Poiana Frății

IŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

 

Elemente de reper

 

 1. Numele parohiei : POIANA FRĂŢII
 2. Protopopiatul: TURDA
 3. Biserica (imagine): hramul: ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL
 4. Data punerii pietrei de temelie: 1988
 5. Proiectul ei şi elemente  particulare de arhitectură: Formă de navă
 6. Pictura:
 7. Date despre interior (însoţite de imagini): Iconostas, icoanele, numele sculptorului şi al pictorului
 8. Data sfinţirii bisereicii şi ierarhul care a sfinţit-o: 18. 09. 2005, Prea Sfinţitul Episcop VASILE SOMEŞAN
 9. Numele preoţilor slujitori dinaintea preotului actual: Pr. MOLDOVAN DORU şi MAN MIRCEA LUCIAN
 10. Date particulare din viaţa parohiei:
 11. Obiecte de patrimoniu: –
 12. Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei:

Număr de credincioşi: 60

Activităţi culturale şi misionare –

Activităţi sociale şi filantropice –

 

 

 

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

 

Numele parohiei şi al filiei: POIANA FRĂŢII

Adresa: POIANA FRĂŢII, nr.122, com.FRATA, jud. CLUJ

Telefoanele:  –

Adresa de internet:  –

Biserică de:  zid

Hramul: SF. ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL

Anul construirii bisericii: 1988

Casă parohială: nu este

Activităţi sociale: –

Preot paroh: Pr. Rogozan Eugen

Preot slujitor: –

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

(Obligatoriu Fotografia preotului)

 

Numele şi prenumele: Pr. ROGOZAN EUGEN

Data naşterii: 18. 06. 1951

Şcolii absolvite şi anul absolvirii:

 • Seminarul Teologic, 1977
 • Facultatea de Teologie 2007

Data hirotoniei:  02.10. 1977

Parohii ocupate şi perioada:

 • Parohia Vişagu cu filia Săcuieu: octombrie 1977- 31 ianuarie 1984
 • Parohia Nadăşu cu filia Nearsova: 1 februarie 1984 – 30 noiembrie 1989
 • Parohia Coruşu: 1 decembrie 1908 – 31 iulie 1997
 • Parohia Gheorgheni Sat cu filia Borhanciu:1 august 1997 –31decembrie 1999
 • Parohia Borhanciu: 1 ianuarie 2000 – 28 februarie 2009
 • Parohia Poiana Frăţii: 1 martie 2009

Grade profesionale: Gradul I

Distincţii primite: –

Adresa personală: strada Vasile Lupu nr.82, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Telefon:0751-274880

e-mail:-