pr Grigore Rațiu  1840-1859, Pr. Petru Rațiu 1860-1873, Pr. Iosif Hossu 1873-1874, Pr. Alexandru Pop Romonțan 1875-1901, Pr. Nicolae Sabău 1906-1929, Pr Coriolan Sabău(1929 – 1948), Pr. Nicolae Pepene (1948 – 1954) Pr. Protopop Alexandru Căian 1955-1974, Pr. Protopop Alexandru Spinciu 1974-1997, Pr. Ioan-Aurel Rău 1997- prezent, Pr. Marius-Gheorghe Cocan 2004 – prezent.

Biserica poartă amprenta de neșters  a Sfintelor Liturghiilor săvărșite zilnic de la întemeierea ei și până în ziua de astăzi. A păși pragul ei e totuna cu a păși pe tărâmul plinătății Duhului Sfânt, care mângâie și întărește pe

toți cei credincioși atât în viața aceasta, cât și în ziua cea neînserată a Împărăției.

 

Personalități

Între personalitățile de marcă ale parohiei vom enumera pe Preotul Baziliu Rațiu și pe Dr. Ion Rațiu.

Preotul Baziliu Rațiu(1783 – 1870)s-a născut la Turda în 25 decembrie 1783 din părinți nobili de credință ortodoxă în cartierul sărac numit „Între români”. Ambii părinți, atât Grigore Rațiu cât și Maria Iancu, erau de credință ortodoxă, dar lipsind din oraș preotul ortodox, Baziliu a fost botezat de Protopopul Greco-Catolic Teodor Dragoși. Acest fapt va schimba întregul curs al vieții sale.

A absolvit liceul la Cluj, apoi a studiat teologia la Blaj. Prin obținerea unei burse a reușit să urmeze studiile în filosofie și teologie la Colegiul Pazmaneum din Viena. În 1810, după obținerea titlului de doctor al Universității din Viena, a fost hirotonit preot celib cu numele de Basiliu la Biserica Sfânta Barbara. A activat ca preot în Ocna Mureș, apoi la Turda, orașul natal, unde a devenit protopop. În 1825 a devenit canonic, primind totodată catedra de filosofie din Blaj. A fost rectorul Seminarului Teologic din Blaj.

În timpul păstoririi la Turda, profitând de conflictul dintre familia Rațiu și credincioșii din Turda Nouă, a atras la confesiunea greco-catolica mai mulți membri ai familiei. Conflictul a izbucnit pe motiv de întâietate. Membrii familiei Rațiu se prevalau de originea nobiliară pentru a ocupa în biserică locul din fața Sfântului Altar, de pe solee, preotul dator fiind a se opri în fața fiecărui nobil și a –l afuma cu cădelnița(külön tomjenazśsi jog). Vechii enoriași ai bisericii dovedeau că biserica este a șovagăilor(tăietori de sare) încă de pe vremea lui Matei Corvin deci întâietatea li se cuvine lor.

Folosindu-se de acest conflict Basiliu Rațiu va ambiționa pe membri familiei să-și clădească o biserică familială, biserica Parohiei Turda Veche. El însuși a făcut două donații importante în favoarea parohiei Turda Veche. Banii au provenit de la o hotărâre judecătorească din jurul anului 1830, de restituire bănească pronunțată contra unei confiscări ilegale de terenuri ale familiei Rațiu, petrecută pe timpul lui Gheorghe Rákóczi al II-lea la Noșlac, județul Alba, în secolul al XVII-lea.

În 1854 a publicat Istoria Besereceasca. A fost unul dintre semnatarii Pronunciamentului de la Blaj, din 3 mai 1868, o declarație de protest a fruntașilor români transilvăneni față de anularea autonomiei Transilvaniei și a înglobării principatului în statul Ungaria (urmare a realizării în 1867 a dualismului austro-ungar). Documentul a fost adoptat la a douăzecea aniversare a marii adunări naționale de pe Câmpia Libertății din Blaj.

Baziliu Rațiu trece la cele veșnice în 12 decembrie 1870 lasând ca testament cuvintele: „Cine casă zidește două vieți trăiește. Cine biserică zidește deapururea viețuiește.”

 

Doctor Ioan Rațiu(1828 – 1902), nepot de frate al lui Baziliu Rațiu, a fost un om politic român transilvănean, avocat, unul din întemeietorii Partidului Național Român din Transilvania, al cărui președinte a fost între 1892-1902. A fost unul din principalii autori ai Memorandumului adresat în 28 mai 1892 împăratului Francisc Iosif I în numele națiunii române din Transilvania.

