Parohia Moldovenești-Bădeni

 FIȘA PRIVIND ISTORICUL PAROHIEI ȘI AL BISERICII

Nume: Parohia Ortodoxă Română Moldovenești-Bădeni

Protopopiatul: Turda
Parohia Ortodoxa Română Moldovenești-Bădeni este compusă din trei sate : Moldovenești-unde se găsește sediul Parohiei, Bădeni și Stejeris.
Parohia: ia ființă în anul 1995.

Biserica Ortodoxă Moldovenești –cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.
Nu se cunoaște cu exactitate anul construirii acestei biserici dar bătrânii satului afirmă că a fost construită pe locul alteia mai vechii de către baronul locului  Jósika Gábor pentru slugile sale care erau în mare parte românii. Are forma de navă, cu o lungime de 12 metri, lațimea de 5 metri iar înălțimea turnului app. 15 metri. Este construită din lemn de brad pe zid de piatră, iar între anii 1950-1960 s-a construit un mic hol la intrarea în sfânta biserica cu dimensiunile de 2/3 metri. Inițial a fost acoperită cu țiglă, interior modest, iar starea ei era destul de precară (infiltrații de apă, crăpăturii).

Faptul că în acest sat există o biserica mai veche ne-o arată și vechile urme de pictură găsite în clopotniță precum și înscrisul din Teza de liceență a părintelui Ciortea Ioan din Turda unde se amintește că pe la anul 1600 în perimetrul localității se găsea o biserică veche ale căror incoane (două la număr), se găsesc în muzeul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Începând cu anul 2009 la această biserică s-au efectuat lucrării de reparatii capitale și anume: înlocuire de țigle la acoperiș cu tablă, modificare acoperiș altar, izolații exterioare, îmbrăcrat soclu cu imitație de piatră, turnare trotuare, tencuieli interioare, pictura, amenajat Sfânta Masă Altar, iconostas sculptat în lemn de tei, schimbat gemuri și uși, policandru nou.
Pictura s-a realizat în anul 2011 în tehnica acrylic de către echipa condusă de către Tudor Cionca din Câmpia Turzii, pictura ce întruneste întru totul canonicitatea bizantină.

Date despre interior: Iconostasul a fost realizat tot în anul 2011 de către mesterul sculptor Muntean Nicolae din Dej.

Preoți sljitori dinaintea preotului actual: Dintre vrednicii preoții care au slujit în această biserică amintim:
Pr. Pop Laurențiu –este cel care va reveni în anul 1948 la Biserica mama strămoșească, fiind printre primi cinci preoți Greco-catolici din județul Turda-Arieș. S-a născut în 27.09.1902 în comuna Lupșa jud. Alba, din părinții Dumitru și Maria. A avut trei copii. Este cel care v-a sprijini partizanii din Apuseni împreună cu alți români din Moldovenești printre care: Chișu Ioan și Neagu Dumitru.
Pr. Gheorghe Purdea- s-a născut în 2 august 1915 în satul Pădureni (Muierau) comuna Șutu jud. Cluj, era fiul preotului Gheroghe Pudrea din satul Agriș. Studiile liceale le desăvârșește la liceul ‘’Ferdinand I’’ din Turda iar studiile teologice la Sibiu, licențiat în 1943 și este hirotonit în anul 1944 în Alba Iuia. Își începe pastorația în Moldovenești în anul 1949. În timpul sfinției sale ca slujitor la Moldovenești au loc anumite lucrări de reparații la biserică timp în care va fi resființită (30.10.1966) de către Arhiepiscopul Teofil al Vadului, Feleacului și Clujului.
Pr. Aurel Mișca- își incepe pastorația în satul Moldovenești (moment în care Moldoveneștiul era filie Parohiei Cornești din 1949), ținând trează conștiința românească fiind iubit de credincioși.
Pr. Bocan Iuliu- slujește în satul Moldovenești între anii 1982-1995, preot iubit de credincioși iubitor de Românism atașat de valorile ortodoxe. Și în timpul sfinției sale au loc unele lucrări de reparații, dar din lipsa fondurilor acestea vor fi destul de modeste.
Pr. Băcilă Laurentiu- slujește în Moldovenești între anii 1995-2000. În timpul sfinței sale Biserica Ortodoxă Moldovenești va avea o nouă arondare ca parohie. Noua parohie va fi formată din satele Moldovenești și Bădeni .
Pr. Bodea Liviu – slujește în Moldovenești din anul 2000 până în prezent.

