Parohia Turda Poiană

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Turda-Poiană

      2. Biserica: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

      3. Data punerii pietrei de temelie: 23 APRILIE 1994

      4. Proiectul ei și elemente particulare de arhitectură: Proiectul acestei biserici a fost întocmit de ing. Mihail Tușa fiind realizat în anul 1994 cu următoarea fișă de proiect:

 • Denumirea proiectului: Biserica Ortodoxă Română Poiană-Turda
 • Beneficiar: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului
 • Proiectant: C. COMPEX S.R.L. Cluj-Napoca 1450/1991
 • Contract: 4. 7 / 1994
 • Faza: Autorizație de construcție
 • Data elaborării: Iulie 1994

Biserica Ortodoxă Turda – Poiană este realizată în stil bizantin, sub formă de cruce cu trei turnuri dintre care două sunt amplasate în partea din față iar cel de al treilea, cupola bisericii – turla Pantocratorului, este situat în partea centrală deasupra naosului.

Biserica a fost construită pe două nivele:

Parter Etaj

 • Exonartex; –    Cor;
 • Vestibul; –    Casa scării.
 • Casa scării;
 • Pronaos;
 • Naos;
 • Structura de rezistență este alcătuită din zidărie portantă de cărămidă, stâlpi și grinzi monolite, fundații continui sub ziduri și izolate sub stâlpi.

Finisajele interioare sunt tencuieli simple drișcuite și zugrăveli în culori de apă la casa scării și tencuieli speciale cu suport pentru pictură.

Finisajele exterioare sunt executate din tencuială cu terasit iar soclul cu tencuială stropită.

Pardoselile sunt din mozaic iar treptele de acces sunt placate cu greso-granit.

Tâmplăriile sunt din PVC cu sticlă termopan iar ușile de la intrarea principală sunt realizate din fier forjat în stilul ușilor bisericilor voievodale.

Învelitoarea acoperișului este realizată din tablă zincată.

O caracteristică aparte este multitudinea ferestrelor și dimensiunea acestora.

 1. Pictura

Picturile din interior și exterior sunt realizate în tehnica frescă de către pictorul Mihai Alecu din Sighișoara între anii 1998 – 1999.

 1. Date despre interior

Iconostasul supranumit și tâmpla bisericii, care desparte naosul de altar, a fost realizat din lemn de tei sculptat prin măiestria sculptorului Vasile Moldovan din localitatea Gherla în anul 1997. Icoanele care împodobesc iconostasul au fost pictate de căt

 1. Data sfințirii bisericii și ierarhul care a sfințit-o

Sfințirea Bisericii Ortodoxe Turda – Poiană cu hramul „Sfântul Mucenic Gheorghe” s-a săvârşit de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania la data de 27 august 2000.

 1. Numele preoţilor slujitori

Preoţii care au slujit în parohia Turda – Poiana şi datele care s-au găsit despre aceştia sunt:

