Parohia Comșești

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

  1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Comșești cu Filia Mărtinești
  2. Protopopiatul:  Turda
  3. Hramul parohiei: ,,Pogorârea Sfântului Duh”
  4. Hramul Filiei: ,,Schimbarea la Față”

 

BISERICA DIN COMȘEȘTI – Având  în vedere că vechea   bisericuţă, construită în cimitirul satului pe un loc mlăștinos, degradată de intemperiile vremii, și igrasia care urca în pereți, prezentând multe fisuri care necesită intervenţii rapide, tencuiala dezlipindu-se de peretii din lemn și pământ, comunitatea bisericească ortodoxă din Comșești a luat hotărârea că este mai potrivit să îşi construiască un nou lăcaş de închinare decât să investească în lucrările de reparaţii ale celui vechi. Aşa se face că în anul 2003 prin grija  preotului paroh Rad Ioan Danut, s-au inceput demersurile în vederea construirii unui nou lăcaș de cult, în data de 02.05.2004  punându-se piatra de temelie de către protopopul în functie pr. Gheorghe Gotea delegat din partea Arhiepiscopiei a Vadului Feleacului și Clujului, lucrările întinzându-se pe o perioada de 7 ani până în  anul 2010. Din amplul istoric al bisericii reiese scopul pentru care acest lăcaș a fost proiectat să fie atât de încăpător. Biserica în forma de  cruce greacă și abside foarte mari având fiecare câte o fereastră și altarul lărgit crează un spațiu mare. Altarul având doua fereste spre partea de răsărit închizându-se cu o boltă în formă de semicalotă frumos racordată de o înălțime predominantă. Naosul posedă o turlă străpunsă de formă octogonală, având opt ferestre dispuse pe fiecare parte, o calotă aproape plată, închizându-se la baza tamburului cu un inel care reazămă pe cei patru pandativi. Baza turlei de formă pătrată încheie acest segment arhitectural.

Partea a doua, Pronaosul, este o semiboltă deschisă un arc de cerc care reazemă pe doi pereți drepți, având câte două ferestre dispuse simetric. Ultima parte a spațiului tinda are două turle de formă circulară nestrăpunse având ca folosință clopotnița. Forma tindei este dreaptă, alcătuită dintr-un tavan plat sprijinit pe doi stâlpi. Ieșirea din tindă este formată la nord și sud de două camere având fiecare câte o fereastră pentru hotele de lumânări.

Structura arhitecturală este din beton, inclusiv tavanul tindei care se sprijină pe stâlpi. Bolțile sunt din cărămidă și structură lemnoasă.

Biserica este dotată cu două uși de evacuare, una batantă și alta fixă cu deschidere în interior, a treia ușă de evacuare se află în Sfântul Altar în partea de sud. Tot ansamblul arhitectural este foarte bine echilibrat și prin modul cum au fost împărțite spațiile se pretează la un bogat expozeu pictural, deci cu un bogat sinaxar.

Tencuielile noi au fost aplicate corect, fără ciment și ipsos, aceste materiale fiind contra-indicate a fi executate în ,,FRESCO”. Tencuielile sunt drepte, arcele sunt armonios racordate, iar suportul este scrijelit (cu asperități) pentru ca straturile de frescă să adere corect.

În prezent lăcașul de cult este pictat parțial mai precis turla centrală în tehnica ,,FRESCĂ” de către pictorul bisericesc Pușcașiu Ovidiu-Florian, este dotat cu iconostas din lemn de tei sculptat și mobilier necesar desfășurării serviciilor religioase, executat de către sculptorul  Nicolae Câmpeanu din localitatea Dej.

Din data de 03.10.2010 se slujește în acest locaș de cult, prin slujba de binecuvântare (sfeștania), oficiată de către Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul  episcop vicar al Arhiepiscopiei  Vadului Feleacului și Clujului.

