Parohia Poiana Frății

FIŞA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ŞI AL BISERICII

 1. Numele parohiei : POIANA FRĂŢII
 2. Protopopiatul: TURDA
 3. Biserica (imagine): hramul: ,,ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL”
 4. Data punerii pietrei de temelie: 1988
 5. Proiectul ei şi elemente  particulare de arhitectură: Formă de navă
 6. Pictura:
 7. Date despre interior (însoţite de imagini): Iconostas, icoanele, numele sculptorului şi al pictorului
 8. Data sfinţirii bisereicii şi ierarhul care a sfinţit-o: 18. 09. 2005, Prea Sfinţitul Episcop VASILE SOMEŞANUL
 9. Numele preoţilor slujitori dinaintea preotului actual: Pr. MOLDOVAN DORU, Pr. MAN MIRCEA LUCIAN, Pr. ROGOZAN EUGEN.
 10. Date particulare din viaţa parohiei:
 11. Obiecte de patrimoniu: –
 12. Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei: Număr de credincioşi: 60

Activităţi culturale şi misionare –

Activităţi sociale şi filantropice –

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

 Numele parohiei: Poiana Frății

Adresa: Poiana Frății, nr.122, com.FRATA, jud. CLUJ

Telefoan: 0753/210210

Adresa de internet:  –

Biserică de:  zid

Hramul: ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

Anul construirii bisericii: 1988

Casă parohială: nu este

Activităţi sociale: –

Preot paroh: Pr. Țilea Vitalie

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Numele şi prenumele: Pr. Țilea Vitalie

Data naşterii: 8 iunie 1984

Şcolii absolvite şi anul absolvirii:

Liceul ,,Constantin Brâncuși” Brăila, 1999-2003

Facultatea de Științe Politice Cluj-Napoca, 2003-2007

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, 2009 – 2013

Data hirotoniei: 9 aprilie 2015

Parohii ocupate şi perioada:

Parohia Plaiuri, Protopopiatul Turda, între anii 2015-2016

Parohia Poiana Frății 2016 – prezent

Grade profesionale: 

Distincţii primite: 

Adresa personală: localitatea Cluj-Napoca, str. Ariesului, nr. 119

Telefon: 0753/210210

E-mail: tileavitali@yahoo.com