Născut la 26 noiembrie 1974 , din părinții Nicolae și Viorica, fiind primul copil din cei trei, în com. Râșca jud. Cluj.  Școala primară în satul natal Mărceșt , școala gimnazială în localitatea Râșca, primi 2 ani de liceu la Turda din 1991-1996 la Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, din anul 2000 student la Facultatea de Teologie Pastorală Oradea, iar din 2009 urmeaza cursurile de Masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba-Iulia. În anul 2009 Parohia se îmbogățesște cu încă un sat și anume Stejerisl. În timpul păstoriri sale au loc numeroase lucrări de construcții și reparații în cele trei sate, și anume: Moldovenești – construire casă parohială și reparatii capitale la biserică.

Parohia Bădeni -punerea pietrei de temelie la noua biserica (2007) și începutul lucrărilor de construcție a acesteia
Parohia Stejeriș– reparații capitale la biserica din sat.

Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei: număr credincioși 308 suflete, medie de vârstă fiind de 42 de ani.

Biserica Ortodoxa Bădeni–cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”
Anul construiri acestei sfinte biserici nu se cunoaște cu exactitate, dar pe bolta altarului găsim înscrisul 1765, probabil anul terminări picturii. O remarcă deosebită asupra locașului de cult de la Bădeni o realizează prof. Univ. Dr. I.I. Russu în lucrarea ,,Romanii și secuii’’ care scrie următoarele: ,,Menționat-am acum satul Bădeni, unde graiul străbunilor a fost uitat, originea românească este atestată pe un deal de biserica de lemn, rămasă izolată iîn nordul satului. A luat locul celei vechi găsite de Klein, cu 40 de familii în anul 1769, data înscrisă pe cadrul intrări sculptat cu motive geometrice, frânghie răsucită dar și cu vrejul de iedera, prezent în ctitoriile moților. Biserica are planul locașului Mănăstirii de la Lupșa jud. Alba , dreptunghiular cu absida altarului poligonală cu 5 laturi. Fragmentele de pictură pe pânză aplicată (în prezent într-o stare avansată de degradare din cauza înfiltrări de apă de pe acoperiș) dezvăluie penelul unui iscusit zugrav format în spiritul artei post-brâncovenești’’. Pictura iconostasului este cel mai bine păstrată din întreg ansamblul.

Biserica posedă naos și pronaos, iar turnul se găsește pe pronaos având o înălțime de aproximativ 15 metri. Intrarea se face pe latura sudică în naos, pronaosul este tăvănit, iar naosul și parțial absida altarului sunt acoperite cu câte o boltă semicilindrică din scândură groasă. Locul pentru cor a fost adăugat în anul 1871. Trebuie remarcat ancadramentul intrări în biserică, bogat decorat cu modelul frânghiei împletite și motive vegetale stilizate. În absida altarului precum și în naos se păstrează fragmentar pictura murală realizată de un artist talentat din partea de sud a țării de peste munții, având un desen sigur și riguros tipic biserici răsăritului, pictura atribuită după unele documente pictorilor Crăciun Zugravul sau Gheorghe de la Rașinari. Mărturie incontestabilă a originei etnice românești din aceste locuri este și biserica de lemn din Bădeni, care este înscrisă în conscriptea generalului Buccov , cu 60 de famili ortodoxe, unde s-a mai consemnat un fapt istoric:  ,,În această așezare a fost uitat graiul românesc’’.

Corpul clădiri biserici este construit din bârne de stejar, inițial a fost acoperită cu șindrilă (se mai găsește sub table aplicată ulterior în timpul păstoriri părintelui Roș Ștefan). Menționând faptul că peretele din spatele biserici se mai păstrează din lemnul original cu excepția absidei altarului din exterior și a peretelui din fața biserici unde este tencuit.

Obiecte de patrimoniu: o singură icoană pe sticlă provenind din centrul de la Nicula și câteva cruci vechi pictate. Icoanele pe lemn existente în trecut au fost transferate în Colecția Arhiepiscopiei Ortodoxe din Cluj, la începutul anilor ‘’80’’. De asemenea și câteva din vechile tipărituri: un Strajnic etidat la Blaj în 1753, Epologhion, Minei și Antologhion editate tot la Blaj în 1838 (aceste tipărituri nu se mai găsesc în biserică).
Preoți slujitori: cunoscuți ai Biserici Ortodoxe Bădeni:
Pr. Nicolae Radu- între anii 1948-1969 , slujea în biserica din Bădeni o dată pe lună și în unele sărbători religioase. El a căutat să se apropie de credincioșii din Bădeni și să îi atragă spre biserică.
Pr. Roș Ștefan – între anii 1969-1992, a fost un apropiat al credincioșilor, le înțelegea necazurile și îi slujea cu devotement făcând naveta din Mihai Viteazu.
Pr. Bacila Laurentiu – între anii 1996-2000
Pr. Bodea Liviu – din anul 2000 până în prezent
În timpul păstoriri sale se pune piatra de temelie a noii biserici din Bădeni cu hramul ,,Sfânta Treime” și ,,Sfinții Arhangheli” în ziua sărbătorii ,,Sfintei Treimi” a anului 2007, fiind de față Preasfințitul Vasile Someșanul, Protopop Crișan Daniel și un sobor de preoți și diaconi.

Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei: număr de credincioși 248 de suflete

Biserica Ortodoxă Stejeriș–cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.
Nu se cunoaște cu exactitate anul construirii bisericii, dar șematismele ortodoxe și Greco-catolice fac amintire cum că ar exista o biserică pe la 1836. Se pare că inițial a existat o casă modestă în care se slujea în rit ortodox, amintind faptul că parohia din Stejeriș a fost din totdeauna ortodoxă. Dovezi arheologice arată că în acest sat a existat comunitate românească din foarte vechii timpuri fapt ce dovedește că au avut și biserică din acele vremuri. În anul 1903 se construiește o biserică din lemn din colectele adunate din județul Turda-Arieș deoarece parohia era în stare slabă financiar. Actuala biserică este construită începând cu anul 1927 din cărămida plină în formă de navă cu absida la altar și turn pe naos. Intrarea se face prin naos, iar până în anul 2010 se găsea într-o stare destul de modestă. După anul 2010 sub păstorirea Pr. Bodea Liviu, aici vor avea loc ample lucrari de reparații capitale, și anume: turnare trotuare cu armătură în fundație (biserica nu poseda fundație), izolație exterioară, vopsit acoperiș, înlocuire table pe turn, jghiaburi, înlocuire geamuri și ușa, precum și câteva scene sau imagini pictate în tehnica acrylic. În trecutul acestei biserici amintim faptul că a fost parohie de sine stătătoare, având filie satul Pietroasa comuna  Moldovenești. Apoi a fost filie a parohiei Cornești până în 2009, iar din 2009 componența a Parohiei Ortodoxe Moldovenești-Bădeni.

Dintre preoții slujitori putem aminti:
Pr. Ignatie Berinde- Născut în 1859. În 1903 înfințează o fundație pentru înfrumusețarea biserici, dar și pentru acordarea de ajutoare pentru copii buni la învățătură.
Pr. Ilica Ipolit – care în timpul slujiri sale va face unele reparații la biserică, iar la 15 mai 1957 în prezența unui sobor de preoți și a Preasfințitului Nicolae Colan, biserica va fi resfințită.
Pr. Roș Ștefan – de-a lungul anilor mai ales după pensionarea sa v-a suplini cu drag această biserică până în anul 2009.
Pr. Bodea Liviu – din 2009 până în prezent, în timpul păstoriri sale au avut loc lucrările menționate mai sus, iar în data de 7 noiembrie 2010 a avut loc resfințirea biserici de către Preasfințitul Vasile Someșanul înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi.

Câteva elemente legate de profilul actual al parohiei: număr de credincioși 26 suflete

În cadrul Parohiei Ortodoxe Moldovenești-Bădeni se desfășoară numeroase activități social-filantropice, misionare și culturale cum ar fi: colecte în bani și produse agricole pentru persoanele sărace sau pentru mănăstirile mai apropiate, vizite la credincioșii bolnavi și bătrâni precum și la familile care necesită o atenție sporită (săraci, cu copii mulți), activități cu copiii școlari și preșcolari prin susținerea de serbări în cadrul bisericii.

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Nume: Parohia Ortodoxă Română Moldovenești-Bădeni

Protopopiatul: Turda
Adresa: localitatea  Moldovenești nr. 162,  jud. Cluj
Telefon: 0754/517542
Preot paroh: Pr. Bodea Liviu

 

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

1. Nume și prenume: Bodea Liviu
2. Data nașterii: 26 noiembrie 1974
3. Școli absolvite și anul absolvirii: Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca 1991-1996
Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea 2000-2006
Studii Aprofundate : – Facultatea de Teologie Alba-Iulia 2008
4. Data hirotoniei: 7 mai 1996
5. Parohii ocupate: Parohia Sita –Protopopiatul Năsăud (1996-2000); Parohia Moldovenești-Bădeni (2000-prezent)
6. Grade profesionale: gradul I
7. Distinctii primate: 2009 Sachelar; 2010 Iconom
8. Adresa personală: Moldovenești , nr.163 jud. Cluj
9. Telefon: 0754/517542
10. E-mail: liviu_bodea2000@yahoo.com