Studiile medii le-a efectuat la Gimnaziul Greco-catolic din Blaj și la Liceul Piarist din Cluj, iar în 1847 a fost admis la seminariul teologic din Blaj, de unde episcopul Ioan Lemeni l-a trimis la seminariul central din Budapesta. În anul 1848 Ioan Rațiu a organizat o legiune împreună cu fratele său Partenie, verii săi primari Ioan Rațiu (Tribunul) și Nicolae Mureșan (martir pașoptist) și Alexandru Arpadi (martir pașoptist), al cărei comandant a fost căpitanul cezaro-crăiesc Gratze. Această legiune a fost implicată în mai multe lupte contra armatelor revoluționare maghiare, mai ales în iulie 1848, în lupta împotriva baronului Farkas Kemeny, colonel, militar de carieră, care a fost înfrânt și scos din Munții Apuseni.

După revoluție, în anul 1850, Ioan Rațiu a început studiul dreptului la Viena și la continuat în 1854 la Pesta  cu studiile doctorale. A obținut titlul de doctor in drept in anul 1857 la Budapesta cu teza: „Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis”.

A început avocatura la Budapesta, apoi a activat la Cluj, iar în 1860    s-a înscris în baroul Sibiu, unde și-a deschis propriul cabinet. Aici se va muta la cele veșnice în anul 1902.

Doctor Ioan Rațiu rămâne însă în conștiința tuturor românilor ca cel care a fost unul din principalii autori ai Memorandumului adresat în 28 mai 1892 împăratului Francisc Iosif I în numele națiunii române din Transilvania. Memorandumul se încadrează în mișcarea petiționară a românilor transilvăneni, asemeni suplexurilor, care prin scopul urmărit, dar mai ales prin consecințele înregistrate în definirea și limpezirea ideii de unitate națională a tuturor românilor, reprezintă un corolar al luptei de emancipare ce a pregătit Marea Unire din 1918.

Asemeni unchiului său, Baziliu Rațiu, Doctorul Ioan Rațiu va lăsa un testament tuturor românilor, cu atât mai valoros cu cât la scris cu sângele său în banca acuzaților. Acuzat de autoritățile maghiare pentru agitatie împotriva statului(Imperiul austro-ungar) se va apăra cu următoarele cuvinte:

„Existența unui popor nu se discută , ci se afirmă”

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Preot paroh:

Numele și prenumele: Cocan Marius-Gheorghe

Data nașterii: 12.05.1977

Școli absolvite și anul absolvirii:

 • Seminarul Teologic Ortodox Român Cluj-Napoca, anul 1996
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă Română Cluj-Napoca, anul 2000
 • Studii Aprofundate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, anul 2001

Data hirotoniei:

 • Hirotonia  întru  diacon  25 aprilie 1999, Parohia  Ortodoxă  Lunca Ampoiței
 • Hirotonia  întru  preot  1 mai 1999, Catedrala Arhiepiscopală Alba Iulia

Parohii ocupate și perioada:

 • Parohia Ortodoxă Cecălaca, Protopopiatul Luduș: 9 mai 1999  – 31 august 2004
 • Parohia Ortodoxă  „Adormirea Maicii Domnului” Turda Veche: 01 septembrie 2004– prezent

Grade profesionale:

 • Definitivat, anul 2002,
 • Gradul II, anul 2005,
 • Gradul I, anul 2009,

Distincții primite:

 • Iconom: 11 noiembrie 2012, iconom stavrofor: 21 iunie 2020

Adresa personală: Str. Gheorghe Lazăr, nr. 22, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0755/03317

E-mail: cocan.marius@yahoo.com

 

Preot slujitor

Numele și prenumele: Rău Ioan-Aurel

Data nașterii: 02.08.1958

Școli absolvite și anul absolvirii:

 • Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, anul 1977
 • Institutul Teologic de grad Universitar Sibiu, anul 1983

Data hirotoniei: 01.07.1984, Cluj-Napoca

Parohii ocupate și perioada:

 • Parohia Ortodoxă Milaș, Protopopiatul Bistrița: 01 iulie 1984 – 31 octombrie 1997
 • Parohia Ortodoxă  Adormirea Maicii Domnului Turda Veche: 01 noiembrie 1997– prezent

Grade profesionale:

 • Definitivat, anul 1993
 • examen de promovare, 1994

Distincții primite: Iconom: 08 noiembrie 1998, iconom stavrofor: 21 iunie 2020

Adresa personală: Str. Ioan Moldovan, nr. 2, Turda, jud. Cluj

E-mail: ioanaurelrau@yahoo.com