Grădiniţa Socială „Acoperământul Maicii Domnului”, Turda

,,Lăsaţi copiii să vină la Mine, că a unora ca acestora este Împărăţia cerurilor” (Matei 19,14)

A fost înfiinţată în anul 2005 din dorinţa de a oferi servicii educaţionale gratuite copiilor care provin din rândul unor familii aflate în dificultate.Grădiniţa Socială funcţionează la mansarda clădirii Centrului de Îngrijire pentru vârstnici Turda, având o sală de grupă,un vestiar şi un grup sanitar dotate corespunzător necesităţilor copiilor. Copiii se bucură aici de un sistem educativ de calitate, având asigurat un ambient plăcut şi o bază didactico-materială generoasă.

Misiune

Sprijinirea accesului la educaţiei a tuturor copiilor defavorizaţi pentru a dobândi cunoştinţele necesare unei bune dezvoltări.

Obiective

  • Prevenirea timpurie a abandonului şcolar prin integrarea şcolară şi socială a copiilor proveniţi din familii defavorizate
  • Stimularea şi încurajarea creativităţii preşcolarilor, prin activităţii de muzică, teatru, arte vizuale, limbi străine
  • Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor prin derularea de activităţi specifice

Activităţi

  • Proiectul judeţean de dezvoltare socio-emoţională „Da! Poţi!”
  • Proiectul regional pentru formarea unui stil de viaţă sănătos: „Aleg să fiu sănătos”
  • Parteneriat educaţional împreună cu şcoala „Împreună mici şi mari ne jucăm şi învăţăm”
  • Parteneriat cu familia pentru a veni în sprijinul părinţilor: „Grădiniţa părinţilor”
  • Parteneriat naţional „ Zâmbet de copil”
  • Parteneriat educaţional împreună cu cabinetul de logopedie „Învăţăm să vorbim corect”.

Grup Ţintă

Grădiniţa funcţionează cu o grupă de copii în număr de 25, cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani care provin din familii monoparentale cu probleme sociale şi economice grave.

Rezultatele obţinute de copii în cadrul grădiniţei noastre sunt evidente. Toţii copiii urmează cu succes următoarea etapă a şcolarizării.

 

Responsabil: Pr. Vasile Știopei

Contact: Aleea Plopilor nr. 7, Turda

Telefon: 0264/317772