      BISERICA DIN MĂRTINEȘTI

Având  în vedere că vechea   bisericuţă era construită din lemn, în aceeași grădina  unde este construită și biserica actuală, degradată de intemperiile vremii, neîncăpătoare pentru numărul de credincioși, comunitatea bisericească ortodoxă din Mărtinești a luat hotărârea că este mai potrivit să îşi construiască un nou locaş de închinare decât să investească în lucrările de reparaţii ale celui vechi. Aşa se face prin grija  preotului paroh Pop Iulian, s-au început demersurile în vederea construirii unui nou locaș de cult, în data de 27.07.1976  punându-se piatra de temelie.

Biserica este construită  în formă de  cruce greacă, absidele având fiecare câte 3 fereastre altarul lărgit creează un spațiu mare. Altarul are 3 fereste spre partea de răsărit închizându-se cu o boltă în formă de semicalotă frumos racordată de o înălțime predominantă. Naosul nu posedă  turla străpunsă, înălțimea bolții fiind la aceeași cota cu bolta altarului și pronaosului.

Pronaosul, este o semiboltă deschisă, un arc de cerc care reazemă pe doi pereti drepți, având câte sașe  ferestre dispuse simetric. Ultima parte a spațiului tinda, are două turle de formă circulară nestrăpunse având ca folosință clopotnița. Forma tindei este dreaptă, alcătuită dintr-un tavan plat sprijinit pe doi stâlpi. Iesirea din tindă este formată la nord și sud de două camere având fiecare câte o fereastra pentru hotele de lumânări.

Structura arhitecturală este din beton, inclusiv tavanul tindei care se sprijină pe stâlpi. Bolțile sunt din cărămidă și structură lemnoasaă.

Biserica este dotată cu două uși de evacuare, una batantă și alta fixă cu deschidere în interior, a treia ușa de evacuare se afla în Naos în partea de sud. Tot ansamblul arhitectural este foarte bine echilibrat și prin modul cum au fost împărțite spațiile se pretează la un bogat expozeu pictural, deci cu un bogat sinaxar.

Locașul de cult este pictat în tehnica ,,TEMPERA GRASA” de către pictorul bisericesc Pușcașiu Ovidiu- Florian , este dotat cu iconostas din lemn de tei sculptat și mobilier necesar desfășurării serviciilor religioase .

Slujba de sfințire a avut loc în data de 25.09.1983, oficiată de către ÎnaltpreasfinȚitul Părinte Teofil Herineanu, Arhiepiscopul  Vadului, Feleacului și Clujului.

5. Numele preoților slujitori dinaintea preotului actual:

Lucaci Liciniu 1937-1962,

Hatieganu Nicolae, 1962-1970,

Iulian Pop 1971-1985,

Banc Vasile1985-1990,

Ciortea Ioan 1991-1996,

Dura Coriolan 1997-1998,

  1. Date particulare din viața parohiei:
  2. Obiective de patrimoniu: 
  3. Număr de credincioși: 350 suflete

 

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI

1.Numele parohiei si al filiei: Parohia Ortodoxă Română Comșești cu Filia Mărtinești

2. Adresa: localitatea Comșești nr. 24, com. Tureni, jud. Cluj

3.Telefon: 0264/317271; 0746/251853

4.Adresa internet : 

5.Biserica: fundatii din beton armat, pereți din cărămidă, bolți din beton,  acoperiș din lemn, învelitoare din tablă

6.Anul construirii bisericii: 2004-2010, 1976-1983

7.Hramul: ,,Pogorărea Duhului  Sfânt”,  filie: ,,Schimbarea  la Față”

8.Casă parohială: da

9.Preot paroh: Rad Ioan-Dănuț

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele și prenumele: Rad Ioan-Dănuț
Data nașterii: 22.03.1973
Școli absolvite și anul absolvirii: Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca-1995, Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca- 1999
Data hirotoniei: 15.03.1998
Posturi ocupate și perioada: Parohia Ortodoxă Comșești din 1998 – prezent
Grade profesionale: Gradul I
Distincții primite:   Iconom stavrofor

Adresa personală: localitatea Comșești, jud. Cluj
Telefon: 0746/251853
E-mail: danutrad@yahoo.com