Parohia Viișoara I

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

 Localitatea Viişoara este aşezată în lunca Arieşului, pe malul stâng al râului, avale de oraşul Turda într-o frumoasă vale ce deschide drumul spre comunele Ceanu-Mare şi Frata, la o mică distantă de oraşul Câmpia Turzii.

Viata bisericească pe aceste locuri se întinde de-a lungul a zece secole, de când s-au aşezat aici primii locuitori (ciobani) pe la anul 900-950 pe platoul Lapoş, cum rezultă din diferite documente ale cancelariilor maghiare din zonă şi din tradiţia populară.

Prima atestare documentară a localităţii este la începutul secolului XIV (1318), într-o cronică maghiară cu denumirea de Egerbeg, iar în anul 1339 şi 1346 este pomenită cu numele românesc Agrârbiciu.

Românii ortodocşi au avut o viaţă bisericească organizată timp de mai multe secole dar fără să fie consemnată undeva în scris, cu o bisericuţă modestă de lemn aşa cum era şi statutul românilor – de iobagi, pe moşiile grofilor din zonă, însă cu o credinţă puternică şi dreaptă, prin care au răzbătut veacurile păstrându-şi limba, “legea” şi tradiţiile, fără să se lase răpuşi de evenimentele istorice şi influenţaţi sau atraşi de evenimentele religioase ale secolului XVII.

Prima biserică ortodocsă cunoscută în Viişoara a fost construită în anul 1722 de meşterul Tavista, pe un teren donat de locuitorul Meneşaghy Iosif, la vest de actuala biserică pe “dealul Bisericii”, ctitor fiind primepitropul Feurdean Vasile şi soţia sa Ana, iar preot paroh fiind Crăciun Iov. La anul 1818 această biserică purtând hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril a fost sfinţită în urma unor reparaţii de episcopul Vasile Moga de la Sibiu, preot paroh fiind Filimon Roşca.

După 214 ani se va construi actuala biserică în piaţa comunală, între anii 15 aug 1935 şi 15 aug. 1936 cu hramul ,,Sfântul Ioan Botezătorul” şi ,,Sfânta Ana” de către fiul satului Dr. Ioan Vescan, avocat şi om politic primul prefect român de Târgu-Mureş, din nestrămutată credinţă strămoşească, dragoste de neam şi meleaguri natale şi pnn obolul şi osteneala drept credincioşilor creştini ai parohiei.

Biserica are formă de cruce, cu o cupolă înaltă ce domină aşezarea şi s-s construit după un plan al arhit. Victor Smigelschi din Bucureşti, de către arhi. Adolf Gollner din Reghin, meşter zidar fiind Mihail Brumar.

Pictura a fost executată de Francisc Herczeg din Târgu-Mureş, iar iconostasul de Prof. Aurel Prop din Tg. Mureş. Tamplăria s-a făcut de Carol Scheindhoffer din Reghin. Lucrarea de constructie a fost supravegheată de ing. Grigore Bozdog din Turda şi Iacob Vescan din Viişoara.

Sfinţirea bisericii s-a făcut prin mâna Preasfințitului Nicolae Colan al Clujului în anul 1936, 11 oct., preot paroh Vicenţiu Orăsan. Pictura iniţială fiind fără valoare artisctică, biserica a fost îmbrăcată într-o nouă haina cromatică, în tehnica frescă, stil neobizantin între anii 1970-1971 de pictorul Glăvan Ioan din

Novaci-Gorj, preot paroh fiind Enache Gheorghe şi resfinţită de Înaltpreasfințitul Teofil Hirineanu al Vadului Feleacului şi Clujului în data de 16 sept. 1971.

În anul 1946 ctitorul principal Dr. Vescan Ioan a decedat, şi a fost înmormântat în biserică, în fața Sfântul Altar, pe partea dreaptă.

În 1998, drept recunoştinţă, fiii bisericii cu sprijinul Primăriei, prin dragostea altor institutii şi inimi generoase, au ridicat bustul ctitorului, lucrare executată de sculptorul Emil Cretu din Cluj. Bustul  creat a fost pus pe un soclu de beton în fața Bisericii și sfinţit de Preasfințitul Irineu Bistriţeanu, în data de 28 iunie 1998, în prezenţa multor creştini.

 Din anul 1998 în comuna Viişoara sunt două parohii păstorite de preot Stoica Niculită şi preot Mureşan Lucian.

Personalități ale Parohiei Ortodoxe Române Viișoara:

 1. Silvestru Moldovan: 1861-1915, Fiu al protopopului Simion Moldovan, ziarist, profesor, geograf și folclorist, osândit în „Procesul Memorandumului Românilor din Transilvania”-1894 la Cluj (4 luni temniță și 400 coroane amendă), membru corespondent al Academiei Române din București, sub ocupație străină;
 2. Ioan Vescan : 1877-1946, Fiu al satului, avocat și om politic, primul prefect român laTârgu-Mureș, dupa 1918, ctitorul bisericii

Obiecte de patrimoniu:

Câteva elemente legate de profiulul actual al parohiei: 680 suflete, în majoritate vârstnici.

Cu ocazia marilor sărbători creștinești: Sfintele  Paști, Crăciunul, se desfășoară programe artistice specifice la biserică, sub îndrumarea preoților și a profesorului de religie. În acestă perioadă se desfășoară și un program de îngrijire la domiciliu a cazurilor sociale din comună, prin aportul Comitetului parohial și pe cheltuiala bisericii (cutia milei, donații, sponsori).

Preoții care au slujit în parohia Viișoara:

 1. -1722            Crăciun Iov
 2. ?-1824          Constantin Roșca
 3. 1824-1839    Filimon Roșca
 4. 1839-1852    Ștefan Dembrian
 5. 1852-1853    Ioan Dembrian
 6. 1853-1884    Simion Moldovan
 7. 1884-1885     Ioan Revu
 8. 1885-1897     Petre Roșca
 9. 1897-1901    Teodor Onițiu
 10. 1901-1945    Vicențiu Orășan
 11. 1945-1968    Vicențiu Vescan
 12. 1969-1972    Gheorghe Enache
 13. 1972-1975    Coriolan Mureșan
 14. 1975-1983    Augustin Bora
 15. 1983-1995    Ioan Goia
 16. 1995-1998    Ioan Vălean
 17. 1998-prezent Niculiță Stoica și Lucian Mureșan

În viitor, sperând la mai frumoase realizări administrative, cluturale, filantropice, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate.

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Nume și prenume: Stoica Niculiţă

Data și nașterii: 14.10.1956

Școlile absolvite și anul absolvirii: 

Școala Generală Ghijașa de Jos jud. Sibiu – 1971

Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca   – 1974-1979

Institutul Teologic de Grad Universitar Sibiu – 1980-1983

Data hirotoniei: – 27.02.1981

Grade profesioanle: Cursuri de promovare: Institutul Teologic București 1988

Cursuri pentru gradul II : Facultatea de Teologie Cluj-Napoca 1994

Distincții primite: Iconom 1990 din partea Înaltpreasfințitului  Arhiepiscop Teofil Herineanu.

Posturi ocupate și perioada: -1981-1988 Parohia Ortodoxă Suatu, jud. Cluj; 1988-1998 Parohia Ortodoxă Călărași, jud. Cluj; Parohia Ortodoxă Viișoara din 1998- prezent

Adresa personală: localitatea Viișoara  nr.1304, jud. Cluj

Telefon: 0752/657052

E-mail: mz_stoica21@yahoo.com