Parohia Călărași

FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

  1. Nume: Parohia Ortodoxă Călărăși; Filia Călărăși Gară
  2. Protopopiatul: Turda.
  3. Hramul: bisericii din Călărăși – ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; Hramul: bisericii din Călărăși Gară – ,,Buna-Vestire”
  1. Data punerii pietrei de temelie
  2. Biserica veche din Comuna Călărași, construita din lemn, arde în 1925. Între 1925 – 1929 se ridică noua biserică, din zid, în formă de cruce cu o turlă centrală, clopotnița fiind făcută ulterior în fața bisericii.

La Călărași Gară biserica s-a construit între 1980 – 1983; biserica din zid, în forma de navă, cu un turn – clopotnița la intrare.

6. Pictura:  este refăcută în 1987 (în fapt sunt 2 scene, și câteva icoane, nu o pictură integrală) de un anume Caius.

La Călărași Gară pictura este executată în 1982 de un anume Varga, în tehnica tempera grasă.

7. Date privind interiorul bisericii: la biserica din Călărași iconostasul este din lemn de brad, având pe primul registru 2 icoane iar în al doilea registru având cei 12 apostoli și icoana Sfintei Treimi la mijloc.

La Călărași Gară iconostasul este din lemn de tei cu aplice ornamentale, având pe primul registru 4 icoane (de-o parte și alta a ușilor) iar pe al doilea registru având cei 12 apostoli și cina cea de taină în mijloc.

  1. Biserica din Călărași fost sfințită provizoriu de revizorul eparhial Emilian Antal în 21 noiembrie 1929, iar în 23 iulie 1943 a fost sfințită de către Înalpreasfințitul Nicolae Colan, episcop al Clujului.

Biserica din Călărași Gară a fost sfințită în 1983 de către Înaltpreasfințitul Teofil Herineanul.

  1. Numele preoților dinaintea preotului actual: Ca preoți slujitori se amintesc Gheorghe Mureșan și Gligor Muntean, fii ai satului care au slujit 50 și respectiv 40 de ani. Din 1938 este preot Giurgiu Gheorghe, tot fiu al satului, până în 1979. Între 1979 – 1986 este preot Chezan Iosif; în 1987 este preot Giurgiu Mircea; între 1988 – 1998 este preot Stoica Nicolae; între 1999 – 2003 este preot Rus Alexandru, iar de la 1 aprilie 2004 și până în prezent este preot Cînța Cristian.
  2. În Comuna Călărași există un monument dedicat eroilor, amplasat în fața căminului cultural, aici se săvârșește parastasul pentru eroi la sărbatoarea Înălțării Domnului
  3. Număr credincioși:  192 suflete, iar în Călărași Gară sunt 249 suflete.

DATE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Nume: Parohia Ortodoxă Călărași; Filia Călărași Gară

Adresa: localitatea Călărași nr. 40A, jud. Cluj

Telefon: 0264/356112

Biserica: din zid

Hramul: ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’; respectiv ,,Buna-Vestire”

Anul construirii: 1925 – 1929; 1980 – 1983

Casă parohială – da

Preot paroh:  Cînța Cristian-Mihai

 

DATE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Nume și prenume: Cînța Cristian-Mihai

Data nașterii: 12.10.1973.

Școli absovite: Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca-1994;  Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca-2004

Data hirotoniei: 20.03.1994 – diacon; 25.03.1994 – preot.

Posturi ocupate și perioada: 1.04.1994 – 1.10. 1996 Parohia Cubleșu Someșan; 1.10.1996 – 1.04.2004 Parohia Ciubanca; 1.04.2004 – prezent Parohia Ortoodxă Călărași.

Grade profesionale: Definitivat 5-16 iulie 1999; Gradul II  23 iunie – 5 iulie 2003; Gradul I sesiunea 2009.

Distincții primite: Sachelar – 25.07.2001; Iconom – 25.04.2003.

Adresa personală: localitatea Călărași, nr. 40A, jud. Cluj.

Telefon:  0264/356112

E-mail: cintacristian@yahoo.com