Pr. Dr. Retegan Ioan: „Colinda, vocea sufletului românesc!”

Crăciunul este Taina întâlnirii omului cu Dumnezeu în Trupul lui Hristos.

Din an în an, Betleemul își deschide ușile și ferestrele spre a-și împărtăși Taina. Drumul spre Betleem, românul l-a pavat cu colinde și l-a împodobit cu melodia dorului după Dumnezeu.

Colinda este ,,liturghia” unei datini strămoșești. Pentru noi este un ecou interior al cărui sens ne provoacă nu numai să-l reținem, ci și să-l contemplăm. Colinda intenționează să fie o descoperire neasemuită, o dezvăluire a unei lumi cerești ce se lasă a fi cuprinsă de lumea pământească. Colinda este un important factor de regenerare spirituală, pentru că poartă în sine taina plăsmuirii noastre. La auzul colindelor, sufletul tresare și inima vibrează, la foșnetul pașilor Celui, care prin întruparea Sa, desparte întunericul de lumină, vremelnicia de veșnicie, moartea de înviere.

Colinda face distincția între sărbătoare și eveniment. Sărbătoarea presupune  pregătire, participare și transformare, pe când evenimentul trece adeseori neobservat, îngemănându-se cu grijile noastre cotidiene. Aceasta face ca din colinda românească să răzbată o vibrație spirirtuală deosebită, care nu este de pe pământ, ci din cer. De aceea, colindatul este un ritual prin care pătrundem spiritual și duhovnicește în Taina Crăciunului, ,,Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută”.

Dorul sădit în ființa omului, suspinul sufletului după Dumnezeu, naște nu numai nostalgie, dar și căutare și regăsire în propria căutare.

Se spune că cel mai frumos loc de pe pământ este cel în care te naști, iar omul își ia chipul și asemănarea de la frumusețea locului. Prin Nașterea Sa pe pământ, Hristos a resfințit pe om și pământul, de aceea pământul după nașterea lui Hristos se numește Cosmos, adică Univers frumos.

Așadar, dragi colindători, duceți îngerilor prin glasul vostru inconfundabil, frumusețea colindelor și alăturați-vă celor ce stau aproape de Dumnezeu.

Căutați ca prin colindul vostru să-L rugați pe Bunul Dumnezeu să-și întoarcă privirea către noi, către cei rămași aici, să ne ajute să avem puterea de-a păstra neîntinate aceste comori spirituale, care în acest agitat secol se pare că au nevoie de intervenția divină.

Lasați-vă purtați de mâna lui Hristos, prin colinde!

Foto și text: Pr. Ioan Retegan