Parohia Valea Ierii

 

FIŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

 1. Numele parohiei şi al filiei: Parohia Ortodoxă Valea Ierii
 2. Protopopiatul:Turda
 3. Biserica(imaginea, hramul):,, Sfântul Ierarh Nicolae”
 4. Data punerii pietrei de temelie: 24 aprilie 2009, Preasfințitul Vasile Someșanul
 5. Proiectul ei şi elementele particulare de arhitectură:
 • Stil BRÂNCOVENESC în formă de cruce,
 • ocniţe pictate in exterior,
 • brâu în formă de funie (particularitate românească) ce înconjoară biserica atât in exterior cât şi în interior,
 • două turnuri impozante aflate pe mijlocul construcţiei unul deasupra naosului şi unul deasupra pronaosului ce semnifică cele două firi ale Mântuitorului
 • zidărie din cărămidă aparentă pe exterior
 1. Pictura:
 2. Date despre interior:
 3. Data sfinţirii bisericii şi ierarhul care a sfinţit-o:
 4. Numele preoţilor slujitori dinaintea preotului actual: Pr.Oprişoni Alexandru, Pr. Oroianu Viorel, Pr.Vlaicu Petru, Pr. Covacs Ioan, Pr.Petrea Ovidiu, Pr. Aprodu Cornel, Pr.Regoş, Pr.Şendrea Alexandru, Pr.Sasu Ilie
 5. Date particulare din viaţa parohiei:

Parohia Ortodoxă Valea Ierii are o activitate îndelungată în istorie având în vedere vechimea inestimabilă a vechii biserici din lemn ce a fost mistuită în incendiu (ian 2009). Parohia Ortodoxă din localitate a fost implicată în toate bucuriile și tristețiele comunei printre care și inundațiile din anii ”70 când s-a pierdut casa parohială.

Parohia a fost înfiinţată în Valea Ierii, în rit Greco-Catolic, în anul 1840. Credincioşii de la aceea vreme nu aveau biserică de aceea au utilizat pentru slujbe diferite locaţii, chiar şi în aer liber. Din datele vremii respective, biserica din lemn cu Hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” a fost terminată în 1855. Biserica fiind din lemn, în decursul vremii a suferit reparaţii şi lucrări de artă specifice cultului (picturi, icoane, şindrilă etc.)

Comparativ cu alte localităţi , Valea Ierii este atestată mai târziu, respectiv la 1840 ca şi cătun al satului Hăşdate, din comuna Săvădisla de astăzi, jud. Cluj (Corlean Suciu,, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania,,) De Valea Ierii se mai aminteşte în istorie şi despre faptul că, Avram Iancu a recrutat în a sa oaste si  oşteni din Valea ierii.Pe măsura dezvoltării industriei forestiere din zonă, a crescut numărul locuitorilor, astfel că, conform Legii Administraţiei din 1925 şi 1926, ia fiinţă Comuna Valea Ierii.

Potrivit Statutului Cultelor din 1948, Parohia Greco-Catolică Valea Ierii devine Parohia Ortodoxă Valea Ierii.

Parohia mai deţine şi o Casă Parohială cumpărată în anii 1970.

În decursul timpului s-au perindat slujitori ai Sfântului Altar aici la Valea Ierii, care şi au adus aportul pentru îmbogăţirea culturală, religioasă şi morală a parohiei.

Parohia are în constituţia ei trei sate: Valea Ierii, Plopi şi Cerc. Numărul enoriaşilor ortodocşi se ridică la 650 de suflete, care trăiesc într-o strânsă frăţietate si cu fraţi de alte culte (penticostali, reformaţi)

În urma pierderii în incendiu a unicului lăcaş de cult din parohie în iarna anului 2009, comunitatea ortodoxă din localitate se împlică activ in frunte cu Preotul Paroh Cocuţ Florin în construcţia unui nou locaş de această dată din cărămidă. În urma apelului nostru de ajutor, creştinii din întreaga ţara dar şi de peste hotare ne-au ajutat financiar pentru construcţie.

 1. Obiecte de patrimoniu: nu
 2. Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:
 • Numărul de credincioşi: 650 suflete
 • Activităţi culturale misionare: Parohia se implică în activitatea de promovare culturală a comunei Valea Ierii prin cadrul unor proiecte cum ar fi ,,Drumul crucii,, (proiect demarat de ArtAct ce constă în amplasarea pe drumul ce face legătura intre Valea Ierii şi Mănăstirea Muntele Rece a unor basoreliefuri în piatră) Aceste scene biblice însoţesc credinciosul în pelerinajul anual cu ocazia hramului Mănăstirii Muntele Rece ,, Înălţarea Domnului”
 • Activităţi sociale filantropice: Parohia şi membrii ei sprijină persoanele şi familiile nevoiaşe din cadrul comunei Valea Ierii şi nu numai, oferindu-le ajutoare sub formă de alimente mai ales în preajma marilor sărbători. Pe cei bolnavi i-am sprijinit chiar şi material în vederea spitalizării chiar şi a operaţiilor.

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele parohiei şi al filiei: Parohia Ortodoxă Valea Ierii

Adresa: Localitatea Valea Ierii, Nr. 190, jud. Cluj

Telefoanele : 0743/544813

Adresa de internet:

Biserică de:

 • Căramidă afltă în construcţie
 • lemn reconstruită pe amplasamentul celei vechi
 • Paraclis la ,,CAPS”

Hramul: ,,Sfântul Ierarh Nicolae”

Anul construirii bisericii: biserica mare începută în anul 2009

Casa parohială: Da

Activităţi sociale: desfăşurate spontan şi la nevoie, persoane varsnice, bolnavi

Preot Paroh: Cocuţ Florin

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI 

Numele și prenumele: Cocuț Florin
Data nașterii: 18.08.1981
Școli absolvite și anul absolvirii: Seminarul Teologic Ortodox Român Cluj-Napoca -2001; Facultatea de Teologie Ortodoxă Română Cluj-Napoca- 2005

Data hirotoniei: 25.05.2008
Parohii ocupate și perioada: Parohia Ortodoxă Valea Ierii, din Mai 2008 până în prezent

Grade profesionale: definitivat
Distincții primite:

Adresa personală: localitatea Valea Ierii, Strada  Bisericii, Nr. 169, Comuna Valea Ierii, Jud. Cluj

Telefon: 0743/544813
E-mail: parohiaortodoxavaleaierii@yahoo.com