Câmpia Turzii I

FIŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

 Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Câmpia Turzii  nr.1

 1. Protopopiatul: Turda
 2. Biserica: ,,Adormirea Maicii Domnului’’
 3. Data punerii pietrei de temelie: 1910
 4. Proiectul ei şi elemente particulare de arhitectură: La început biserica a fost construită sub formă de navă ,dar crescând numărul credincioşilor din anul 1957 biserica s-a extins şi actualmente are formă de cruce.
 5. Pictura: în anul 1957 s-a pictat biserica de către pictorul Cenan Aurel din Cluj.Iar din anul 1979  biserica a fost împodobită cu o nouă pictură in tehnica frescă de catre pictorul Dumitru D. Irimescu din Piatra Neamţ.
 6. Date despre interior: Iconostasul a fost schimbat in anul 2007, noul iconostas fiind sculptat de către Coşofreţ I. din Piatra Neamţ; iar icoanele de pe iconostas au fost pictate de către pictorul Pruneanu Rareş din Cluj-Napoca între anii 2008-2009.
 7. Data sfinţirii bisericii şi ierarhul care a sfinţit-o: în anul 1958 a fost sfinţită  de către IPS Teofil Herineanu, apoi este resfinţită în anul 1983 de către acelaş ierarh.
 8. Numele preoţilor slujitori:Ariton Migia (1906-1928), Mihail Ilieş (1929-1936), Onoriu Savu (1936-1948), Caian Alexandru (1948-1955), Peter Adrian (1956-1958), Pârţoc Ioan (1959-1977), Câmpeanu Augustin (1977-2005), Danciu Ioan (1997-1998), Cerceş Virgil (1998-     ), Protopop Crişan Daniel (2005-    ).
 9. Date particulare din viaţa parohiei:  În viaţa parohiei nu avem consemnat vreun eveniment mai deosebit şi nici personalităţi de marcă.
 10. Obiecte de patrimoniu:  nu deţine obiecte de patrimoniu.

12.Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei: Parohia actualmente are un număr de 1070 de familii. Activităţi culturale în parohie au avut loc ocazional în preajma sărbătorilor mari (de Crăciun, de Sfintele Paşti) cum ar fi: Seri Duhoniceşti cu diferiţi invitaţi; Festivalul de tradiţii şi obiceiuri Nicolae Ivan faza zonală; diferite proiecte cu şcoliile din oraş; amenajarea şi pictarea unui Paraclis la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu Câmpia Turzii etc. În cadrul parohiei funcţionază şi are sediul Liga Tineretului Creştin Ortodox filiala Câmpia Turzii. An de an parohia împreună cu L.T.C.O.R. filiala Câmpia Turzii organizează tabere duhovniceşti la Valea Vadului la care participă membrii ligii dar şi tinerii din parohie. Parohia dispune şi de un cor parohial cu o vechime de peste 50 de ani, cor care dă răspunsurile la Sfintele Slujbe. De asemenea parohia organizează an de an pelerinaje la mănăstirile din ţară la care participă atât tineri din parohie şi din L.T.C.O.R. cât şi membrii corului parohial şi credincioşii din parohie. De asemenea în cadrul parohiei avem şi o organizaţie de femei care se ocupă cu administraea Cutiei Milei din fondurile căruia se fac pachete de alimente, şi  nu numai, pentru familiile nevoiaşe din oraş.

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

 

 1. Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Câmpia Turzii  nr.1
 2. Adresa: Câmpia Turzii, str. Andrei Mureşanu, nr. 17, cod 405100
 3. Telefoanele: 0264368169

Preot paroh: Protopop Daniel Crişan: 0746039600

Preot slujitor: Virgil Cerceş 0758359227

 1. Biserică de zid
 2. Hramul: ,,Adormirea Maicii Domnului’’
 3. Anul construirii bisericii: 1910-1912
 4. Casă parohială: Da
 5. Activităţi sociale:în cadrul parohiei avem  o organizaţie de femei care se ocupă cu administraea Cutiei Milei din fondurile căruia se fac pachete de alimente, şi  nu numai, pentru familiile nevoiaşe din oraş.
 6. Preot paroh: Protopop Daniel Crişan
 7. Preot slujitor: Virgil Cerceş

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOȚILOR

 

 

Numele şi prenumele: Preot paroh DANIEL CRIȘAN

Data naşterii: 25 aprilie 1962

Şcoli absolvite şi anul absolvirii:

2.Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, promoția 1984.

3.Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, Secţia Pastorală, promoția 1993.

Data hirotoniei: 23 aprilie 1985.

Parohii ocupate şi perioada:

Parohia Ortodoxă Română Hodișu, jud.Cluj, perioada:  1985-1995

Parohia Ortodoxă Română Ceanu Mare, 1995-2005

Parohia Ortodoxă Română Câmpia Turzii I 2005-prezent

Grade profesionale:

Gradul  I- 2008

Distincţii primite: Iconom stavrofor -2000

Adresa personală: Calea Dorobanților, nr. 25, Cluj-Napoca, jud.Cluj

Telefon: 0746039600

e-mail: danielcrisan62@yahoo.com

 

 

 

 

Numele şi prenumele: Preot VIRGIL CERCEŞ

Data naşterii: 10 noiembrie 1969

Şcoli absolvite şi anul absolvirii:

1.Şcoala generala Cătina, jud.Cluj, anul 1984.

2.Liceul nr.2 Cluj-Napoca, anul 1988.

3.Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, Secţia Pastorală, anul 1997.

4.Studii aprofundate, Sectia Istorice, Fac.de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, anul 1998

Data hirotoniei: 16 noiembrie 1997 diacon şi preot în 23 noiembrie 1997.

Parohii ocupate şi perioada: Parohia Ortodoxă Română Suatu, jud.Cluj, perioada: 1 decembrie 1997-12 septembrie 1998.

Grade profesionale:

1.Definitivat-2001

2.Gradul  II-2005

3.Gradul  I- 2009

Distincţii primite: Iconom  -2010

Adresa personală:Str.Laminoriştilor nr.17,Bl.C,Sc.A, Ap.5, Câmpia Turzii,jud.Cluj

Telefon: 0758359227

e-mail: cercesvirgil@yahoo.com