Parohia Bolduț

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

ISTORIC

Parohia Ortodoxă Bolduţ este o parohie destul de recent înfiinţată, deşi documentele vechi atestă existenţa unei biserici în satul Bolduţ, comuna Ceanu Mare. Astfel, cea mai veche referire la bisericile de pe teritoriul comunei Ceanu Mare este din anul 1332, dintr-un registru de dijme papale, unde la numărul 598 figurează ,, Nicolaus sacerdos de Bolduch” ( Nicolae, preot de Bolduţ). Apoi satul Bolduţ este pomenit ultima oară în anul 1603 când Basta îi face danie unui nobil de Boldocz, urmând ca acesta să dispară de pe scena istoriei, nemaiapărând în documentele vremii, presupunându-se că ar fi fost distrus cu ocazia unei invazii a tătarilor, probabil cea din 1660.

Prin Reforma agrară din 1921-1923, ministrul Gheorghe Cipăianu, însărcinat de guvern cu aplicarea acesteia, împroprietăreşte mai multe familii de pe moşia grofilor, astfel că vatra fostului sat Bolduţ va deveni satul Cipăieni după numele ctitorului. În anul 1924 se pune în discuţia consiliului parohial Ceanu Mare înfiinţarea a doua noi parohii: Ceanu Mare II şi Ceanu Mare III la Bolduţ, interimari fiind  preoţii Octavian Russu si Vasile Câmpianu, prin alternanţă. În timpul interimatelor se construieşte o capelă rudimentară din lemn. Multă vreme parohia va aparţine de Ceanu Mare, perindându-se de-a lungul timpului mai mulţi preoţi care au fost fie preoţi locali, fie interimari. Astfel între 1937-1940 au slujit preoţii Alexandru Ivan şi Ioan Mazere. Între 1941-1944 a slujit pr. Stana Iuliu. Din 1945 până în 1948 a slujit pr. Onişor Ioan. Teodor Nedelcu a slujit între 1949-1954. Din 1955 până în 1960 preot a fost Alexandru Ionescu. Între 1960-1962 a slujit pr. Dumitru Giurgea. Din 1963 până în 1972 a slujit pr. Oltean Aurel. Între 1973-1976 a fost preot Ernest Ionescu Amos. În timpul părintelui Ernest Ionescu s-a ridicat actualul lăcaş de cult. De menţionat faptul că până acum slujbele s-au ţinut fie în şcoală fie în casa parohială. Locul pentru construcţia bisericii a fost ales lângă cel de acum, însă autorităţile comuniste după ce a fost turnată fundaţia au oprit lucrările, interzicându-le credincioşilor să mai construiască. Aşa se face că actualul lăcaş de cult s-a zidit pe locul case parohiale, care a fost mărită puţin, adăugat altarul şi ridicat turnul. Lucrările au început în 1974, finalizându-se în 1976. Biserica este în formă de navă. Din anul 1977 a fost instalat ca preot paroh Pop Vasile care a slujit până în anul 1992. În timpul său, în anul 1984, s-a reuşit pictarea bisericii în tehnica ,,al fresco” de către pictorul Varga Iacob din Cluj-Napoca, şi târnosirea ei de către IPS Teofil Herineanu, protopop de Turda fiind Alexandru Spinciu. Din 1992 preot paroh va fi Crişan Ioan care însă, datorită problemelor de sănătate a fost nevoit să se retragă în 1997. Între 1997-2003 a slujit ca preot paroh Şuteu Laurenţiu-Ioan. Din 2004 până în prezent slujeşte ca paroh Moldovan Adrian-Eugen. În timpul său, în 2006 s-au făcut o serie de reparaţii la exteriorul bisericii, iar în 2010 s-au pus uşi şi geamuri termopan. În prezent, datorită faptului că biserica nu are o fundaţie solidă iar pereţii destul de şubrezi, aceasta necesită fie ample lucrări de reparaţii capitale, fie construcţia altui lăcaş de cult.

 FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Elemente de reper 

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Bolduț

Protopopiatul: Turda

Biserica: ,,Sfântul Ierarh Nicolae”

Data punerii pietrei de temelie:

Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectură:- biserica în formă de navă

Pictura: tehnica frescă, realizată de pictorul Varga Iacob din Cluj-Napoca

Date despre interior:- iconostas din lemn

Data sfinţirii bisericii şi ierarhul care a sfinţit-o: 1984 – Înaltpreasfințitul Teofil Herineanu

Numele preoţilor slujitori:- Octavian Rusu și Vasile Câmpianu

-1937-1940- Alexandru Ivan şi Ioan Mazere

-1941-1944- Stana Iuliu

-1945-1948- Onişor Ioan

-1949-1954- Teodor Nedelcu

-1955-1960- Alexandru Ionescu

-1960-1962- Dumitru Giurgea

-1963-1972-Oltean Aurel

-1973-1976- Ernest Ionescu Amos

-1977-1992- Pop Vasile

-1992-1997- Crişan Ioan

-1997-2003- Şuteu Laurenţiu-Ioan

-2004-prezent- Moldovan Adrian-Eugen.

Date particulare din viaţa parohiei, evenimente istorice și personalităţi

Obiecte de patrimoniu: 

Elemente legate de profilul actual al parohiei:

                                     Număr credincioşi: 480 suflete

                                     Activităţi culturale şi misionare: – începând din anul 2008  organizăm pelerinaje prin ţară cu credincioşii parohiei; programe cu tinerii parohiei la sărbătorile Crăciunului şi Paştilor.

                                     Activităţi sociale şi filantropice: – ajutorarea oamenilor nevoiaşi, organizarea de colecte pentru parohiile mai sărace sau pentru cei loviţi de calamităţi naturale.

 

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Numele: Parohia Ortodoxă  Bolduț

Adresa: localitatea Bolduţ, nr. 62, jud. Cluj

Telefon:  0740/755674

Adresa de internet:

Biserica: de zid

Hramul: ,,Sfântul Ierarh Nicolae”

Anul construirii bisericii: 1976

Casă parohială: Da

Activităţi sociale: ajutorarea oamenilor nevoiaşi

Preot paroh: Moldovan Adrian-Eugen

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Preot paroh: Moldovan Adrian-Eugen

Data naşterii: 15.04.1979

Şcoli absolvite şi anul absolvirii:

Seminarul Teologic ,,Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare- 1998

-Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca- 2002

Data hirotoniei: 18.04.2004

Parohii ocupate: Parohia Ortodoxă Bolduț  din 2004 – prezent

Grade profesionale: definitivat-2006; Gradul II -2010

Adresa: Bolduţ, nr. 62, com. Ceanu Mare, jud. Cluj

Telefon: 0740/755674

E-mail: boldut_mol@yahoo.com