 • Leucuţia[?] – 04 septembrie 1940 – [?]
 • Nu se cunosc date despre numele complet al preotului și despre activitatea acestuia.
 • Vasile Fâșcu– [?] – [?]
 • Singura informație care se cunoaște despre acest preot este că a fost secretarul Protopopiatului Ortodox Turda.
 • Ioan Hânsa– 01 septembrie 1945 – 1975
 • Pe parcursul celor 30 de ani de slujire părintele a desfășurat o intensă activitate pe plan gospodăresc în ceea ce privește parohia.
 • Tiberiu Marțian– 1975 – 1991
 • La pensionarea sa a predat biserica, casa parohială și bunurile acestora unui grup de 40 de familii greco-catolice.
 • Vălean Ioan– 1991 – 1994
 • Pe parcursul slujirii sale în această parohie a încercat fără reușită redobândirea bisericii, casei parohiale și a bunurilor acestora.
 • Serviciile religioase le desfășura într-o sală de clasă a școlii din localitate.
 • Vasile Știopei– 1994 – 12 noiembrie 1995
 • Între anii 1994 – 1995 nefiind numit un preot paroh în Parohia Ortodoxă Turda – Poiana, părintele Vasile Știopei, din încredințarea Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, a preluat administrarea parohiei până la numirea unui nou preot paroh. În această perioadă a fost ajutat la săvârșirea serviciilor religioase de părintele pensionar Ștefan Roșu. Tot în această perioadă s-a reușit ridicarea unei noi biserici într-un timp record de 281 de zile.
 •  Ioan Bocoș– 12 noiembrie 1995 – prezent
 • La data de 12 noiembrie 1995 prin participarea IPS Bartolomeu Anania s-a dat în folosință noul locaș de cult. Tot în această zi a fost instalat, în urma unui concurs, primul preot slujitor al noii biserici cu însărcinarea de a continua și definitiva lucrările de construcție ale bisericii.
 • Din 1995 până în prezent pr. Ioan Bocoș a realizat, prin dăruirea sufletească și prin nemărginita credință, finalizarea construcției bisericii, clopotele bisericii, iconostasul, pictura interioară, mobilierul din biserică (strane, bănci, tetrapode, analog, sfeșnice, etc.), candelabrele, schimbarea ușilor și a ferestrelor cu tâmplărie din PVC cu geam termopan, realizarea și montarea ușilor de la intrarea principală din fier forjat în stil voievodal, amenajarea spațiului destinat curții interioare, construirea casei parohiale, etc.
 1. Date particulare din viața parohiei

Fiind o parohie relativ nou formată (din 1940) nu sunt consemnate evenimente istorice semnificative și nici personalități deosebite care să fi avut legătură cu aceasta.

Totuși un eveniment istoric trist pentru această parohie a fost plecarea unui număr de 40 de familii în sânul bisericii greco-catolice, ocupând abuziv biserica ortodoxă și casa parohială printr-o revoltă cu urme adânci în sufletele credincioșilor ortodocși.

 1. Obiecte de patrimoniu
 • Parohia deține obiecte de valoare dar nu pot fi considerate ca obiecte de patrimoniu.
 • Proprietățile parohiei sunt următoarele: biserica, curtea bisericii, casa parohială (în construcție), 21 ha pășune și cimitirul bisericii întăbulat pe Biserica Ortodoxă (revendicat de către Biserica Greco-Catolică).
 1. Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei
 • Număr de credincioși: 283 familii.
 • Activități culturale și misionare: -pelerinaje la mănăstirile din împrejurimi și din țară;

-activități cu copiii de sfintele sărbători;

-oferirea de cadouri și alimente copiilor și persoanelor vârstnice;

 • Activități sociale și filantropice: -strângere de fonduri pentru persoanele nevoiașe;

– activități de întrajutorare a persoanelor vârstnice;

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Turda – Poiană

Adresa: localitatea Turda, str. Cheii, nr. 46, jud. Cluj,

Telefoane: 0264/314002; 0745/604790

Adresa de internet:

Biserică de: zid

Hramul: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

Anul construirii bisericii: 1994 – 1995

Casă parohială: da (nefinalizată)

Activități sociale:

Preot paroh: Pr. Ioan Bocoș

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

 Numele și prenumele: Bocoș Ioan

Data nașterii: 20.07.1958

Școli absolvite și anul absolvirii: 1974 -1979-Seminarul  TeologicOrtodox  Cluj-Napoca

– 1980-1984 Institutul Teologic de Grad Universitar Sibiu

Data hirotoniei: 13.11.1984

Posturi ocupate și perioada: 01.12.1984 – 11.11.1995, Parohia Ortodoxă Luncani cu Filia Gligorești; 12.11.1995 prezent Parohia  Ortodoxă Turda – Poiană

Grade profesionale: Gradul I

Distincții primite: 06.08.2000Iconom;  27.08.2000Iconom Stavrofor

Adresa personală: localitatea Turda, str. Cheii, nr. 46, jud. Cluj

Telefon: 0264/314002; 0745/604790

E-mail: bocosioan@yahoo.com

 

ISTORIC

 În hotarul Poianei, în timpurile vechi se afla o localitate numită Lișca. Pe vremea invaziilor tătare aceasta a fost distrusă, iar familiile care au mai rămas s-au așezat lângă râul Arieș, punând bazele cartierului Poiana de astăzi. De-a lungul secolelor a purtat diferite denumiri: Polyan, Poyana și Aranyos-Polyan, fiind integrată în Scaunul Arieș până în anul 1876. Din anul 1968 a fost integrată teritorial și administrativ în municipiul Turda.

În ce privește întemeierea Bisericii Ortodoxe din Poiana, unul dintre preoții slujitori ai acestei biserici de după 1948, Ioan Hânsa declară următoarele: „Cele ce urmează le-am auzit de la Jucan Nicolae, azi în vârstă de 96 ani și le-am verificat și prin alți credincioși”.

În cartierul Poiana erau credincioși ortodocși în jur de 100 de suflete. Nu se făcea mare caz de confesiune și ca dovadă este faptul că epitrop la Parohia Greco-Catolică era un ortodox, Jucan Gheorghe, fratele lui Jucan Nicolae.

Jucan Gheorghe era un om cu vederi largi și mai și cânta în strana bisericii. Întâmplarea relatată de Jucan Nicolae s-a petrecut înainte de primul război mondial, preot la biserica greco-catolică fiind Ioan Bojian (Bosian) 1904 – 1918.

Printr-o oarecare iscusință Jucan Gheorghe a reușit să obțină un act de donație de la Rus Pavel, prin care acesta donează parohiei greco-catolice 16 iugăre de pământ. Dar, acesta mergând acasă, cei din familie l-au certat și l-au determinat să-și ceară înapoi actul de donație. Între timp Jucan Gheorghe a întăbulat terenul pe parohia greco-catolică.

După acest eveniment, într-o ședință a consiliului parohial, pr. Ioan Bojian (Bosian) îi mulțumește lui Jucan Gheorghe și îi propune că ar fi momentul să treacă cu întreaga familie la confesiunea greco-catolică. Jucan Gheorghe i-a mulțumit preotului pentru propunerea făcută dar i-a zis: „Acest pas nu-l pot face, eu am fost și voi rămâne pe mai departe ortodox, voi rămâne în legea mea”.

După această mărturisire de credință a fost demis de către preot și de consiliul parohial din funcția de epitrop și i s-a interzis să mai cânte în strană.

Plin de amărăciune și indignare, acesta le-a spus: „Eu nu am făcut niciodată caz de confesiunea mea și ca dovadă stă și obținerea acestei donații. Aveam de gând să donez toată averea mea de 19 iugăre de pământ parohiei greco-catolice, dar să știți că voi face aici prin donația averii mele o parohie ortodoxă”.

Donația s-a făcut și cu averea acestuia s-a înființat Parohia Ortodoxă Poiana, care l-a început a fost administrată de Parohia Ortodoxă Oprișani. Actuala biserică ortodoxă din Poiana s-a construit pe terenul unde a fost odinioară casa lui Jucan Gheorghe.

În anul 1940 această parohie devine de sine stătătoare având preotul ei. Aceștia, în ordinea slujirii lor în parohie sunt următorii: Pr. Leucuția (1940), Pr. Fâșcu Vasile (?), Pr. Hânsa Ioan (1945-1975), Pr. Marțian Tiberiu (1975-1991), Pr. Vălean Ioan (1991-1994), Pr. Știopei Vasile (1994-1995) – administrator, Pr. Bocoș Ioan (1995-prezent).

Istoria Parohiei Ortodoxe Turda Poiana deși scurtă și lipsită de multe documente și dovezi istorice, este una zbuciumată de formare și consolidare dar care în zilele noastre a avut un final fericit acela de a fi construită o biserică nouă care strălucește în mijlocul oamenilor ca într-un colț de rai având alături o casă parohială pentru preotul paroh astfel încât acesta să-și poată desfășura în mijlocul credincioșilor misiunea dată de Dumnezeu.