Parohia Cornești

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Numele parohiei și al filiei: Parohia Ortodoxă Cornești, cu Filia Pietroasa

Protopopiatul:  Turda

ISTORICUL PAROHIEI:

Parohia Cornești este așezată pe soșeaua asfaltată Turda-Iara-Cluj. Se mărginește la E cu satul Plăiești, V cu satul Cheia, S cu satul Moldovenești iar la N cu satul Borzești.

Satul Cornești în trecut purta denumirea de Șomfalău și este o așezare foarte veche.

Pe timpul regelui Bela al IV-lea, satul nu era situat pe locul unde se găsește astazi, ci pe colina pe care se găsește azi biserica romano-catolică.

După devasterea tătarilor, pustiită fiind total vechea așezare, sătenii s-au așezat pe un loc mai jos, unde astăzi se află satul Cornești. Theiner în ,,.Petrea Monumenta”, susține că pe la anul 1332 parohia Șomfalău era bine organizată.

Deși documentele care au putut vorbi despre existența băștinașilor pe aceste meleaguri s-au distrus ori au fost distruse, totuși pietrele de mormânt ne arată, deși scrisul este în limba maghiară-continuitatea elementului românesc până în prezent.

În prezent satul Cornești este o așezare frumos sistematizată. În sat există români, maghiari, țigani și alte etnii, trăind în bună înțelegere și ajutor reciproc.

Pe la anul 1733 parohia avea biserică și casă parohială. Nu se știe anul în care această biserică s-a demolat, cert este că în anul 1882 sub preotul Gaja Alexandru se edifică noua și actuala biserică. Materialul de contrucție este tot lemnul. Biserica este mică și are forma de navă. Până astăzi a suferit mai multe renovări fără însă a i se modifica forma originală de construcție.

Referindu-se la preoții și slujitorii din Parohia Cornești, în trecut Șomfalău, știm că pe la anul 1733 preot era popa Onea. Între anii 1800-1820 funcționează ca paroh viceprotopopul districtului Șomfalău Demetriu Sofar, de la 1820-1861 este Grigore Nemeș, Petru Maior 1861-1865, Ion Muntean 1865-1868, Ion Copăcean 1868-1892, din 1892 continuând să funcționeze ca paroh . Se pare că în această perioadă din 1868-1892 a funcționat și preotul Alexandru Gaja, care în anul 1882 edifică actuala biserică cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, slujind până în anul 1914, apoi ii urmează Dumitreanu Augustin 1914-1916, apoi Pop Octavian 1916-1918. Între anii 1918-1920 parohia este administrată de Culcear Beniamin din Moldovenești, acestuia îi urmează Balint Eugen 1920-1948. Din 1948-1956 slujește preotul Cojocneanu Gheorghe, urmat de Petru Morariu din 1967-1962. Din 1963-1974 funcționează preotul Purdea Gheorghe, apoi din 1975-1980 urmează Mișca Aurel, iar din 1980 până în prezent funcționează actualul preot Bocan Iuliu, care a renovat biserica atât interior cât și exterior, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu sprijinul credincioșilor, necesitând un volum de muncă foarte mare și greu în același timp, puterea economică fiind foarte redusă datorita faptului că sunt în parohie doar 78 de familii de credincioși ortodocși la data aceasta, fiind în inferioritate numerică fata de celelalte culte (romano catolici, unitarieni și reformați).

Toate aceste lucrări au luat sfârșit în anul 1986, meseriași fiind domnul Negru Iosif din Cornești, și domnul Cernăuțean Dumitru din Turda.

În 2004, datorită faptului că structură peretelui dinspre drum a slăbit și a necesitat înlocuirea lemnului (care era putred) cu bolțari (de Podeni), s-a făcut renovarea exterioară în întregime, totodată s-a învelit cu tabla zincată și turnul bisericii, urmând ca în 2005 să se renoveze interiorul bisericii și să se picteze.

În anul 2009, s-au terminat lucrările de tencuială interioară și s-a pregătit pentru pictură, iar în 2011 s-a pictat în tempera grasă de către pictorul Liviu Istvan din loc. Balda,j ud.Mureș. Tetrapoadele au fost sculptate de Roșca Vasile din Alba Iulia, iar strana de către Dumitru Solomon din Piatra Neamț.

În 2012, s-au cumpărat doua clopote de la SC TURPROD SRL din Tg. Mures, iar clopotnița s-a confecționat de către Marton Iosif și Mocan Danut din Cornești, și cu ajutorul altor enoriași, din țeava și profile, iar banii pentru pictură și clopote au fost donați de catre consiliul local al comunei Mihai Viteazu, primar fiind Zeng Ioan și alte donații făcute de către credincioșii din Cornești. Sfințirea bisericii a avut loc la data de   22.11.2015 de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Casa parohială a fost și ea renovată atât exterior cât și interior în anul 2007-2008. Biserica din Cornești a fost greco-catolică, dar cu decretul 358/1948 si nr.1998/1 decembrie 1948, a trecut în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române din Cornești. Obiectele de patrimoniu pe care le-a avut Parohia au fost luate în custodia Muzeului Arhiepiscopiei Ortodoxe din Cluj Napoca în 26 august 1982 spre păstrare și conservare.

Biserica din filia Pietrosa are și ea formă de navă și datează de pe la 1853.

La fel și aici s-au făcut mai multe renovări în decursul anilor fără a i se modifica originea.

În parohia Cornești, cât și în filia Pietroasa, populația este îmbătrânită și de la an la an tot scade, iar tineretul a plecat la oraș sau în alte țări pentru un trai mai bun.

Actualmente în Cornești avem 149 suflete din care 66 bărbați și 83 femei, iar în filia Pietroasa 43 suflete, din care 20 bărbati și 23 femei.

 

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Nume: Parohia  Ortodoxă Română Cornești

Adresa: localitatea Cornești, nr. 255, jud. Cluj

Telefon: 0744/536842

Adresă internet:

Biserica: de zid, lemn și boțari de piatră

Hramul: ,,Adormirea Maicii Domnului”

Anul contructiei: 1882

Casă parohială:  Da

Numele filiei : Pietroasa

Adresa: localitatea Pietroasa, nr. 88A, com. Moldovenești, jud.Cluj

Biserica: din piatră

Hramul: ,,Pogorârea Duhului Sfânt”

Anul constructiei : 1853

Casă parohială: Da

Preot paroh: Bocan Iuliu

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele și prenumele: Bocan Iuliu
Data nașterii: 26.05.1956
Școli absolvite și anul absolvirii: Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca-1980
Data hirotoniei: 13.11.1980
Parohii ocupate și perioada: din 1980 preot paroh la Parohia Ortodoxă Cornești cu filia Pietroasa, iar până în anul 1995 au fost filii Parohia Stejeriș și Parohia Moldovenești.
Grade profesionale: definitivat în1992, promovare în 1993
Distincții primite: iconom stavrofor în 2015

Adresa personală: localitate Cornești, jud. Cluj
Telefon: 0744/536842
E-mail: