Parohia Buru

FIŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII  

BISERICA SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL DIN BURU

ATESTARE DOCUMENTARĂ: 1855

Actuala biserică datează din anul 1855, materialul de construcție fiind lemnul. Biserica e aşezată pe malul Arieşului şi are forma de navă. Nu figureaza pe lista monumentelor de patrimoniu şi nici nu are obiecte de patrimoniu.

Ion Popescu Argeşel, un istoric ȋmpătimit, notează ȋn cartea de istorie şi turism “Pe valea Arieşului“, următoarele lucruri despre Buru: “Biserica de lemn din Buru a fost adusă cu pluta, după anul 1700, de la Sălciua. Ea mai păstrează pictura doar ȋn altar.”

Pictura veche din altar este realizata ȋn stil românesc, pe pânză aplicată pe lemn, dar foarte deteriorată. Ȋn naos, pe boltă, ȋn anul 1970 s-a realizat o pictură ȋn tempera, reprezentând pe Iisus Hristos Pantocrator, ȋncadrat de cei patru evanghelişti. Ȋn rest, biserica nu are pictură.

Obiecte de patrimoniu:

Octoihul Mic cu litere chirilice, ȋntr-o stare de degradare mare, Penticostarul Mic, 1878, o carte de cult greco-catolică, un Apostol din 1900 şi un Ceaslov din 1922, din timpul regelui Ferdinand I.

Din perioada interbelică amintim cu numele pe următorii preoți care au slujit ȋn parohie: Grigorie Crăciun, Galiş Nicolae şi Găzdac Mihai. Apoi la Buru este menționat preotul Ion Diaconescu. Ȋn 1948 devine preot al parohiei Buru şi al filiei Lungeşti, Papiu Virgil, până ȋn 1961. Ursu Constantin a funcționat ca preot la Buru ȋntre anii 1968-1970. Ȋntre anii 1971-1972, funcționează ca preot, Luțai Grigore.  La Buru au mai fost preoți şi Covaci Liviu, Pop Gheorghe, Măieran Anton, Crişan Ioan şi Popa Ioan. Ȋncepând din anul 2000, parohia Buru a fost administrată de preotul Câmpu Florin, până la sfârşitul anului 2010. De la ȋnceputul anului 2011 paroh ȋn Buru este Radu Miclăuş până în septembrie 2021. Din octombrie 2021-prezent, preot paroh este Pr. Horațiu Pogăcean.

Parohia are un număr de 165 credincioşi, ȋn totalitate ortodocşi. Satul este ȋmbătrânit, majoritatea oamenilor trăind din pensii şi din creşterea animalelor. Dintre activitățile social-culturale ale bisericii, amintim faptul că ȋn anul 2012 s-a realizat un monument al eroilor localității din cele două războaie mondiale, amplasat ȋn curtea bisericii, concomitent cu lansarea unei monografii a satului (Buru – un colț de țară românească, prof. Valentin Vişinescu, pr. Radu Miclăuş).

La Ispas credincioşii bureni iasă ȋn procesiune cu prapori şi icoane la troița din lunca Arieşului.

Personalități:

Zaprea Olimpiu – lucrător ȋncadrat ȋn CFR. A ajuns prin perseverență revizor regional, apoi vicepreşedinte al Federației Naționale Sindicale “Drum de Fier”. Ȋn data de 1 decembrie 2000, primeşte drept recompensă “Crucea Națională” pentru ȋntreaga activitate profesională, ȋnmânată chiar de fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu.

Tolan Vasile – artist plastic, născut ȋn Buru, doctor în arte vizuale al Universităţii de Artă Bucureşti. A absolvit Institutul de Arte Plastice Cluj-Napoca şi Universitatea de Arte Plastice Bucureşti, a locuit în Bistriţa şi a fost preşedintele filialei interjudeţene Cluj-Bistriţa în anii 1990-1993. Din 2001 este cadru didactic al Universităţii Naţionale de Arte Plastice Bucureşti. Artistul are peste 20 de expoziţii personale în Europa şi America, participări importante la expoziţii de grup şi premiul naţional pentru pictură al UAP în 2001.

FILIA LUNGEŞTI

BISERICA ORTODOXĂ ,,SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE” – LUNGEŞTI

Actuala bisericuță din Lungeşti a fost constuită ȋn  anul 1741 ȋn Sălciua de Sus şi strămutată de acolo, ȋn anul 1907. Există chiar ȋn bisericuță o inscripție din 16 decembrie 1907, făcută pe o bârnă, dată la care s-a terminat reamplasarea ei.

Este o biserică din lemn, ȋn formă de navă, neavând pictură interioară. Nu are obiecte de patrimoniu, dar remarcăm o cruce veche cu pictură ȋn stil românesc, aflată ȋn pronaos.

Filia are un număr de 30 credincioşi, majoritatea vârstnici.

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI BURU ŞI FILIEI LUNGEŞTI

Nume: Parohia Ortodoxă Buru

Adresa: localitatea Buru, nr. 75, jud. Cluj

Telefon: 0747/654375

Biserica: de lemn

Hramul: ,,Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Buru

,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Filia Lungeşti

Anul construirii bisericii: Buru – necunoscut (ȋn anul 1855 a fost adusă cu pluta pe râul Arieş şi reasamblată)

Lungeşti – 1741

Casă parohială: Da 

Preot paroh: POGĂCEAN HORAȚIU

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele şi prenumele: POGĂCEAN HORAȚIU

Data naşterii: 8.05.1985

Şcoli absolvite şi anul absolvirii:

Seminarul Teologic Cluj-Napoca 2001-2006
Facultatea de Teologie Cluj-Napoca 2006-2011

Data hirotoniei: 14.11.2021

Posturi ocupate și perioada: 15.11.2021-prezent, preot paroh la Parohia Buru.

Grade profesionale: 

Distinții primite:

Adresa personală: localitatea Buru, județul Cluj

Telefon: 0747/654375

E-mail: horatiupogacean@yahoo.com