Parohia Săcel

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

ISTORIC

Săcel  (în maghiară Asonyfalva, în germană Frauendorf) este o localitate în județul Cluj, Transilvania, România. Aparține administrativ de comuna Băișoara, aflându-se în nordul acesteia. Prima atestare documentară a satului Săcel datează din 1456. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 094), localitatea apare sub numele de „Aszszonfalva”. În trecut localitatea a aparținut de Cetatea Lita. Altitudinea medie este de 617 m. La recensământul din 2002, satul Săcel avea 455 locuitori.

Sfîntul locaș cu hramul ”Schimbarea la Față”, din parohia Săcel, protopopiatul Turda, județul Cluj, s-a zidit intre anii 1935-1937. În anul 1937 fiind sfințită de episcopul greco-catolic Emil Hosu. Pentru ridicarea acestui sfânt locaș, credincioșii parohiei Săcel, au dat negustorului Heidric Lazăr un lot de pădure care era proprietatea comunei. Materialul lemnos din lotul respectiv, de pe aproximativ 70 ha, (din Pădurea Satului – Dosul Poienii), a fost vândut iar venitul revenindu-i comerciantului Heidric Lazăr, acesta luându-și angajamentul că va da parohiei în schimbul lotului de pădure o biserică.

Construcția a fost executată de către meșterul Cum Janos din satul Vlaha, județul Cluj, angajat fiind de comerciantul Heidric Lazăr. Meșterul a fost ajutat la lucrare de credincioșii din satul Săcel cu câte 5 zile de lucru. Meșterul a fost plătit împreună cu zidarii angajați de către negustorul Lazăr din veniturile pe care le obținea din comercializarea materialului lemnos.

Biserica este construită din piatră albă de carieră(granit), iar acoperișul din tablă, lucrări definitivate în octombrie 1937. Preot paroh care a condus lucrările a fost pr Feneșan Vasile.

În anul 1945, după trecerea războiului au fost făcute unele reparații atât în interior cât și în exterior. În interior s-au făcut reparații la pictură și tencuială, atinse de proiectile, iar în exterior la acoperiș, fiind acoperită cu tablă, reparații care s-au făcut pe cheltuiala credincioșilor.

Forma bisericii este sub forma de navă, având altarul în formă de cruce, cu apside și cafas. Deasupra pronaosului este zidită turla ce ține loc de clopotniță având trei clopote din bronz. Pe unul dintre clopote(pe cel mare) se află inscripția ”Ionel Pop întru amintirea roabei lui Dumnezeu văduva Elena”.

În interiorul bisericii este executată pictură murală – în tempera – de pictorul Doljiu Gavrilă în anul 1937. Din mărturiile credincioșilor se constată că refacerea picturii a fost executata tot de meșterul Doljiu Gavrilă în anul 1945, după război, cu cheltuiala credincioșilor. Ceva mai târziu pictura a fost reîmprospătată, de această dată de meșterii Matei Valer, Vlad Mircea și Oltean Dan-Ioan – localnici din Săcel.  În anul 1988, pe data de 9 octombrie, acest locaș de închinare a fost resfințit de Prea Sfințitul Episcop Justianian Maramureșanul, înconjurat de un sobor de preoți și în prezența unui mare număr de credincioși, preot paroh fiind pr Popa Ioan.

În decursul vremii s-au perindat în această parohie o seamă de preoți vrednici ca : Feneșan Vasile, Dulău Gheorghe, Greșanu Vasile, Gherman Dumitru, Șuteu Viorel, George Iacob, Danci Vasile, Popa Ioan, Negruț Florin, Oleg Ciubotaru, Mihai-Răzvan Bogdan – actualul preot paroh.

În patrimoniu bisericii din Săcel se află icoane, carți de slujbă și obiecte bisericești vechi, toate de o mare valoare istorică.

În prezent parohia ortodoxă Săcel numără aproximativ 400 de suflete.

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

 1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Săcel
 2. Protopopiatul: Turda.
 3. Localitatea : Săcel – arondată administrativ comunei Băișoara, județul Cluj – cod postal : 407074
 4. Telefon : 0741/044.232
 5. Adresă de internet:
 6. Biserica : de zid
 7. Hramul : ,,Schimbarea la față”
 8. Anul construirii bisericii : 1935 – 1937
 9. Casă parohială : Da
 10. Preot paroh : Bogdan Mihai-Răzvan

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

 1. Nume și prenume: Bogdan Mihai-Răzvan
 2. Data nașterii: 29 iunie 1987
 3. Școli absolvite și anul absolvirii: Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca – 2007 ;                                                                                     Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca – 2011;                                                                                                                                     Studii aprofundate – Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca – Masterat – 2017
 4. Data hirotoniei:  – 25 decembrie 2012
 5. Posturi ocupate și perioada: Parohia Ortodoxă Săcel, protopopiatul Turda – 1.01.2013- prezent
 6. Grade profesionale:  definitivat
 7. Dstincții primite: sachelar- 6.08.2018, iconom-25.01.2019
 8. Adresa personală: Principală, nr. 66, loc. Săcel, com. Băișoara, jud. Cluj
 9. Telefon: 0741/044.232
 10. E-mail: mihai_bogdan7@yahoo.co.uk

 

FILIA MUNTELE SĂCELULUI

ISTORIC

Sfântul locaş cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din filia Muntele Săcelului arondată parohiei ortodoxe din localitatea Săcel, comuna Băişoara, judeţul Cluj, a fost zidită în anul 1940, din fosta biserică din Săcel strămutată la Muntele Săcelului.

Biserica este din lemn, construită în forma de navă, având naosul prelungit în pronaos, cafas şi turlă deasupra pronaosului.

În anul 1960 a fost afectată de furtună, fapt ce a dus la refacerea ei aproape în întregime. În acelşi an, 1960, în luna noiembrie, a fost sfinţită pentru prima oară de către Înalt Prea Sfinţitul părinte Arhiepiscop Teofil Herineanu.

În istoricul filiei Muntele Săcelului, sunt mentionați preoții: Dulău Ioan, Algeorge, Șuteu Viorel, Danci Vasile, Popa Ioan, Petruț Florin, Oleg Ciubotaru și actualul preot Bogdan Mihai-Răzvan.

În anul 1989 din grija și sub îndrumarea preotului paroh Popa Ioan se reface total acoperișul cu șindrilă, se introduce curentul electric în biserică, se repară pereții și se trece la executarea picturii tapet în interior. În același timp au fost achiziționate lămpile aferente curentului electric și sfeșnicele.

În anul 1990 s-au desfășurat lucrări de placare exterioară a pereților cu șindrilă, vopsirea ei, uși exterioare noi, gard împrejmuitor nou, lucrări de vopsire a tâmplăriei și obloane noi pentru ferestre.

Costul total al lucrărilor s-au ridicat la aproximativ 60.000 lei, jertfă a bunilor credincioși din Muntele Săcelului, la care s-a adaugat prestația în muncă la majoritatea lucrărilor, fapt care a dus la economii bănești considerabile.

În data de 29 august 1990, biserica a fost resfințită de către Prea Sfințitul părinte Justinian Maramureșanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența unui mare număr de credincioși.

În patrimoniu bisericii din Muntele Săcelului se află icoane, carți de slujbă și obiecte bisericești vechi, toate de o mare valoare istorică.

În prezent filia Muntele Săcelului alături și de comunitatea din Moara de Pădure, aparținătoare filiei noastre, numără aproximativ 100 de suflete.

 

DATELE SUCCINTE ALE FILIEI

 1. Numele filiei: Filia Muntele Săcelului
 2. Protopopiatul Turda.
 3. Localitățile : Muntele Săcelului și Moara de pădure – arondate administrativ comunei Băișoara, județul Cluj – cod postal : 407073 respectiv 407067
 4. Telefon : 0741/044.232
 5. Biserica : de lemn
 6. Hramul : ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
 7. Anul construirii bisericii : 1940
 8. Casă parohială : Nu
 9. Preot paroh : Bogdan Mihai-Răzvan